Ford Kuga: Informacje ogólne

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> SYNC –> Informacje ogólne

OSTRZEŻENIE

Rozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zalecamy zachowanie najwyższej ostrożności podczas korzystania z wszelkich urządzeń, które mogą przyczynić się do odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. Najważniejszym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odradzamy korzystanie z jakichkolwiek ręcznych urządzeń podczas jazdy i zalecamy stosowanie systemów sterowanych głosem, gdy tylko jest to możliwe. Prosimy zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń elektronicznych w czasie jazdy.


Informacje ogólne

SYNC to samochodowy system komunikacji, współpracujący z telefonem
komórkowym z funkcją Bluetooth i przenośnym odtwarzaczem multimedialnym.

Umożliwia to:
 • Nawiązywanie i odbieranie połączeń telefonicznych
 • Dostęp i odtwarzanie muzyki z odtwarzacza multimedialnego
 • Korzystanie z funkcji wzywania pomocy i aplikacji za pomocą SYNC AppLink *
 • Dostęp do kontaktów w książce telefonicznej oraz muzyki za pomocą poleceń głosowych
 • Strumieniowe odtwarzanie muzyki z podłączonego telefonu komórkowego
 • Wybór gotowych wiadomości tekstowych (jeśli urządzenie ma taką funkcję)
 • Korzystanie z zaawansowanego systemu rozpoznawania mowy
 • Ładowanie swojego urządzenia USB (jeśli urządzenie ma taką funkcję)
*Te funkcje nie są dostępne na wszystkich rynkach i może być konieczna ich aktywacja. Dostępność aplikacji w ramach AppLink różni się w zależności od rynku.

Pamiętaj, aby przeczytać instrukcję obsługi swojego urządzenia przed rozpoczęciem użytkowania go w połączeniu z systemem SYNC.

Pomoc

Dalszą pomoc uzyskasz u Autoryzowanego Dealera. Więcej informacji znajdziesz na lokalnej stronie internetowej Forda.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Rozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zalecamy zachowanie najwyższej ostrożności podczas korzystania z wszelkich urządzeń, które mogą przyczynić się do odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. Najważniejszym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odradzamy korzystanie z jakichkolwiek ręcznych urządzeń podczas jazdy i zalecamy stosowanie systemów sterowanych głosem, gdy tylko jest to możliwe. Prosimy zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń elektronicznych w czasie jazdy.

Podczas korzystania z systemu SYNC:

 • Nie włączaj odtwarzaczy, jeśli przewody zasilania lub inne przewody są pęknięte, rozszczepione lub uszkodzone. Zwróć uwagę, aby umieścić przewody w takich miejscach, aby nikt na nie nie nadepnął, i aby nie przeszkadzały w korzystaniu z pedałów, siedzeń, schowków i bezpiecznym prowadzeniu pojazdu.
 • Nie pozostawiaj odtwarzaczy w pojeździe w skrajnych warunkach pogodowych, gdyż może to doprowadzić do ich uszkodzenia. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia.
 • Nie próbuj przeprowadzać przeglądów ani napraw systemu.Udaj się do Autoryzowanego Dealera.

Informacje dotyczące prywatności

Po połączeniu telefonu komórkowego z SYNC system tworzy profil powiązany z tym telefonem komórkowym. System tworzy ten profil, aby udostępnić Ci więcej funkcji telefonu komórkowego i zapewnić bardziej wydajne korzystanie z systemu. Profil ten może zawierać między innymi dane dotyczące książki telefonicznej Twojego telefonu, wiadomości tekstowych (przeczytanych i nieprzeczytanych) oraz historii połączeń. Obejmuje to również historię połączeń w czasie, gdy telefon komórkowy nie był połączony z systemem. Jeśli podłączysz odtwarzacz multimedialny, system utworzy i zachowa spis obsługiwanej zawartości multimedialnej. System zapisuje również krótki rejestr czynności obejmujący wszystkie działania systemu w okresie ostatnich 10 minut. Profil rejestru oraz inne dane systemowe mogą być wykorzystywane do poprawy działania systemu i pomóc w diagnozowaniu wszelkich problemów, jakie mogą się pojawić.

Profil telefonu komórkowego, indeks odtwarzacza multimedialnego oraz rejestr czynności będą przechowywane w systemie, o ile nie zostaną wykasowane. Są one ogólnie dostępne w pojeździe jedynie wówczas, gdy podłączony jest telefon komórkowy lub odtwarzacz multimedialny. Jeśli nie planujesz już korzystania z systemu lub pojazdu, zalecamy zresetowanie systemu w celu wykasowania wszystkich przechowywanych informacji.

Do uzyskania dostępu do danych systemowych potrzebne jest specjalne wyposażenie. Potrzebny jest również dostęp do modułu SYNC Twojego pojazdu. Firma Ford nie będzie uzyskiwać dostępu do danych systemowych w żadnym celu innym niż opisane, bez uzyskania Twojej zgody. W drodze wyjątku dostęp do danych systemowych może nastąpić, gdy dzieje się tak na mocy nakazu sądowego, gdy jest to wymagane przez organy ochrony prawa, inne instytucje rządowe lub inną stronę trzecią działającą na mocy prawa. Strony trzecie mogą podejmować próby uzyskania dostępu do informacji bez naszego udziału. Dalsze informacje dotyczące prywatności są dostępne.

  SYNC

  ...

  Korzystanie z funkcji rozpoznawania głosu

   Ten układ umożliwia sterowanie wieloma funkcjami za pomocą poleceń głosowych. Dzięki temu można nie zdejmować rąk z kiero ...

  Categorie