Ford Kuga: Komputer pokładowy

Resetowanie komputera pokładowego

Naciśnij i przytrzymaj OK na aktualnym ekranie, aby zresetować odpowiednie wskazania licznika dziennego, dystansu, czasu i średniego zużycia paliwa.

Licznik dzienny

Rejestruje przebieg pojedynczej podróży.

Zasięg na paliwie w zbiorniku

Podaje przybliżoną odległość, jaką może pokonać pojazd na paliwie znajdującym się w zbiorniku. Zmiany w sposobie prowadzenia pojazdu mogą powodować zmiany wskazywanych wartości.

Średnie zużycie paliwa

Wskazuje średnie zużycie paliwa od chwili ostatniego wyzerowania.

Naciśnij przycisk ze strzałką w prawo na aktualnym ekranie, aby otworzyć menu EcoMode.

Prędkościomierz cyfrowy

Prędkość, z jaką porusza się pojazd, zostanie wyświetlona w postaci cyfrowej.

Wszystkie wartości

Pokazuje wszystkie odpowiednie wskazania licznika dziennego, dystansu i średniego zużycia paliwa.

Ustawienia osobiste

Jednostki miar

Aby przełączyć pomiędzy jednostkami metrycznymi i brytyjskimi, przewiń do tego ekranu i naciśnij przycisk OK.

Wyłączanie brzęczyków

Aby wyłączyć brzęczki, przewiń do tego ekranu i naciśnij przycisk OK.

Można wyłączyć następujące brzęczyki:
 • Komunikaty ostrzegawcze.
 • Komunikaty informacyjne.

  Kontrola systemu

  Wszystkie aktywne ostrzeżenie będą wyświetlane w pierwszej kolejności, jeśli mają zastosowanie. Menu sprawdzania systemu może się r ...

  Komunikaty informacyjne

  Naciśnij przycisk OK w celu potwierdzenia i usunięcia niektórych komunikatów z wyświetlacza. Inne komunikaty zostaną usunięte au ...

  Categorie