Fiat 500X: Ustawianie zadanej predkosci

Urządzenie to można ustawić tylko przy prędkości wyższej niż 30 km/h (lub równoważnej wartości w milach) oraz niższej niż 180 km/h (lub wartości równoważnej w milach).

Po osiągnięciu przez samochód żądanej prędkości należy nacisnąć i puścić przycisk SET + lub SET -, aby ustawić prędkość zgodną z prędkością bieżącą: na wyświetlaczu pojawi się wówczas ustawiona prędkość.

Następnie zdjąć nogę z pedału przyspieszenia.

Po ustawieniu systemu specjalna ikona na wyświetlaczu (patrz poprzednia sekcja) ma kolor biały w wersjach z wyświetlaczem jednokolorowym i kolor zielony w wersjach z wyświetlaczem kolorowym.

OSTRZEŻENIE Po naciśnięciu na pedał przyspieszenia prędkość samochodu może przekroczyć wartość ustawioną.

Naciśnięcie i przytrzymanie pedału przyspieszenia powoduje, że:

 • na wyświetlaczu pojawi się na kilka sekund specjalny komunikat;
 • urządzenie to nie będzie w stanie kontrolować odległości między samochodem użytkownika a pojazdem poprzedzającym go. W takiej sytuacji prędkość będzie uzależniona jedynie od pozycji pedału przyspieszenia.

Gdy tylko pedał przyspieszenia zostanie zwolniony, zostanie przywrócone normalne działanie urządzenia.

Systemu tego nie można ustawić

 • w przypadku naciskania na pedał hamulca;
 • kiedy hamulce są przegrzane;
 • jeśli włączono elektryczny hamulec postojowy;
 • gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu P (parking), R (wsteczny) lub N (luz) (wersje z automatyczną skrzynią biegów lub skrzynią biegów z podwójnym sprzęgłem);
 • gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu R (wsteczny), w położeniu luzu lub na 1. biegu (włączony pierwszy bieg) (wersje z manualną skrzynią biegów);
 • w przypadku wciśnięcia pedału sprzęgła (wersje z manualną skrzynią biegów);
 • gdy obroty silnika przekraczają maksymalną wartość progową (zarówno w wersjach z manualną skrzynią biegów, jak i w wersjach ze skrzynią automatyczną/z automatyczną skrzynią z podwójnym sprzęgłem) lub nie osiągają minimalnej wartości progowej (tylko w wersjach z manualną skrzynią biegów);
 • gdy prędkość samochodu nie mieści się w zakresie możliwej do ustawienia prędkości;
 • gdy jest w toku lub właśnie zakończyła się interwencja systemu ESC (lub ABS bądź innych systemów kontroli stabilności);
 • gdy nastąpiło zahamowanie automatyczne z udziałem systemu Full Brake Control (zależnie od wyposażenia);
 • gdy aktywny jest ogranicznik prędkości (Speed Limiter);
 • gdy aktywny jest elektroniczny Cruise Control;
 • w przypadku awarii tego urządzenia; gdy silnik jest wyłączony;
 • w przypadku zasłonięcia czujnika radarowego (należy wówczas wyczyścić miejsce na zderzaku, w którym znajduje się czujnik).

Gdy system jest ustawiony, opisane powyżej warunki powodują także anulowanie lub dezaktywację systemu po czasie, który może być różny w zależności od panujących warunków.

OSTRZEŻENIE Po ustawieniu systemu i naciśnięciu na pedał przyspieszenia można osiągnąć prędkość wyższą niż ustawiona w systemie. W takiej sytuacji urządzenie to nie wyłącza się automatycznie, ale jego działanie jest ograniczone: zaleca się więc wyłączyć to urządzenie.

Zmiana predkosci

Zwiększanie prędkości

Po ustawieniu urządzenia można zwiększyć ustawioną prędkość poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SET +.

Po jednokrotnym naciśnięciu na przycisk SET +: ustawiona prędkość wzrasta o 1 km/h (lub równoważną wartość w milach). Każde kolejne naciśnięcie tego przycisku powoduje wzrost prędkości o 1 km/h (lub równoważną wartość w milach).

Przytrzymanie naciśniętego przycisku SET +: powoduje, że ustawiona prędkość wzrasta w odstępach co 5 km/h (lub równoważną wartość w milach), dopóki przycisk nie zostanie zwolniony.

Zwiększaną wartość prędkości widać na wyświetlaczu.

Zmniejszanie prędkości

Po ustawieniu urządzenia można zmniejszyć ustawioną prędkość poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku SET -.

Po jednokrotnym naciśnięciu na przycisk SET -: ustawiona prędkość jest zmniejszana o 1 km/h (lub równoważną wartość w milach). Każde kolejne naciśnięcie tego przycisku powoduje wzrost prędkości o 1 km/h (lub równoważną wartość w milach).

Przytrzymanie naciśniętego przycisku SET +: powoduje, że ustawiona prędkość jest zmniejszana w odstępach co 5 km/h (lub równoważną wartość w milach), dopóki przycisk nie zostanie zwolniony.

Zmniejszaną prędkość widać na wyświetlaczu.

UWAGA W przypadku wybrania, za pośrednictwem przełącznika Drive Mode Selector, trybu "Sport" system ACC zacznie działać w trybie sportowym: będzie on wówczas szybciej reagował w przypadku przyspieszania.

Przyspieszanie w przypadku wyprzedzania

Podczas jazdy z ustawionym urządzeniem i dojechania do innego pojazdu urządzenie umożliwia dodatkowe przyspieszenie, aby ułatwić wyprzedzanie, jeśli samochód jedzie z określoną prędkością i ma włączony lewy kierunkowskaz w przypadku wersji z kierownicą po prawej stronie (lub kierunkowskaz prawy w przypadku wersji z kierownicą po lewej stronie).

PRZYWRACANIE PRĘDKOŚCI

W przypadku anulowania, ale niewyłączenia systemu, jeśli wcześniej ustawiono daną prędkość, wystarczy nacisnąć na przycisk RES i zdjąć nogę z pedału przyspieszenia, a prędkość zostanie przywrócona.

System zostanie ustawiony na ostatniej zaprogramowanej prędkości.

Przed przywróceniem ustawionej wcześniej prędkości należy doprowadzić samochód do prawie takiej prędkości, a następnie nacisnąć i zwolnić przycisk RES.

  Adaptive cruise control (ACC)

  Opis Adaptive Cruise Control (tj. Tempomat adaptacyjny, w skrócie ACC) jest to urządzenie wspomagające jazdę, sterowane elektronicznie, które ł ...

  Ustawianie odleglosci miedzy pojazdami

  Odległość między samochodem użytkownika a pojazdem go poprzedzającym można ustawić, wybierając następujące opcje: 1 linia ...

  Categorie