Ford Kuga: Okna otwierane elektrycznie

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Okna i lusterka –> Okna otwierane elektrycznie

OSTRZEŻENIE

Nie zostawiaj dzieci samych w pojeździe i nie pozwalaj im bawić się oknami sterowanymi elektrycznie. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała.

Zamykając okna sterowane elektrycznie należy sprawdzić, czy na ich drodze nie ma przeszkód i upewnić się, że dzieci i zwierzęta nie znajdują się w pobliżu otworów okiennych.


Missing Image 
 Naciśnij przełącznik, aby otworzyć okno. Podnieś przełącznik, aby zamknąć okno.

Aby zredukować hałasy aerodynamiczne bądź tętnienie, występujące po otworzeniu jednego okna, uchyl nieco okno po przeciwnej stronie.

Otwieranie jednym dotknięciem przycisku

Całkowicie wciśnij przycisk i zwolnij go. Naciśnij ponownie lub podnieś, aby zatrzymać szybę.

Zamykanie jednym dotknięciem przycisku

Całkowicie podnieś przełącznik i zwolnij go. Naciśnij ponownie lub podnieś, aby zatrzymać szybę.

Blokada tylnych okien

Missing Image 
 Naciśnij przełącznik, aby zablokować lub odblokować przełączniki tylnych okien. Zapala się po zablokowaniu przełączników tylnych okien.

Funkcja cofania przed przeszkodą

Okno zatrzyma się i cofnie, jeśli wykryje przeszkodę.

Wyłączenie funkcji cofania przed przeszkodą

OSTRZEŻENIE

Jeśli wyłączysz funkcję cofania przed przeszkodą, okno nie cofnie się po wykryciu przeszkody. Zachowaj ostrożność podczas zamykania okien, aby nie doszło do obrażeń lub uszkodzenia pojazdu.

W celu zamknięcia okna mimo istnienia przeszkody, np. w zimie, należy postępować w następujący sposób:

 1. Zamknij okno dwukrotnie do chwili napotkania przez nie przeszkody i pozwól mu się cofnąć.
 1. Po raz trzeci zamknij okno do miejsca, gdzie znajduje się przeszkoda.Funkcja cofania przed przeszkodą została wyłączona i można teraz zamknąć okno ręcznie.Okno pokona opór przeszkody i można je zamknąć całkowicie.
Wskazówka:  Jeżeli okno nie zamyka się, pojazd powinien zostać jak najszybciej sprawdzony przez specjalistę.

Resetowanie funkcji cofania przed przeszkodą

OSTRZEŻENIE

Funkcja cofania przed przeszkodą pozostaje wyłączona do chwili zresetowania pamięci. Zachowaj ostrożność podczas zamykania okien, aby nie doszło do obrażeń lub uszkodzenia pojazdu.


Po odłączeniu akumulatora należy zresetować pamięć funkcji cofania przed przeszkodą dla każdego okna z osobna.

 1. Unieś i przytrzymaj przełącznik, aż okno zamknie się całkowicie.
 1. Zwolnij przełącznik.
 1. Ponownie unieś i przytrzymaj przełącznik przez kilka sekund.
 1. Zwolnij przełącznik.
 1. Ponownie unieś i przytrzymaj przełącznik przez kilka sekund.
 1. Zwolnij przełącznik.
 1. Wciśnij i przytrzymaj przełącznik, aż okno otworzy się całkowicie.
 1. Unieś i przytrzymaj przełącznik, aż okno zamknie się całkowicie.
 1. Zwolnij przełącznik.
 1. Otwórz okno i spróbuj zamknąć je przy użyciu funkcji zamykania jednym naciśnięciem przycisku.
Wskazówka:  Powtórz procedurę, jeżeli okno nie zamyka się przy użyciu funkcji zamykania jednym naciśnięciem przycisku.

Opóźnienie wyłączenia zasilania akcesoriów

Można korzystać z przełączników okien jeszcze przez kilka minut po wyłączeniu zapłonu lub do czasu otwarcia jednego ze skrzydeł drzwi przednich.

  Otwieranie i zamykanie globalne

  Za pomocą funkcji globalnego otwierania i globalnego zamykania można sterować oknami otwieranymi elektrycznie także wtedy, gdy zapłon jest wył ...

  Categorie