Fiat 500X: Opis ogólny

Bezpieczniki stanowią zabezpieczenie instalacji elektrycznej samochodu, interweniując w razie awarii lub niewłaściwego jej działania.

Szczypce do wyjmowania bezpieczników

Aby wymienić bezpiecznik, należy użyć szczypiec przymocowanych do boku pokrywy skrzynki bezpieczników w komorze silnika (patrz rys. 130 ).

Szczypce te posiadają dwie różne końcówki przystosowane specjalnie do różnych typów bezpieczników znajdujących się w samochodzie.

Aby wyjąć szczypce, należy chwycić je za skrzydła górne, ścisnąć i wysunąć do góry. Aby prawidłowo umieścić szczypce w ich gnieździe po skorzystaniu z nich, należy chwycić je za skrzydła górne, ścisnąć i wsunąć do gniazda do momentu usłyszenia specyficznego dźwięku zablokowania ich.


DOSTĘP DO BEZPIECZNIKÓW

Bezpieczniki pogrupowane są w skrzynkach bezpieczników znajdujących się w komorze silnika, pod deską rozdzielczą i wewnątrz bagażnika.

    Skrzynka bezpieczników

    Skrzynka bezpieczników w komorze silnika Skrzynka ta znajduje się obok akumulatora rys. 131. Aby dostać się do bezpieczników, należy post ...

    Categorie