Ford Kuga: Gniazdo zasilania prądem stałym o napięciu 12 V

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Dodatkowe gniazda zasilania –> Gniazdo zasilania prądem stałym o napięciu 12 V

OSTRZEŻENIE

Nie podłączaj opcjonalnych akcesoriów elektrycznych do gniazda zapalniczki. Nieprawidłowe korzystanie z zapalniczki może spowodować uszkodzenia, których nie obejmuje gwarancja pojazdu i doprowadzić do pożaru lub poważnych obrażeń.


Wskazówka:  Gdy zapłon jest włączony, gniazdo zasilania może służyć do zasilania urządzeń elektrycznych zasilanych prądem o napięciu 12 V i natężeniu maksymalnie do 15 A.Jeśli zasilanie nie działa po wyłączeniu zapłonu, włącz zapłon ponownie.

Wskazówka:  Nie zawieszaj żadnych urządzeń na wtyczce urządzenia.

Wskazówka:  Nie korzystaj z gniazda zasilania w sposób przekraczający możliwości pojazdu zasilania prądem stałym o napięciu 12 V i mocy 180 W, gdyż może to spowodować przepalenie bezpiecznika.

Wskazówka:  Osłonki gniazda zasilania muszą być zawsze zamknięte, gdy gniazdo nie jest używane.

 Nie wkładaj innych przedmiotów niż wtyczka używanego urządzenia do gniazda zasilania. Spowoduje to uszkodzenie gniazda zasilania i przepalenie bezpiecznika.

Aby wykorzystać maksymalnie gniazdo zasilania, pojazd powinien pracować.

Aby nie dopuścić do rozładowania akumulatora:
 • Nie używaj gniazda zasilania dłużej niż jest to konieczne, gdy pojazd nie pracuje.
 • Nie pozostawiaj podłączonych urządzeń na noc lub gdy pojazd jest zaparkowany na dłuższy czas.
Położenie

Gniazda zasilania można znaleźć:

 • We wnętrzu konsoli środkowej.
 • Z tyłu konsoli środkowej.
 • W przestrzeni ładunkowej.

  Gniazdo zasilania prądem zmiennym o napięciu 230 V

  OSTRZEŻENIE Nie pozostawiaj urządzeń elektrycznych podłączonych do gniazda zasilania, gdy dane urządzenie nie jest używane. Nie stosuj ż ...

  Categorie