Ford Kuga: Informacje ogólne

OSTRZEŻENIE

Przedłużona praca na biegu jałowym z wysoką prędkością obrotową silnika może powodować znaczny wzrost temperatury w silniku i układzie wydechowym, stwarzając ryzyko pożaru lub innych uszkodzeń.

Nie parkuj pojazdu, nie pozostawiaj go z włączonym silnikiem ani nie przejeżdżaj po suchej trawie lub innym suchym podłożu. Układ kontroli emisji nagrzewa komorę silnika i układ wydechowy, stwarzając ryzyko pożaru.

Nie uruchamiaj silnika w zamkniętym garażu lub innym zamkniętym pomieszczeniu. Spaliny mogą być trujące. Zawsze otwieraj drzwi garażu przed uruchomieniem silnika.

Nieszczelności w układzie wydechowym mogą skutkować dostawaniem się szkodliwych i stwarzających potencjalne zagrożenie dla życia do kabiny pasażerów. W przypadku wyczucia spalin wewnątrz pojazdu należy natychmiast poddać go kontroli. Nie prowadź pojazdu, jeśli wyczuwasz spaliny.


 Jeśli akumulator był odłączony, pojazd może mieć nietypową charakterystykę prowadzenia przez około 8 km po ponownym podłączeniu akumulatora.Dzieje się tak dlatego, że układ sterowania pracą silnika musi ponownie skonfigurować się z silnikiem. W tym okresie nietypowa charakterystyka prowadzenia nie stanowi powodu do niepokoju.

Układ sterowania zespołem napędowym spełnia wszystkie obowiązujące w Kanadzie normy dotyczące wyposażenia generującego interferencję w zakresie impulsowego pola elektrycznego i zakłóceń radiowych.

Podczas uruchamiania silnika unikaj wciskania pedału przyspiesznika przed i podczas tej operacji. Używaj pedału przyspiesznika tylko w przypadku trudności z uruchomieniem silnika.

    Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu

    OSTRZEŻENIE Przed ruszeniem zawsze sprawdzaj, czy zwolniona jest blokada kierownicy. Niewyłączenie blokady kierownicy może doprowadzić do kolizji. ...

    Categorie