Fiat 500X: Opis

Samochód może być wyposażony w system monitorowania ciśnienia w oponach o nazwie iTPMS (indirect Tyre Pressure Monitoring System), który - za pośrednictwem czujników prędkości kół - monitoruje poziom napompowania opon.

Prawidłowe ciśnienie w oponach

Gdy w żadnej oponie wartość ciśnienia nie jest zbyt niska, na wyświetlaczu pojawia się sylwetka samochodu.

Niewystarczające ciśnienie w oponach

System ten powiadamia kierowcę w razie niskiego ciśnienia w jednej lub kilku oponach, powodując zaświecenie lampki sygnalizacyjnej w zestawie
wskaźników oraz wyświetlenie na ekranie komunikatu ostrzegawczego, a jednocześnie emitowany jest sygnał akustyczny.

Niski poziom ciśnienia sygnalizowany jest również po wyłączeniu i późniejszym ponownym włączeniu silnika, dopóki nie zostanie wykonana procedura resetowania układu.

Procedura resetowania

System iTPMS wymaga na początku wykonania fazy "autoadaptacji" (jej czas trwania zależy od stylu jazdy i warunków drogowych: warunkiem optymalnym jest jazda w linii prostej z prędkością 80 km/h przez co najmniej 20 minut), która rozpoczyna się wraz z wykonaniem procedury resetowania układu.

Procedurę RESETOWANIA należy wykonać:

 • za każdym razem, kiedy ciśnienie w oponach ulegnie zmianie;
 • przy wymianie nawet tylko jednej opony;
 • przy zamianie kół;
 • przy montażu dojazdowego koła zapasowego.

Przed zresetowaniem systemu należy napompować opony do wartości nominalnych ciśnienia podanych w tabeli wartości ciśnienia w oponach.

Jeśli RESET nie zostanie wykonany, we wszystkich wymienionych powyżej przypadkach lampka sygnalizacyjna
może błędnie wskazywać nieprawidłowy poziom ciśnienia w jednej lub kilku oponach.

Aby wykonać procedurę RESETOWANIA, gdy samochód stoi, a wyłącznik zapłonu jest w położeniu MAR, należy w Menu głównym wykonać następujące czynności:

 • wybrać pozycję "Info pojazdu", a następnie "Reset tire pressure";
 • nacisnąć i przytrzymać (przez ponad 2 sekundy) przycisk "OK";
 • na wyświetlaczu pojawi się (w formie słupka graficznego) stan zaawansowania procedury, aż do ukończenia procedury RESETOWANIA.

Po wykonaniu procedury zresetowania na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Reset salvato" (Zresetowanie zapisane), który oznacza, że autoadaptacja została uruchomiona i emitowany jest sygnał akustyczny.

Gdyby autoadaptacja systemu iTPMS nie została wykonana prawidłowo, nie zostanie wyemitowany żaden sygnał akustyczny.

Warunki działania

System ten jest aktywny przy prędkości przekraczającej 15 km/h.

W pewnych sytuacjach, na przykład podczas jazdy sportowej lub w przypadku specyficznego stanu nawierzchni drogowej (lód, śnieg, nierówności itp.), sygnalizacja może być opóźniona lub jedynie częściowa, jeśli chodzi o rozpoznawanie jednoczesnego spadku ciśnienia w kilku oponach.

W pewnych okolicznościach (np. gdy samochód jest niesymetrycznie obciążony z jednej strony, podczas holowania przyczepy, w przypadku uszkodzenia lub zużycia opony, w przypadku użycia dojazdowego koła zapasowego, zestawu do naprawy opon "Fix&Go", użycia łańcuchów przeciwpoślizgowych, użycia różnych opon na osiach), system może wydawać błędne wskazania (sygnały) lub tymczasowo wyłączyć się.

W przypadku tymczasowego wyłączenia się systemu lampka sygnalizacyjna będzie migać
przez około 75 sekund, a następnie świecić światłem stałym; jednocześnie na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy i sylwetka samochodu z symbolami "- -" przy każdej oponie.

Wskazania takie nastąpią również na skutek wyłączenia i późniejszego ponownego włączenia silnika, jeśli nie zostaną przywrócone właściwe warunki działania.

W razie nietypowych wskazań dobrze jest wykonać procedurę resetowania układu. Jeśli pomimo pomyślnego zresetowania układu błędne wskazania nadal będą występować, należy sprawdzić, czy na wszystkich czterech kołach zamontowane są jednakowe opony i czy nie są one uszkodzone.

Zamontować możliwie jak najszybciej koło z oponą o prawidłowych rozmiarach zamiast zapasowego koła dojazdowego, zdjąć, jeśli to możliwe, łańcuchy przeciwpoślizgowe (o ile to możliwe), sprawdzić ułożenie bagażu i powtórzyć procedurę "resetowania" układu, jadąc po drodze o równej, asfaltowej nawierzchni. Jeśli błędne wskazania nadal będą widoczne, należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

  Uwaga i ostrzeżenie

  UWAGA System ten stanowi element wspomagający jazdę samochodem, NIE ostrzega kierowcy o zbliżaniu się do pojazdów, które znajdują się ...

  Categorie