Fiat 500X: Wymiana zarówki swiatel zewnetrznych

Fiat 500X –> Fiat 500X - Instrukcja Obslugi –> W razie awarii –> Wymiana żarówki –> Wymiana zarówki swiatel zewnetrznych

Światła mijania/drogowe (halogenowe)

Aby wymienić żarówkę, należy:

 • wykonując czynności od wnętrza komory silnika, zdjąć gumową zaślepkę A rys. 119, ciągnąc za specjalny uchwyt;


 • nacisnąć w dół złącze elektryczne B rys. 120aż do odłączenia od gniazda zespołu żarówki i oprawy żarówki;


 • wysunąć oprawę żarówki na zewnątrz;
 • odłączyć złącze elektryczne B i wymienić żarówkę C.
 • następnie włożyć zespół żarówka-oprawa żarówki do jego gniazda i nacisnąć do momentu usłyszenia dźwięku zablokowania.

  Upewnić się, że został prawidłowo zablokowany;

 • założyć na miejsce gumową zaślepkę A.

OSTRZEŻENIE Wymiany żarówki należy dokonywać wyłącznie przy wyłączonym silniku. Ponadto należy upewnić się, że silnik jest ochłodzony, aby uniknąć ryzyka poparzeń.

Światła drogowe/mijania/przednie przeciwmgłowe w technologii LED

W celu dokonania wymiany tych świateł należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

Światła pozycyjne/światła do jazdy dziennej (D.R.L.)

Świtała pozycyjne i światła do jazdy dziennej (D.R.L) są światłami wykonanymi w technologii LED. W celu dokonania ich wymiany należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

Kierunkowskazy przednie

Aby wymienić żarówki, należy:


 • skręcić całkowicie kołami do wewnątrz;
 • odkręcić śrubokrętem z wyposażenia śruby A rys. 121 i wyjąć pokrywę B; zidentyfikować żarówkę kierunkowskazu;
 • przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zespół żarówka-oprawa żarówki i wysunąć go na zewnątrz;
 • wymienić montowaną na wcisk żarówkę A rys. 122;
 • zamontować pokrywę inspekcyjną B rys. 121, wkręcając do oporu śruby mocujące A.

Przednie światła przeciwmgłowe (halogenowe)

Aby wymienić żarówki, należy:

 • skręcić całkowicie kołami do wewnątrz;
 • odkręcić śrubokrętem z wyposażenia śruby A rys. 121 i wyjąć pokrywę B;
 • zidentyfikować żarówkę przedniego światła przeciwmgłowego;
 • przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zespół żarówka-oprawa żarówki i wysunąć go na zewnątrz;
 • rozłączyć złącze elektryczne;
 • wymienić zespół żarówka-oprawa żarówki B rys. 122;
 • podłączyć konektor elektryczny do nowego zespołu żarówka-oprawa żarówki; następnie włożyć go, upewniając się o prawidłowym zablokowaniu;
 • włożyć zespół, obracając nim zgodnie z ruchem wskazówek zegara i sprawdzając, czy został odpowiednio zablokowany;
 • zamontować pokrywę inspekcyjną B rys. 121, wkręcając do oporu śruby mocujące A.

  Wskazówki ogólne

  Przed wymianą żarówki należy sprawdzić, czy odnośne styki nie są skorodowane; Przepalone żarówki należy wymienia ...

  Kierunkowskazy boczne

  OSTRZEŻENIE Procedurę tę opisano jedynie orientacyjne. W celu dokonania wymiany żarówki należy zwrócić się do ASO marki Fiat. ...

  Categorie