Fiat 500X: Poduszki powietrzne przednie

Przednie poduszki powietrzne (po stronie kierowcy i pasażera) oraz poduszka powietrzna chroniąca kolana kierowcy (zależnie od wyposażenia) chronią pasażerów miejsc przednich w przypadku zderzeń czołowych o średnio-dużej energii zderzenia, poprzez rozłożenie poduszki powietrznej pomiędzy pasażerem a kierownicą lub deską rozdzielczą.

Brak uruchomienia poduszek powietrznych w innych typach zderzeń (boczne, tylne, wywrócenie się samochodu itp), nie oznacza nieprawidłowego działania systemu.

Przednie poduszki powietrzne (kierowcy i pasażera) nie zastępują, ale uzupełnią użycie pasów bezpieczeństwa, które zalecamy zawsze zapinać, jak przewidują przepisy legislacyjne w Europie oraz w większości krajów poza Europą.

W przypadku zderzenia osoba, która nie zapięła pasa bezpieczeństwa, przemieszcza się do przodu i może uderzyć o poduszkę już w fazie jej otwierania się. W tego typu sytuacji ochrona zapewniana przez poduszkę powietrzną jest dużo mniejsza.

Przednie poduszki powietrzne mogą nie uaktywnić się w następujących przypadkach:

 • zderzenia czołowe z przedmiotami łatwo deformowalnymi, nie obejmujące powierzchni przedniej samochodu (np. uderzenie błotnikiem o barierę ochronną);
 • wjechanie samochodu pod inny pojazd lub barierę ochronną (np. pod ciężarówkę lub bariery ochronne na autostradzie).

Brak aktywacji poduszki w powyższych okolicznościach spowodowany jest faktem, iż poduszki powietrzne mogą nie zapewniać żadnego zabezpieczenia dodatkowego w stosunku do pasów bezpieczeństwa i w konsekwencji ich aktywacja jest niestosowna.

Brak aktywacji poduszek w tego typu przypadkach nie oznacza niewłaściwego funkcjonowania systemu.

Poduszki powietrzne przednie po stronie kierowcy i pasażera zaprojektowane są i wyregulowane dla zwiększenia ochrony siedzącym na miejscach przednich, którzy zapną pasy bezpieczeństwa. Ich objętość w momencie maksymalnego napełnienia wypełnia większą część przestrzeni pomiędzy kierownicą i kierowcą oraz pomiędzy deską rozdzielczą i pasażerem.

W przypadku zderzeń bocznych o niskiej energii (w przypadku których wystarczy zabezpieczenie pasami bezpieczeństwa), poduszki powietrzne nie uruchomią się. Dlatego zawsze konieczne jest używanie pasów bezpieczeństwa, które w razie zderzenia czołowego zapewniają pasażerom prawidłową pozycję.

Przednia poduszka powietrzna po stronie kierowcy

Składa się z poduszki wypełniającej się natychmiast, umieszczonej w odpowiednim schowku na środku kierownicy rys. 81.

Przednia poduszka powietrzna po stronie kierowcy


Przednia poduszka powietrzna po stronie pasażera

Składa się z poduszki wypełniającej się natychmiast, umieszczonej w specjalnej wnęce w desce rozdzielczej rys. 82, a jej objętość jest większa niż objętość poduszki po stronie kierowcy.

Przednia poduszka powietrzna po stronie pasażera


Przednia poduszka powietrzna po stronie pasażera a foteliki dla dzieci

Foteliki dziecięce montowane tyłem do kierunku jazdy nie powinny być NIGDY montowane na siedzeniu przednim z włączoną poduszką powietrzną pasażera, ponieważ aktywacja poduszki w razie zderzenia mogłaby spowodować śmiertelne obrażenia przewożonego dziecka.

Należy postępować ZAWSZE zgodnie z zaleceniami podanymi na etykiecie umieszczonej na daszku przeciwsłonecznym po stronie pasażera rys. 83.

Przednia poduszka powietrzna po stronie pasażera a foteliki dla dzieci


Poduszka powietrzna ochrony kolan kierowcy

(zależnie od wyposażenia)

Umieszczona jest w specjalnej wnęce znajdującej się pod deską rozdzielczą i przykryta odpowiednią pokrywą rys. 84. Jest dodatkowym zabezpieczeniem w przypadku zderzenia czołowego.

Poduszka powietrzna ochrony kolan kierowcy


Wyłączanie poduszek powietrznych po stronie pasażera: przedniej i bocznej chroniącej okolice miednicy, klatki piersiowej i ramion

W razie gdyby konieczne było przewożenie dziecka na siedzeniu przednim w foteliku odwróconym przeciwnie do ruchu pojazdu, należy bezwzględnie wyłączyć przednią poduszkę powietrzną po stronie pasażera i boczną przednią poduszkę (Side Bag).

Poduszki powietrzne można wyłączyć za pomocą menu wyświetlacza.

W środkowej części deski rozdzielczej rys. 85 znajdują się diody OFF i
ON .


 


Po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położenie MAR te dwie diody zaświecają się na 8 sekund. Gdyby tak się nie stało, należy zwrócić się do ASO marki Fiat.

Podczas pierwszych sekund zaświecenie się diody nie oznacza rzeczywistego stanu zabezpieczenia pasażera, ale ma jedynie na celu sprawdzenie poprawności jego działania. Po przeprowadzeniu trwającego kilka sekund testu diody te będą wskazywać stan zabezpieczenia pasażera przez poduszkę powietrzną.

Zabezpieczenie pasażera aktywne: dioda ON świeci światłem stałym.


Zabezpieczenie pasażera nieaktywne: dioda OFF świeci
światłem stałym.

W zależności od stanu samochodu diody mogą zaświecać się z różną intensywnością. Intensywność może być różna podczas tego samego cyklu wyłącznika zapłonu.

  Uzupełniający system bezpieczeństwa biernego (SRS) - poduszki powietrzne

  Samochód wyposażony jest w następujące elementy: przednia poduszka powietrzna dla kierowcy; przednia poduszka powietrzna dla pasażera; przed ...

  Poduszki powietrzne boczne

  W celu zwiększenia ochrony pasażerów w przypadku zderzenia bocznego samochód wyposażony jest w przednie boczne poduszki powietrzne (Side bags) i ku ...

  Categorie