Fiat 500X: Skrzynka bezpieczników

Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

Skrzynka ta znajduje się obok akumulatora rys. 131.


Aby dostać się do bezpieczników, należy postępować w sposób opisany poniżej:

 • za pomocą śrubokręta z wyposażenia wcisnąć do oporu śrubę A rys. 132;
 • jednocześnie obracać powoli śrubą w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu napotkania oporu (nie próbować obracać na siłę dalej);
 • zwolnić powoli śrubę;
 • o otwarciu pokrywy świadczy całkowite wysunięcie główki śruby z jej gniazda;
 • zdjąć pokrywę B, przesuwając ją do góry na prowadnicach bocznych, jak pokazano na rysunku.


Numery określające element elektryczny odpowiadający każdemu bezpiecznikowi widoczne są z tyłu pokrywy.

Po wymienieniu bezpiecznika należy:

 • nałożyć prawidłowo pokrywę B na boczne prowadnice obudowy;
 • przesunąć ją całkowicie od góry do dołu;
 • za pomocą śrubokręta z wyposażenia wcisnąć do oporu śrubę A;
 • jednocześnie obracać powoli śrubą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu napotkania oporu (nie próbować obracać na siłę dalej);
 • zwolnić powoli śrubę;
 • o zamknięciu pokrywy świadczy umocowanie całej główki śruby w jej gnieździe.

Skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej

Skrzynka bezpieczników rys. 133 umieszczona jest na wysokości lewej strony kolumny kierowniczej, a do bezpieczników można uzyskać dostęp od dolnej części deski rozdzielczej.

W celu dokonania wymiany bezpieczników należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

Skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej


SKRZYNKI BEZPIECZNIKÓW W BAGAŻNIKU

Otworzyć pokrywę inspekcyjną A rys. 134, aby uzyskać dostęp do bezpieczników w skrzynce B rys. 135.

Skrzynki bezpieczników w bagazniku


Skrzynki bezpieczników w bagazniku


SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KOMORZE SILNIKA

Skrzynka bezpieczników w komorze silnika


SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W DESCE ROZDZIELCZEJ

Skrzynka bezpieczników w desce rozdzielczej


SKRZYNKI BEZPIECZNIKÓW W BAGAŻNIKU

UWAGA Konfiguracja skrzynki w bagażniku może być różna w zależności od wersji wyposażenia danego samochodu.

Skrzynka bezpieczników B

Skrzynka bezpieczników b


UWAGA

W przypadku ponownego przepalenia się bezpiecznika należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

Nie należy zamieniać w żadnym wypadku bezpiecznika na inny o wyższej wartości prądowej; NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU

W razie interwencji jednego z bezpieczników, których NIE wskazano na tej ani na wcześniejszych stronach instrukcji, należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

Przed wymianą bezpiecznika należy upewnić się, czy wyłącznik zapłonu ustawiono w położeniu STOP, czy kluczyk (w przypadku kluczyka mechanicznego), został wyjęty z wyłącznika zapłonu i czy zgaszone są i/lub wyłączone wszystkie odbiorniki elektryczne.

OSTRZEŻENIE

Nie należy zastępować nigdy bezpiecznika drutem lub innym materiałem przewodzącym.

W razie potrzeby umycia komory silnika należy zwracać uwagę, aby nie kierować bezpośrednio dyszy rozpylającej wodę na skrzynkę bezpieczników w komorze silnika i w pobliże silniczka spryskiwaczy szyby przedniej.

  Opis ogólny

  Bezpieczniki stanowią zabezpieczenie instalacji elektrycznej samochodu, interweniując w razie awarii lub niewłaściwego jej działania. Szczypce do wyjmo ...

  Wymiana koła

  Podnosnik Należy pamiętać, że: masa podnośnika wynosi 2,8 kg; podnośnik nie wymaga żadnej regulacji; podnośnika nie wolno naprawi ...

  Categorie