Fiat 500X: Uwaga i ostrzeżenie

UWAGA System ten stanowi element wspomagający jazdę samochodem, NIE ostrzega kierowcy o zbliżaniu się do pojazdów, które znajdują się poza strefami rozpoznawczymi. Kierowca powinien zawsze zachować właściwą ostrożność, dostosowaną do warunków ruchu drogowego i nawierzchni drogowej oraz kontrolować trajektorię samochodu.

System ten jest elementem wspomagającym jazdę: kierowca nigdy nie powinien ograniczać uwagi poświęcanej na prowadzenie samochodu.

Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu zawsze ponosi kierowca, który powinien uwzględniać warunki ruchu drogowego, aby jazda była całkowicie bezpieczna. Kierowca zobowiązany jest zawsze zachowywać bezpieczną odległość za samochodem, za którym jedzie.

Jeśli podczas interwencji systemu kierowca wciśnie do oporu pedał przyspieszenia lub wykona szybki skręt, możliwe jest, że funkcja hamowania automatycznego zostanie przerwana (przykładowo, aby umożliwić ewentualny manewr wymijający przeszkodę).

System ten interweniuje w przypadku samochodów jadących po jednakowym pasie ruchu. Nie są jednak brani pod uwagę piesi, zwierzęta ani przedmioty (np. wózki).

W sytuacji, w której samochód, ze względu na interwencje obsługowe, zostałby umieszczony na stanowisku rolkowym lub byłby myty w rolkowej myjni automatycznej, w momencie pojawienia się przed nim przeszkody (na przykład innego samochodu, muru lub tym podobnych), system może rozpoznać ich występowanie i interweniować. W takim przypadku konieczne jest jednak wyłączenie systemu za pomocą ustawień systemu Uconnect.

Jeśli system iTPMS sygnalizuje spadek ciśnienia w oponach, zaleca się sprawdzić ciśnienie we wszystkich czterech oponach.

System iTPMS nie zwalnia kierowcy z obowiązku sprawdzania ciśnienia w oponach co miesiąc; nie stanowi on funkcji zastępczej w zakresie konserwacji czy bezpieczeństwa.

Ciśnienie w oponach powinno być sprawdzane, gdy opony są zimne. Jeśli z jakiegokolwiek powodu ciśnienie sprawdzane jest w oponach nagrzanych, nie należy zmniejszać poziomu ciśnienia, nawet jeśli przekracza on zalecaną wartość, a ponowić kontrolę, gdy opony będą zimne.

System iTPMS nie jest w stanie zasygnalizować nagłego obniżenia ciśnienia w oponach (na przykład w przypadku pęknięcia opony). W takiej sytuacji należy zatrzymać samochód, hamując ostrożnie i bez wykonywania nagłych skrętów.

System informuje jedynie o niskim poziomie ciśnienia w oponach: nie jest w stanie ich napompować.

Niewystarczające napompowanie opon powoduje wzrost zużycia paliwa, ogranicza trwałość bieżnika i może mieć wpływ na bezpieczne prowadzenie samochodu.

OSTRZEŻENIE

System ten może mieć ograniczone działanie lub w ogóle może nie działać z powodu takich warunków atmosferycznych, jak ulewny deszcz, grad, gęsta mgła czy śnieżyca.

Obszar zderzaka przed czujnikiem nie powinien być pokryty elementami przylepnymi, dodatkowymi reflektorami lub jakimkolwiek innym przedmiotem.

Interwencja systemu może być nieoczekiwana lub opóźniona, gdy na innych samochodach będą ładunki wystające po bokach, powyżej lub z tyłu względem normalnych wymiarów samochodu.

Działanie może być zakłócone przez jakiekolwiek zmiany strukturalne w samochodzie, jak na przykład zmiana ustawienia przedniego, zmiana opon lub zbyt wysokie obciążenie aniżeli standardowe, jakie przewiduje samochód.

Niewłaściwe naprawy wykonane w części przedniej samochodu (np.zderzaka, podwozia), mogą zmienić położenie czujnika radarowego i negatywnie wpłynąć na jego działanie. W celu wykonania wszelkich napraw tego typu należy zwracać się do ASO marki Fiat.

Nie należy naruszać ani wykonywać jakichkolwiek interwencji w zakresie czujnika radarowego lub kamery umieszczonej na szybie przedniej. W przypadku uszkodzenia czujnika należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

W przypadku holowania przyczep (z użyciem modułów zainstalowanych po zakupieniu samochodu), holowania innego pojazdu lub podczas manewrów związanych z załadunkiem samochodu na lawetę (lub pojazdy przeznaczone do transportu), należy wyłączać system za pośrednictwem systemu Uconnect.

Należy unikać mycia lancą pod wysokim ciśnieniem w dolnej strefie zderzaka: unikać zwłaszcza kierowania strumienia na konektor elektryczny systemu.

Należy zachować ostrożność podczas wykonywania napraw i zaprawek lakierniczych w strefie wokół czujnika (nakładki zakrywającej czujnik po lewej stronie zderzaka). W przypadku zderzeń czołowych czujnik może automatycznie wyłączyć się i wyświetlać na ekranie sygnał wskazujący konieczność naprawienia czujnika. Nawet w razie braku sygnałów o nieprawidłowym działaniu należy wyłączyć działanie systemu, jeśli istnieje podejrzenie, że położenie czujnika radarowego uległo zmianie (np. z powodu uderzeń czołowych przy niskiej prędkości podczas manewrów parkingowych). W takiej sytuacji należy zwrócić się do ASO marki Fiat, aby dokonać wyrównania lub wymiany czujnika radarowego.

    Opis

    Samochód może być wyposażony w system monitorowania ciśnienia w oponach o nazwie iTPMS (indirect Tyre Pressure Monitoring System), który - za ...

    Systemy zabezpieczające pasażerów

    Jednym z najważniejszych elementów wyposażenia zapewniającego bezpieczeństwo w samochodzie są następujące systemy zabezpieczające: ...

    Categorie