Ford Kuga: Elementy sterowania wyświetlacza informacyjnego

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Wyświetlacze informacyjne –> Informacje ogólne –> Elementy sterowania wyświetlacza informacyjnego

Elementy sterowania wyświetlacza informacyjnego


 • Naciśnij przycisk ze strzałką w górę lub w dół, aby przewinąć i podświetlić opcje w menu.
 • Naciśnij przycisk ze strzałką w prawo, aby otworzyć menu podrzędne.
 • Naciśnij przycisk ze strzałką w lewo, aby wyjść z menu podrzędnego.
 • Naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk ze strzałką w lewo, aby w dowolnej chwili powrócić do ekranu menu głównego.
 • Naciśnij przycisk OK, aby wybrać i zatwierdzić ustawienia lub komunikaty.

Struktura menu - wyświetlacz informacyjny

Możesz uzyskać dostęp do menu za pomocą elementów sterowania wyświetlacza informacyjnego.

Wskazówka:  Niektóre opcje mogą wyglądać nieco inaczej, lub wcale się nie pojawiać, jeśli dana funkcja jest opcjonalna.

Komputer pokład.1

Komunikat 
Licznik dzienny
Prędkość
Odlgł. d. wypr.
Zużyc. aktualn.
Śr. zuż. paliwa
Średnia prędk.

1Patrz  Trip Computer

Informacja 

Komunikat 
Pasy bezpieczeństwa
Driver alert
Znaki drogowe
Intelig. AWD

Ustawienia

Komunikat  Wymagane czynności 
Asys. kierow. Kontrola trakcji Włączona lub Wyłączona 
BLIS Włączona lub Wyłączona 
City Stop Włączona lub Wyłączona 
Forward alert Czułość
Driver alert Włączona lub Wyłączona 
   Pod górę Włączona lub Wyłączona 
Kontr.ciś.opon  
Znaki drogowe Włączona lub Wyłączona 
Ostrzeż. prędk. 
Kontrola pasa Reset 
Czułość
Intensywn.
Światła Św. deszcz. Włączona lub Wyłączona 
Przyciemnienie Ręczne lub automatyczne 
Autom.św.drog Włączona lub Wyłączona 
Czułość
Ośw. do wys. Manualne lub xx sekund 
Wyświetlacz Inform. nawig. Wybierz właściwe dla siebie ustawienie 
Język Wybierz właściwe dla siebie ustawienie 
Jedn. miary Wybierz właściwe dla siebie ustawienie 
Jedn. temp. Wybierz właściwe dla siebie ustawienie 
Sygnały Park.równlg. Włączona lub Wyłączona 
Informacja Włączona lub Wyłączona 
Ostrzeżenie Włączona lub Wyłączona 
Komfort Alarm Wybierz właściwe dla siebie ustawienie 
Kompas Włączona lub Wyłączona 
Ogrz. dodat. Ogrz. postoj. Włączona lub Wyłączona 
Czas 1
Czas 2
Jednorazowo
Ogrz. teraz

  Informacje ogólne

  OSTRZEŻENIERozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zalecamy ...

  Kontrola systemu

  Wszystkie aktywne ostrzeżenie będą wyświetlane w pierwszej kolejności, jeśli mają zastosowanie. Menu sprawdzania systemu może się r ...

  Categorie