Ford Kuga: Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Uruchamianie i wyłączanie silnika –> Bezkluczykowe uruchamianie pojazdu

OSTRZEŻENIE

Przed ruszeniem zawsze sprawdzaj, czy zwolniona jest blokada kierownicy. Niewyłączenie blokady kierownicy może doprowadzić do kolizji.

Wskazówka:  Układ może nie działać, jeżeli pilot zdalnego sterowania znajduje się blisko przedmiotów metalowych lub urządzeń elektronicznych, takich jak telefon komórkowy.

Wskazówka:  Zapłon wyłączy się automatycznie, jeśli pojazd będzie pozostawiony bez dozoru. Ma to na celu zapobieganie rozładowywaniu akumulatora pojazdu.

Wskazówka:  W pojeździe musi znajdować się ważny kluczyk bierny, aby można było włączyć zapłon i uruchomić silnik.

Włączanie zapłonu (tryb zasilania akcesoriów)

Naciśnij przycisk raz bez naciskania pedału hamulca lub sprzęgła. Znajduje się w tablicy rozdzielczej w pobliżu kierownicy. Włączą się wszystkie obwody elektryczne i akcesoria oraz zapalą się lampki ostrzegawcze i kontrolne.

Naciśnij przycisk ponownie bez naciskania pedału hamulca lub sprzęgła, aby całkowicie wyłączyć pojazd.

Uruchamianie pojazdu

Mechaniczna skrzynia biegów

 1. Wciśnij całkowicie pedał sprzęgła.
 1. Krótko naciśnij przycisk.
Wskazówka:  Zwolnienie pedału sprzęgła podczas uruchamiania silnika spowoduje przerwanie rozruchu silnika i powrót do włączonego zapłonu.

Automatyczna skrzynia biegów

 1. Przesuń dźwignię zmiany biegów w położenie parkowania.
 1. Wciśnij całkowicie pedał hamulca.
 1. Krótko naciśnij przycisk.
Wskazówka:  Zwolnienie pedału hamulca podczas uruchamiania silnika spowoduje przerwanie rozruchu silnika i powrót do włączonego zapłonu.

Silnik Diesel

Wskazówka:  Rozruch silnika nie zacznie się, dopóki nie zostanie ukończony cykl pracy świec żarowych silnika. W warunkach bardzo niskich temperatur może to potrwać kilka sekund.

Niemożność uruchomienia silnika

Układ nie działa, gdy:
 • Częstotliwości kluczyka biernego są zakłócane.
 • Bateria kluczyka biernego jest rozładowana.
Wskazówka:  Wyjmij wszystkie inne kluczyki konsoli środkowej.

Jeżeli nie można uruchomić pojazdu, wykonaj poniższe czynności:

Niemożność uruchomienia silnika


Niemożność uruchomienia silnika


 1. Otwórz pokrywę uchwytu do napoi.
 1. Umieść kluczyk bierny płasko na symbolu na dole uchwytu do napoi.
 1. Gdy kluczyk bierny znajduje się w tym położeniu, możesz użyć przycisku włącznika zapłonu do włączenia zapłonu i uruchomienia silnika pojazdu.
Mechaniczna skrzynia biegów

Jeśli nie można uruchomić silnika, wciskając całkowicie pedał sprzęgła i naciskając przycisk:

 1. Całkowicie wciśnij pedał sprzęgła i pedał hamulca.
 1. Naciskaj przycisk, aż silnik się uruchomi.
Wskazówka:  Zwolnienie pedału sprzęgła podczas uruchamiania silnika spowoduje przerwanie rozruchu silnika i powrót do włączonego zapłonu. Na wyświetlacz zostanie pokazany komunikat.

Wyłączanie silnika, gdy pojazd stoi

Wskazówka:  Zapłon, wszystkie obwody elektryczne oraz lampki ostrzegawcze i kontrolne zostaną wyłączone.

Mechaniczna skrzynia biegów

Krótko naciśnij przycisk.

Automatyczna skrzynia biegów

 1. Przesuń dźwignię zmiany biegów w położenie parkowania.
 1. Wciśnij przycisk.
Wyłączanie silnika, gdy pojazd jest w ruchu

OSTRZEŻENIE

Wyłączenie silnika, gdy pojazd nadal jest w ruchu, spowoduje utratę wspomagania hamulców i kierownicy. Kierownica się nie zablokuje, ale do jej obracania potrzebna będzie większa siła. Gdy zapłon jest wyłączony, niektóre obwody elektryczne, w tym poduszki powietrzne, lampki ostrzegawcze i kontrolne mogą również być wyłączone. Jeśli zapłon został wyłączony przypadkowo, możesz przełączyć skrzynię biegów w położenie neutralne (N) i ponownie uruchomić silnik.
 1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk przez chwilę lub wciśnij go trzy razy w ciągu dwóch sekund.
 1. Aby bezpiecznie zatrzymać samochód, przesuń dźwignię zmiany biegów w położenie neutralne i użyj hamulców.
 1. Po zatrzymaniu pojazdu przesuń dźwignię zmiany biegów w położenie parkowania i wyłącz zapłon.
Szybkie ponowne uruchamianie

Funkcja szybkiego ponownego uruchamiania umożliwia ponowne uruchomienie pojazdu w ciągu 10 sekund od wyłączenia silnika, nawet jeśli ważny kluczyk bierny nie jest wykrywany.

W ciągu 10 sekund od wyłączenia silnika wciśnij pedał hamulca i naciśnij przycisk. Po upływie okresu 10 sekund nie można już uruchomić pojazdu, jeśli nie jest wykrywany ważny kluczyk bierny.

Po uruchomieniu pojazdu silnik będzie pracował, dopóki nie zostanie naciśnięty przycisk, nawet jeśli ważny kluczyk bierny nie został wykryty. Jeśli otworzysz i zamkniesz drzwi, gdy silnik pracuje, układ przeprowadzi wyszukiwanie ważnego kluczyka biernego. Nie można uruchomić pojazdu, jeśli ważny kluczyk bierny nie zostanie wykryty w ciągu 10 sekund.

Mechaniczna skrzynia biegów

Jeśli nie można uruchomić silnika, wciskając całkowicie pedał sprzęgła i naciskając przycisk:

 1. Całkowicie wciśnij pedał sprzęgła i pedał hamulca.
 1. Naciskaj przycisk, aż silnik się uruchomi.
Wskazówka:  Zwolnienie pedału sprzęgła podczas uruchamiania silnika spowoduje przerwanie rozruchu silnika i powrót do włączonego zapłonu. Na wyświetlacz zostanie pokazany komunikat.

  Informacje ogólne

  OSTRZEŻENIE Przedłużona praca na biegu jałowym z wysoką prędkością obrotową silnika może powodować znaczny wzrost tempe ...

  Blokada kierownicy

  OSTRZEŻENIEPrzed ruszeniem zawsze sprawdzaj, czy kierownica jest odblokowana. Pojazdy z funkcją uruchamiania pojazdu bez kluczykaWskazówka:  Blokada kier ...

  Categorie