Fiat 500X: Uwaga

UWAGA Nie należy naklejać taśm samoprzylepnych lub innych przedmiotów na kierownicę, deskę rozdzielczą w strefie poduszki powietrznej po stronie pasażera lub boczne poszycie dachu i na siedzenia.

Nie należy umieszczać przedmiotów na desce rozdzielczej po stronie pasażera (na przykład telefonów komórkowych), gdyż mogą one utrudnić prawidłowe rozłożenie się poduszki powietrznej pasażera, a ponadto spowodować poważne obrażenia osób siedzących w samochodzie.

Podczas jazdy obie ręce należy trzymać na kierownicy tak, aby w przypadku interwencji poduszki powietrznej mogła ona napełnić się bez przeszkód. Nie powinno się jechać z głową pochyloną do przodu, ale oprzeć plecy o oparcie w pozycji zapewniającej dobre przyleganie do oparcia.

Gdy poduszka powietrzna po stronie pasażera jest aktywna, foteliki dla dzieci, które montuje się w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy, NIE powinny być montowane na siedzeniu pasażera przedniego. Aktywacja poduszki powietrznej w przypadku zderzenia może spowodować śmiertelne obrażenia przewożonego dziecka, niezależnie od siły uderzenia. Dlatego należy wyłączać zawsze poduszkę powietrzną po stronie pasażera, gdy na siedzeniu pasażera przedniego instalowany jest fotelik dla dziecka zwrócony tyłem do kierunku jazdy. Ponadto siedzenie pasażera przedniego powinno być wyregulowane w pozycji jak najdalej do tyłu, aby uniknąć ewentualnego kontaktu fotelika z dzieckiem z deską rozdzielczą.

Gdy tylko fotelik dla dziecka zostanie zdjęty z siedzenia, poduszkę powietrzną pasażera przedniego należy ponownie włączyć.

Aby wyłączyć poduszki powietrzne przez Menu w zestawie wskaźników, należy zapoznać się z sekcją "Pozycje menu" w rozdziale "Poznawanie zestawu wskaźników".

Nie należy umieszczać sztywnych przedmiotów na zaczepach i uchwytach.

Nie należy opierać głowy, ramion lub łokci o drzwi, szyby samochodu i w pobliżu bocznych poduszek powietrznych, aby uniknąć ewentualnych obrażeń podczas fazy napełniania poduszek.

Nie należy wystawiać nigdy głowy, ramion i łokci poza szybę.

Jeżeli lampka sygnalizacyjna nie
zaświeca się po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położenie MAR lub świeci się podczas jazdy, oznacza to, że prawdopodobnie wystąpiła anomalia w systemach bezpieczeństwa; w takiej sytuacji poduszki powietrzne lub napinacze mogą nie uaktywnić się w razie kolizji lub, w ograniczonej ilości przypadków, uaktywnić się nieprawidłowo. Przed dalszą jazdą należy skontaktować się z ASO marki Fiat, aby natychmiast skontrolować system.

W niektórych wersjach, w razie awarii diody OFF (na panelu znajdującym się
na desce rozdzielczej), zaświeca się lampka sygnalizacyjna
w zestawie wskaźników
i wyłączane są poduszki powietrzne po stronie pasażera. W niektórych wersjach, w razie awarii diody
ON (na panelu
znajdującym się na desce rozdzielczej), zaświeca się lampka sygnalizacyjna

w zestawie wskaźników.

W przypadku poduszki typu Side bag nie należy na oparcia siedzeń przednich zakładać pokrowców ani koszulek.

Nie należy podróżować z przedmiotami znajdującymi się na kolanach, klatce piersiowej lub z fajkami, ołówkami itp.

w ustach. W razie zderzenia z interwencją poduszki powietrznej mogą spowodować poważne obrażenia.

Jeśli samochód był przedmiotem włamania lub próby kradzieży, aktów wandalizmu lub też został zalany wodą czy zatopiony, należy dokonać weryfikacji systemu poduszek powietrznych w ASO marki Fiat.

Gdy kluczyk w wyłączniku zapłonu znajduje się w położeniu MAR i silnik jest wyłączony, poduszki powietrzne mogą uruchomić się również w sytuacji, kiedy stojący samochód zostanie uderzony przez inny poruszający się pojazd. W związku z tym, nawet gdy samochód stoi, foteliki dla dzieci montowane tyłem do kierunku jazdy NIE powinny być instalowane na siedzeniu pasażera przedniego, gdy poduszka pasażera przedniego jest aktywna. Aktywacja poduszki powietrznej w przypadku zderzenia może spowodować śmiertelne obrażenia przewożonego dziecka. Dlatego należy wyłączać zawsze poduszkę powietrzną po stronie pasażera, gdy na siedzeniu pasażera przedniego instalowany jest fotelik dla dziecka zwrócony tyłem do kierunku jazdy. Ponadto siedzenie pasażera przedniego powinno być wyregulowane w pozycji jak najdalej do tyłu, aby uniknąć ewentualnego kontaktu fotelika z dzieckiem z deską rozdzielczą.

Gdy tylko fotelik dla dziecka zostanie zdjęty z siedzenia, poduszkę powietrzną pasażera przedniego należy ponownie włączyć.

Przypomina się, że w sytuacji, kiedy kluczyk znajduje się w położeniu STOP, żadne urządzenia bezpieczeństwa (poduszki powietrzne lub napinacze pasów bezpieczeństwa), w przypadku zderzenia nie uaktywnią się; dlatego brak aktywacji tych urządzeń w tego typu przypadkach nie może być traktowany jako oznaka niewłaściwego funkcjonowania systemu.

O awarii lampki sygnalizacyjnej
świadczy zaświecona na wyświetlaczu w zestawie wskaźników ikona awarii poduszki powietrznej i specjalny komunikat.

Nie następuje dezaktywacja ładunków pirotechnicznych. Przed dalszą jazdą należy skontaktować się z ASO marki Fiat, aby natychmiast skontrolować system.

Interwencja przednich poduszek powietrznych przewidziana jest dla zderzeń o energii większej niż dla napinaczy pasów bezpieczeństwa. W przypadku zderzenia o energii mieszczącej się w przedziale tych dwóch wartości progowych, uruchomią się tylko napinacze pasów bezpieczeństwa, co należy uważać za normalne.

Poduszka powietrzna nie zastępuje pasa bezpieczeństwa, ale zwiększa jego skuteczność. Ponadto z uwagi na fakt, iż przednie poduszki powietrzne nie interweniują w przypadku zderzeń czołowych przy niskich prędkościach, zderzeniach bocznych, zderzeniach tylnych lub przewróceniu się samochodu, w sytuacjach takich pasażerowie chronieni są tylko pasami bezpieczeństwa, które powinny być zawsze zapięte.

    Poduszki powietrzne boczne

    W celu zwiększenia ochrony pasażerów w przypadku zderzenia bocznego samochód wyposażony jest w przednie boczne poduszki powietrzne (Side bags) i ku ...

    Categorie