Fiat 500X: Pasy bezpieczeństwa

Fiat 500X –> Fiat 500X - Instrukcja Obslugi –> Bezpieczeństwo –> Pasy bezpieczeństwa

Wszystkie miejsca na siedzeniach samochodu wyposażone są w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa ze zwijaczem.

Mechanizm zwijacza interweniuje poprzez blokowanie taśmy w razie nagłego hamowania lub silnego zwalniania samochodem spowodowanego uderzeniem. Dzięki temu w normalnych warunkach możliwe jest swobodne przesuwanie taśmy pasa, co pozwala na idealne dopasowanie się jej do ciała pasażera.

W razie wypadku pas bezpieczeństwa zablokuje się, ograniczając ryzyko uderzenia ciałem o elementy wnętrza samochodu lub wypadnięcia na zewnętrz pojazdu.

Kierowca (jak i wszyscy pasażerowie samochodu), powinien (powinni) przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów prawnych dotyczących sposobu użycia pasów bezpieczeństwa.

Przed rozpoczęciem podróży należy zapiąć zawsze pasy bezpieczeństwa.

Uzywanie pasów bezpieczenstwa

Pas bezpieczeństwa należy zapinać przy wyprostowanej klatce piersiowej i plecach przylegających do oparcia siedzenia.

W celu zapięcia pasa należy chwycić zaczep A rys. 63 i wsunąć go do gniazda zatrzasku B, do momentu usłyszenia dźwięku zablokowania.

Pasy bezpieczeństwa


Jeżeli podczas wyciągania pas zablokuje się, należy puścić taśmę pasa, aby zwinęła się na krótkim odcinku i ponownie ją wyciągnąć, unikając gwałtownych ruchów.

W celu odpięcia pasa należy nacisnąć przycisk C rys. 63 i podtrzymywać pas w momencie zwijania, aby się nie poskręcał.

W samochodzie zaparkowanym na bardzo pochyłej drodze zwijacz może się zablokować; jest to normalne zjawisko. Ponadto mechanizm zwijacza blokuje taśmę za każdym razem przy jej szybkim wyciągnięciu lub w przypadku nagłego hamowania, zderzenia i jazdy na zakręcie z dużą prędkością.

Po zajęciu miejsc pasy bezpieczeństwa na miejscach tylnych należy zapinać w sposób pokazany na rys. 64.

Pasy bezpieczeństwa


OSTRZEŻENIE Przywracając siedzenie tylne z pozycji złożonej w pozycję normalnego użycia, należy uważać, aby właściwie ułożyć pas bezpieczeństwa i umożliwić tym samym bezpośrednie jego użycie.

Regulacja wysokosci pasów bezpieczenstwa

Możliwa jest regulacja wysokości w pięciu różnych położeniach.

Aby wykonać regulację wysokości, od góry do dołu, należy nacisnąć jednocześnie przyciski A rys. 65 (znajdujące się z obu stron uchwytu B) i przesunąć w dół ten uchwyt.

Aby wykonać regulację wysokości, od dołu do góry, wystarczy przesunąć uchwyt B (bez konieczności naciskania jakichkolwiek przycisków).

Pasy bezpieczeństwa


Należy wyregulować zawsze wysokość pasów bezpieczeństwa, dostosowując je do budowy ciał pasażerów: może to znacznie zmniejszyć ryzyko obrażeń w razie zderzenia.

Prawidłową regulację uzyskuje się, gdy taśma przechodzi mniej więcej w połowie końcowego odcinka ramienia i szyi.

UWAGA Podczas jazdy nie należy naciskać przycisku C.

Należy pamiętać, że w razie gwałtownego zderzenia pasażerowie siedzeń tylnych, którzy nie zapną pasów bezpieczeństwa, poza tym że są narażeni na obrażenia, stanowią poważne zagrożenie dla pasażera i kierowcy na siedzeniach przednich.

Regulację wysokości mocowania pasa bezpieczeństwa należy wykonać w samochodzie zatrzymanym.

Po wykonaniu regulacji wysokości należy zawsze sprawdzić, czy uchwyt jest prawidłowo zablokowany w jednym z przewidzianych położeń. W tym celu należy, przy zwolnionych przyciskach A, wywrzeć dodatkowy nacisk w dół, aby umożliwić zatrzaśnięcie mechanizmu mocującego, gdyby to nie nastąpiło w jednej z określonych pozycji.

    Systemy zabezpieczające pasażerów

    Jednym z najważniejszych elementów wyposażenia zapewniającego bezpieczeństwo w samochodzie są następujące systemy zabezpieczające: ...

    System SBR (seat belt reminder)

    System SBR ostrzega pasażerów miejsc przednich i tylnych (zależnie od wyposażenia) o braku zapięcia odnośnego pasa bezpieczeństwa. System ...

    Categorie