Fiat 500X: Opis

Na poniższych stronach przedstawiono informacje dotyczące niezbędnej konserwacji przewidzianej przez personel techniczny, który zaprojektował ten samochód.

Poza tymi wskazaniami z zakresu konserwacji, które wyszczególniono w Wykazie czynności przeglądów okresowych, są jeszcze inne komponenty, które mogą wymagać interwencji lub wymiany podczas całego cyklu eksploatacji samochodu.

OLEJ SILNIKOWY

Kontrola poziomu oleju silnikowego

Aby zapewnić prawidłowe smarowanie silnika, olej silnikowy musi być zawsze utrzymywany na zalecanym poziomie (patrz sekcja "Komora silnika" w niniejszym rozdziale).

FILTR POWIETRZA

Wymiana filtra powietrza

Patrz opis w "Wykazie czynności przeglądów okresowych", aby zapoznać się z prawidłowymi odstępami obsługowymi.

W celu dokonania wymiany zaleca się stosować oryginalną część zamienną, zaprojektowaną specjalnie do tego samochodu.

KONSERWACJA UKŁADU KLIMATYZACJI

Dla zapewnienia najlepszych możliwych osiągów układ klimatyzacji powinien być sprawdzany i poddawany obsłudze w ASO marki Fiat na początku sezonu letniego.

SZYBY

W przypadku ogrzewania szyby przedniej i szyby tylnej, jeśli włączona jest funkcja odszraniania, należy zwrócić uwagę na temperaturę szyby podczas czyszczenia. Należy również zwrócić uwagę, czy dzieci nie dotykają ogrzewanej powierzchni szyby. Szyba może być ciepła.

Nie należy nigdy stosować do czyszczenia powierzchni szyb detergentu typu ściernego.

Nie należy używać skrobaczek lub ostrych narzędzi, które mogłyby porysować szyby.

Aby oczyścić lusterko wsteczne, należy spryskać detergentem szmatkę, którą zamierza się użyć do czyszczenia. Nie należy natryskiwać detergentu bezpośrednio na szybę.

W przypadku czyszczenia szyby gorącą wodą istnieje ryzyko usunięcia ewentualnych etykiet naklejonych na szybę.

WYCIERACZKI SZYBY PRZEDNIEJ/SZYBY TYLNEJ

Podnoszenie piór wycieraczek

Gdyby konieczne było podniesienie piór wycieraczek szyby przedniej (np. w przypadku śniegu lub gdyby konieczna była wymiana piór), należy włączyć funkcję "Pozycja serwisowa".

Aby obniżyć pióra, wystarczy ustawić wyłącznik zapłonu w położeniu MAR.

OSTRZEŻENIE Ustawić pióra tak, aby stykały się z szybą przednią, przed ponownym uruchomieniem wycieraczki szyby przedniej i/lub ustawieniem wyłącznika zapłonu w położeniu MAR.

Wymiana piór wycieraczek szyby przedniej

Należy wykonać, co następuje:

 • podnieść ramię wycieraczki, nacisnąć przycisk A rys. 177 sprężyny mocującej i wyjąć pióro z ramienia;

Procedury konserwacji


 • zamontować nowe pióro, wsuwając zaczep w odpowiednie gniazdo w ramieniu i upewniając się o jego prawidłowym zablokowaniu;
 • obniżyć na szybę ramię wycieraczki szyby przedniej.

OSTRZEŻENIE Nie należy uruchamiać wycieraczek szyby przedniej, jeśli ich pióra odchylone są od szyby.

Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej

Należy wykonać, co następuje:

 • rozszerzyć dwa zaczepy zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałki i obrócić pokrywą A rys. 178 na zewnątrz;
 • odkręcić nakrętkę B i zdjąć ramię C ze sworznia środkowego;
 • wyrównać odpowiednio nowe ramię;
 • dokręcić do oporu nakrętkę B, a następnie zamontować pokrywę A.

Procedury konserwacji


OSTRZEŻENIE Nie należy uruchamiać wycieraczki szyby tylnej, jeśli jej pióro odchylone jest od szyby.

SPRYSKIWACZE

Spryskiwacze szyby przedniej

Dysze spryskiwacza szyby są typu stałego. Jeżeli spryskiwacze nie działają, należy sprawdzić przede wszystkim, czy w zbiorniku znajduje się płyn do spryskiwaczy. Następnie należy sprawdzić drożność otworków dysz spryskiwaczy, ewentualnie udrożnić je przy użyciu szpilki.

OSTRZEŻENIE W wersjach wyposażonych w dach otwierany, przed uruchomieniem spryskiwaczy szyby przedniej należy upewnić się, czy dach jest zamknięty.

Spryskiwacz szyby tylnej

Dysza spryskiwacza szyby tylnej jest stała. Dysza spryskiwacza znajduje się obok trzeciego światła stop.

UKŁAD WYDECHOWY

Odpowiednia konserwacja układu wydechowego silnika stanowi najlepszą ochronę przed przedostawaniem się tlenku węgla do wnętrza nadwozia.

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW

Należy stosować wyłącznie olej przekładniowy o takich samych parametrach jak te, które podano w tabeli "Materiały eksploatacyjne" (patrz rozdział "Dane techniczne").

  Uwaga i ostrzeżenie

  UWAGA Układ dolotowy powietrza (filtr powietrza, gumowe przewody itd.) może pełnić funkcję ochronną w przypadku zjawiska zwanego "backfire" ...

  Categorie