Ford Kuga: Bezkluczykowe otwieranie drzwi

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Drzwi i zamki –> Bezkluczykowe otwieranie drzwi

Informacje ogólne

Gdy kluczyk bierny znajduje się w odległości nie większej niż 1 m od pojazdu, można odryglowywać i ryglować pojazd bez wyciągania kluczyków z kieszeni lub portfela. Kluczyk ten wykorzystuje czujnik umieszczony z tyłu klamki drzwi w celu odryglowania i oddzielne czujniki z przodu poszczególnych klamek drzwi w celu ryglowania.

Układ nie działa, gdy:
 • Akumulator pojazdu jest rozładowany.
 • Częstotliwości kluczyka biernego są zakłócane.
 • Bateria kluczyka biernego jest rozładowana.
Wskazówka:  Układ może nie działać, jeżeli kluczyk bierny znajduje się blisko metalowych przedmiotów lub urządzeń elektronicznych, np. kluczyków lub telefonu komórkowego.

Wskazówka:  Jeżeli układ nie działa, będziesz musiał użyć końcówki kluczyka do zaryglowania lub odryglowania pojazdu.

Odryglowanie przy użyciu kluczyka biernego

Odryglowanie przy użyciu kluczyka biernego


Po umieszczeniu kluczyka biernego w odległości nie większej niż 1 m od pojazdu, naciśnij przez moment czujnik odblokowania z tyłu klamki drzwi, a następnie pociągnij klamkę drzwi, aby wykonać odryglowanie, uważając, aby nie dotykać jednocześnie czujnika ryglowania i nie pociągnąć za szybko klamki drzwi. Układ kluczyka biernego działa z niewielkim opóźnieniem, niezbędnym na uwierzytelnienie breloczka kluczyka biernego.

Ryglowanie przy użyciu kluczyka biernego

Ryglowanie przy użyciu kluczyka biernego


Po umieszczeniu kluczyka biernego w odległości nie większej niż 1 m od pojazdu naciśnij przez około sekundę czujnik ryglowania zewnętrznej klamki drzwi, aby wykonać zaryglowanie, uważając, aby nie dotykać jednocześnie czujnika odryglowania z tyłu klamki drzwi. Po zaryglowaniu można natychmiast pociągnąć klamkę drzwi, aby potwierdzić zaryglowanie. Nie występuje ryzyko przypadkowego odryglowania drzwi.

Kluczyki nieaktywne

Każdy kluczyk pozostawiony wewnątrz pojazdu ulegnie dezaktywacji po zaryglowaniu pojazdu.

Nieaktywnym kluczykiem nie można włączyć zapłonu ani uruchomić silnika.

Należy ponownie aktywować wszystkie kluczyki bierne, aby móc z nich korzystać.

Aby aktywować wszystkie kluczyki bierne, odrygluj pojazd za pomocą kluczyka biernego, który nie został dezaktywowany lub funkcji zdalnego odryglowywania.

Wszystkie kluczyki bierne zostaną aktywowane, jeżeli włączysz zapłon lub uruchomisz pojazd za pomocą ważnego kluczyka.

Ryglowanie i odryglowywanie drzwi za pomocą końcówki kluczyka

Kluczyki nieaktywne


 1. Ostrożnie zdejmij osłonę.
 1. Wyjmij końcówkę kluczyka i wsuń ją do zamka.
Wskazówka:  Jedynie klamka drzwi kierowcy jest wyposażona w bębenek zamka.

  Ryglowanie i odryglowywanie

  Zamki drzwi sterowane elektrycznie Przełączniki elektrycznego sterowania zamkami drzwi znajdują się na przednich drzwiach po stronie kierowcy i pasa ...

  Categorie