Fiat 500X: Wskazówki ogólne

  • Przed wymianą żarówki należy sprawdzić, czy odnośne styki nie są skorodowane;
  • Przepalone żarówki należy wymieniać na nowe tego samego typu i mocy;
  • Po wymianie żarówki reflektorów należy sprawdzić zawsze, czy jest ona właściwie ustawiona;
  • Jeśli żarówka nie świeci się, przed jej wymianą należy sprawdzić, czy nie jest przepalony odnośny bezpiecznik: rozmieszczenie bezpieczników podane jest w sekcji "Wymiana bezpieczników" niniejszego rozdziału.

OSTRZEŻENIE W porze zimnej lub wilgotnej, jak również po obfitych opadach deszczu lub myciu samochodu, powierzchnia reflektorów lub lamp tylnych może zaparować i/lub po ich wewnętrznej stronie mogą zgromadzić się krople wody. Jest to zjawisko naturalne, spowodowane różnicą temperatury i wilgotności pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną stroną szkła, co jednak nie oznacza anomalii i nie zakłóca normalnego funkcjonowania urządzeń oświetlenia.

Powłoka pary zniknie szybko po włączeniu świateł, najpierw w części środkowej lampy, rozszerzając się stopniowo w kierunku krawędzi.

Typy zarówek


W samochodzie występują następujące żarówki  
Żarówki w całości szklane (typ A): mocowane są na wcisk. Aby je wyjąć, należy pociągnąć za nie.
Żarówki ze złączem bagnetowym (typ B): aby wyjąć je z odnośnej oprawy, należy lekko nacisnąć i obrócić w lewą stronę, a następnie pociągnąć.
Żarówki cylindryczne (typ C): w celu wyjęcia tego typu żarówki należy odłączyć ją od odnośnych styków.
Żarówki halogenowe (typ D): w celu wyjęcia żarówki należy obrócić konektorem w bok i wyjąć go.
Żarówki halogenowe (typ E): aby wyjąć żarówkę, należy obrócić nią w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.


    Wymiana zarówki swiatel zewnetrznych

    Światła mijania/drogowe (halogenowe) Aby wymienić żarówkę, należy: wykonując czynności od wnętrza komory silnika, zdj ...

    Categorie