Fiat 500X: Lusterka wsteczne

Lusterko wewnetrzne

Regulacja ręczna: użyć pokrętła A rys. 24, aby ustawić lusterko w dwóch różnych położeniach: normalnym lub przeciwodblaskowym.

Lusterko wyposażone jest w urządzenie zabezpieczające, które umożliwia odłączenie go w przypadku gwałtownego zetknięcia się z pasażerem.

Lusterka wsteczne


Lusterko elektrochromatyczne

W niektórych wersjach występuje lusterko elektro-chromatyczne, które jest w stanie automatycznie zmieniać swoją zdolność do odbijania obrazu, aby uniknąć oślepiania kierowcy rys. 25.

Lusterko elektro-chromatyczne wyposażone jest w przycisk ON/OFF do włączania/wyłączania funkcji elektro-chromatycznej przeciwodblaskowej.

Lusterka wsteczne


Po włączeniu biegu wstecznego lusterko dostosowuje zawsze kolor do użytku dziennego.

Lusterka zewnetrzne

Regulacja elektryczna

Regulacja lusterek jest możliwa, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu MAR i przez około 3 minuty po przestawieniu wyłącznika zapłonu w położenie STOP (lub również po wyjęciu kluczyka mechanicznego w przypadku samochodów wyposażonych w kluczyk mechaniczny z pilotem). Po otwarciu jednych z drzwi przednich działanie takie jest wyłączane.

Należy wybrać żądane lusterko za pomocą wybieraka A rys. 26:

 • pozycja 1: wybór lusterka lewego;
 • pozycja 2: wybór lusterko prawego.

Lusterka wsteczne


Aby wyregulować wybrane lusterko, należy naciskać przycisk B w czterech kierunkach pokazanych strzałkami.

OSTRZEŻENIE Po zakończeniu regulacji należy obrócić wybierakiem A w pozycję 0, aby uniknąć przypadkowych przesunięć lusterek.

Składanie elektryczne (zależnie od wyposażenia)

Aby złożyć lusterka, należy nacisnąć przycisk C. Nacisnąć przycisk ponownie, aby przywrócić lusterka w pozycję do jazdy. Zanim lusterko zewnętrze ustawi się w żądanym położeniu całkowitego zamknięcia lub otwarcia, można odwrócić jego ruchu, naciskając ponownie przycisk C.

Lusterka można składać lub otwierać, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu MAR i przez około 3 minuty po przestawieniu wyłącznika zapłonu w położenie STOP (lub również po wyjęciu kluczyka mechanicznego w przypadku samochodów wyposażonych w kluczyk mechaniczny z pilotem). Po otwarciu jednych z drzwi przednich działanie takie jest wyłączane.

Po zamknięciu drzwi lusterka wsteczne zamykają się automatycznie.

OSTRZEŻENIE Poza korzystaniem z tej funkcji w wąskich przejazdach podczas jazdy lusterka należy mieć zawsze w pozycji otwartej (pozycja 1 rys. 27 ), nie powinny być nigdy złożone (pozycja 2).

Lusterka wsteczne


Automatyczne włączanie się funkcji (zależnie od wyposażenia)

O ile dostępna jest funkcja automatycznego składania i otwierania lusterek wstecznych, aktywacja centralnego zamka z zewnątrz samochodu powoduje automatyczne złożenie lusterek.

Uruchomienie otwarcia centralnego z zewnątrz samochodu lub przestawienie wyłącznika zapłonu z położenia STOP w położenie MAR przywraca automatycznie lusterka w położenie gotowości do jazdy.

W przypadku złożenia lusterek za pomocą przełącznika C rys. 26 będzie można je przywrócić w położenie gotowości do jazdy wyłącznie poprzez ponowne użycie tego przełącznika.

Aktywacja/dezaktywacja funkcji za pośrednictwem systemu Uconnect (zależnie od wyposażenia)

W menu systemu Uconnect można włączyć/wyłączyć funkcję elektrycznego składania lusterek (domyślnym ustawieniem tej funkcji jest "Aktywna").

W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy zapoznać się z opisem w uzupełnieniach dostępnych online.

Ponowne ustawianie lusterek

Gdy lusterka zewnętrzne rozkładane są ręcznie, może się zdarzyć, że lusterko nie utrzyma swojej pozycji w sposób stabilny podczas jazdy.

W takiej sytuacji należy wykonać ponowne ustawienie lusterka w następujący sposób:

 • złożyć ręcznie lusterko w położenie parkingowe, z położenia 1 w położenie 2 (patrz rys. 27 );
 • Nacisnąć raz lub dwa razy przycisk otwierania lusterek C rys. 26, aby dostosować system i ustawić oba lusterka w pozycji gotowości do jazdy.

UWAGA

Z uwagi na fakt, iż lusterko wsteczne zewnętrzne po stronie kierowcy jest zakrzywione, zmienia ono nieznacznie precyzję odległości.

  Kierownica

  REGULACJE Kierownicę można regulować zarówno pod względem wysokości jak i w kierunku osiowym. W celu dokonania regulacji należy przesun& ...

  Światła zewnętrzne

  Przelacznik swiatel Pokrętło przełącznika świateł A rys. 28, znajdujące się po lewej stronie deski rozdzielczej, steruje działaniem: ...

  Categorie