Ford Kuga: Lokalizacje skrzynek bezpieczników

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Bezpieczniki –> Lokalizacje skrzynek bezpieczników

Skrzynka bezpieczników wysokoprądowych

Skrzynka bezpieczników wysokoprądowych


Twój pojazd jest wyposażony w skrzynkę bezpieczników wysokoprądowych, umieszczoną w komorze silnika, zamocowaną do dodatniego bieguna akumulatora. Ta skrzynka zawiera szereg bezpieczników wysokoprądowych. Jeśli konieczna jest wymiana tych bezpieczników wysokoprądowych, odwiedź Autoryzowanego Dealera.

Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

Skrzynka bezpieczników w komorze silnika


OSTRZEŻENIE

Zawsze odłączaj akumulator przed obsługą bezpieczników wysokoprądowych.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, zawsze zakładaj pokrywę skrzynki bezpieczników w komorze silnika przed ponownym podłączeniem akumulatora lub przystąpieniem do napełniania zbiorników płynów.

Skrzynka bezpieczników w komorze silnika jest wyposażona w bezpieczniki wysokoprądowe, które chronią główne układy elektryczne pojazdu przed przeciążeniem.

Po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora konieczne będzie zresetowanie niektórych funkcji.

Unieś dźwignię zwalniającą z tyłu pokrywy, aby ją zdjąć.

Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim

Skrzynka bezpieczników w przedziale pasażerskim


Skrzynka bezpieczników znajduje się pod przednim schowkiem.

Skrzynka bezpieczników w bagażniku

Skrzynka bezpieczników w bagażniku


Skrzynka bezpieczników znajduje się w bagażniku za nadkolem po stronie pasażera. Zdejmij pokrywę skrzynki bezpieczników, aby uzyskać dostęp do bezpieczników.

    Tabela specyfikacji bezpieczników

    Skrzynka bezpieczników w komorze silnika     Bezpiecznik  Prąd [A]  Obwód zabezpieczany  ...

    Categorie