Ford Kuga: Korzystanie z funkcji rozpoznawania głosu

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> SYNC –> Korzystanie z funkcji rozpoznawania głosu

 Ten układ umożliwia sterowanie wieloma funkcjami za pomocą poleceń głosowych. Dzięki temu można nie zdejmować rąk z kierownicy i skoncentrować się na tym, co znajduje się przed pojazdem.

Inicjowanie sesji komunikacji głosowej

Missing Image 
Naciśnij przycisk układu sterowania głosem na kierownicy. Na wyświetlaczu pojawi się lista dostępnych poleceń.

Ogólne polecenia głosowe 
(cancel | stop | exit) To polecenie kończy sesję komunikacji głosowej. Możesz również anulować sesję, przytrzymując przycisk układu sterowania głosem wciśnięty przez co najmniej dwie sekundy. 
help To polecenie umożliwia dostęp do wskazówek, przykładów oraz instrukcji. 
main menu To polecenie przywraca sesję komunikacji głosowej od punktu początkowego. 

Przydatne wskazówki

 • Dopilnuj, aby we wnętrzu pojazdu było jak najciszej. Szum powietrza przy otwartych oknach i wibracje związane ze stanem dróg mogą utrudniać systemowi prawidłowe rozpoznanie poleceń głosowych.
 • Po naciśnięciu ikony polecenia głosowego poczekaj, aż rozlegnie się sygnał i pojawi się komunikat poprzedzający wypowiedzenie polecenia głosowego. Polecenie głosowe wypowiedziane zanim to nastąpi nie zostanie zarejestrowane przez system.
 • Mów w sposób naturalny, bez długich przerw między słowami.
 • W dowolnej chwili można przerwać systemowi wypowiadany tekst naciskając ikonę polecenia głosowego.
Możesz w dowolnej chwili przerwać komunikaty głosowe emitowane przez system, naciskając przycisk układu sterowania głosem. Możesz również w dowolnej chwili anulować sesję komunikacji głosowej, naciskając i przytrzymując wciśnięty przycisk układu sterowania głosem.

Interakcje z systemem i informacje zwrotne

System komunikuje się poprzez sygnały akustyczne, ponaglenia, pytania i potwierdzenia głosowe, w zależności od sytuacji i wybranego poziomu interakcji. Można dostosować system rozpoznawania mowy, tak aby emitował więcej lub mniej wskazówek i informacji zwrotnych.

Ustawienie domyślne to wysoki poziom interakcji w celu ułatwienia użytkownikowi zapoznania się z działaniem układu. Można w dowolnej chwili zmienić te ustawienia.

Ustawianie poziomu interakcji

Missing Image 
Naciśnij przycisk układu sterowania głosem. Gdy usłyszysz ponaglenie:

Polecenie  Pozycja 
voice settings Zapewnia dostęp do zmiany poziomu interakcji. 

Następnie dowolne z poniższych poleceń:

Polecenie  Pozycja 
interaction mode advanced Zapewnia mniej interakcji głosowej, a więcej ponagleń w postaci sygnałów akustycznych. 
interaction mode novice Zapewnia bardziej szczegółową interakcję i wskazówki. 

Głosowe prośby o potwierdzenie to krótkie pytania, jakie układ zadaje, gdy nie jest pewien, jakie było polecenie lub gdy możliwe są różne reakcje na polecenie. Na przykład, układ może zapytać, czy polecenie dotyczące telefonu jest prawidłowe.

Naciśnij przycisk układu sterowania głosem. Gdy usłyszysz ponaglenie:  

Polecenie  Pozycja 
voice settings Zapewnia dostęp do zmiany ustawienia głosowych próśb o potwierdzenie. 

Następnie dowolne z poniższych poleceń:

Polecenie  Pozycja 
confirmation prompts off Stara się jak najprecyzyjniej zinterpretować polecenie. Możesz jednak wciąż usłyszeć czasem prośbę o potwierdzenie ustawień. 
confirmation prompts on Wyjaśnia Twoje polecenia głosowe za pomocą krótkich pytań. 

Układ tworzy listę sugestii, gdy istnieje kilka opcji o tym samym poziomie prawdopodobieństwa dla interpretacji Twoich poleceń głosowych. Gdy system jest włączony, może zaproponować do czterech możliwych wyjaśnień.

Polecenie  Pozycja 
media candidate lists off Stara się jak najprecyzyjniej zinterpretować listę możliwych mediów. System może czasem zadawać pytania. 
media candidate lists on Wyjaśnia Twoje polecenia głosowe dotyczące możliwych mediów. 
phone candidate lists off Stara się jak najprecyzyjniej zinterpretować listę możliwych telefonów komórkowych. System może czasem zadawać pytania. 
phone candidate lists on Wyjaśnia Twoje polecenia głosowe dotyczące możliwych telefonów komórkowych. 

Zmiana ustawień głosowych

Możesz zmienić ustawienia głosowe za pomocą wyświetlacza informacyjnego i systemu elektroniki użytkowej.

Naciśnij przycisk MENU.

Możesz teraz wybrać poniższe opcje:  

Wymagane czynności  Komunikat 
SYNC - Ustaw.  
Ustaw. głosu Otwiera menu opcji komunikacji głosowej. 

  Informacje ogólne

  OSTRZEŻENIERozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zalecamy zach ...

  Korzystanie z systemu SYNC z telefonem

  Wykonywanie połączeń telefonicznych w trybie głośnomówiącym jest jedną z głównych funkcji systemu SYNC.System obsługuje sz ...

  Categorie