Fiat 500X: Światła zewnętrzne

Przelacznik swiatel

Pokrętło przełącznika świateł A rys. 28, znajdujące się po lewej stronie deski rozdzielczej, steruje działaniem: świateł pozycyjnych, świateł do jazdy dziennej, świateł mijania, przednich świateł przeciwmgłowych oraz regulacją intensywności podświetlenia zestawu wskaźników i grafiki przycisków sterujących.

Światła zewnętrzne


Światła zewnętrzne, z wyjątkiem świateł pozycyjnych, zaświecają się tylko wówczas, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu MAR. Po włączeniu świateł zewnętrznych podświetla się zestaw wskaźników i różne elementy sterowania znajdujące się w desce rozdzielczej.

Funkcja auto (czujnik zmierzchu) (zależnie od wyposażenia)

Jest to czujnik diodowy (LED) działający na zasadzie promieni podczerwonych, połączony z czujnikiem deszczu i zainstalowany na szybie przedniej, który potrafi rozpoznawać zmiany intensywności oświetlenia zewnętrznego samochodu w zależności od czułości światła ustawionej w Menu wyświetlacza lub w systemie Uconnect.

Im większa jest czułość, tym mniejsza jest ilość światła zewnętrznego niezbędnego do sterowania włączaniem automatycznym świateł zewnętrznych.

Włączanie funkcji

Przekręcić pokrętło przełącznika świateł w położenie AUTO.

OSTRZEŻENIE Funkcję tę można włączyć tylko wówczas, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu MAR.

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z sekcją "Opóźnienie wyłączenia reflektorów (Follow me home)".

Wyłączanie funkcji

Aby wyłączyć tę funkcje, należy przekręcić pokrętło przełącznika świateł w położenie inne niż AUTO.

Swiatla mijania

Gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu MAR, przekręcić pokrętło przełącznika świateł w położenie : zaświecają się światła pozycyjne, światła mijania i podświetlenie zestawu wskaźników; w tym ostatnim podświetla się lampka sygnalizacyjna.


ŚWIATŁA DO JAZDY DZIENNEJ (D.R.L.) "Daytime Running Lights"

Gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu MAR i pokrętło przełącznika świateł obrócone jest w położenie O, zaświecają się automatycznie światła do jazdy dziennej: pozostałe lampy i podświetlenie wewnętrzne pozostaje zgaszone.

Światła do jazdy dziennej są tymczasowo wyłączane w momencie uruchomienia kierunkowskazów. Po wyłączeniu kierunkowskazów ponownie włączają się światła do jazdy dziennej.

ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE PRZEDNIE (zależnie od wyposażenia)

Przycisk przednich świateł przeciwmgłowych jest wbudowany w przełącznik świateł.

Gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu MAR, nacisnąć przycisk.


Gdy włączone są przednie światła przeciwmgłowe, w zestawie wskaźników zaświeci się lampka sygnalizacyjna .


Gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu MAR, włączone są przednie światła przeciwmgłowe, zaświecone są również światła pozycyjne i podświetlenie tablicy rejestracyjnej, a zgaszone są światła do jazdy dziennej.

Aby je wyłączyć, należy ponownie nacisnąć ten sam przycisk lub przekręcić pokrętło przełącznika w położenie O.

Przednie światła przeciwmgłowe, dla wersji/rynków, gdzie przewidziano, gasną po włączeniu świateł drogowych lub po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu STOP.

Jeśli wyłącznik zapłonu zostaje ustawiony w położeniu STOP przy włączonych przednich światłach przeciwmgłowych, w momencie ustawienia kluczyka w położeniu MAR pozostają one włączone.

Swiatlo przeciwmglowe tylne (zależnie od wyposażenia)

Przycisk sterujący włączaniem i wyłączaniem tylnego światła przeciwmgłowego wbudowany jest w przełącznik świateł.

Gdy włączone są światła pozycyjne i światła mijania lub przednie światła przeciwmgłowe, w celu włączenia tylnego światła przeciwmgłowego należy nacisnąć na przycisk .


Gdy włączone jest tylne światło przeciwmgłowe, w zestawie wskaźników świeci się lampka sygnalizacyjna .


Aby wyłączyć je, należy ponownie nacisnąć ten przycisk; tylne światło przeciwmgłowe gaśnie również automatycznie po wyłączeniu świateł mijania lub przednich świateł przeciwmgłowych bądź po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu STOP.

ŚWIATŁA POSTOJOWE

Zaświecają się po ustawieniu pokrętła przełącznika świateł w położeniu .


W zestawie wskaźników zaświeca się lampka sygnalizacyjna .


OSTRZEŻENIE To położenie przełącznika świateł nie powinno być wybierane podczas jazdy, ale wyłącznie na postoju, aby zasygnalizować postój samochodu zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju, w którym użytkowany jest samochód (kodeks ruchu drogowego).

Aby wyłączyć światła, należy ustawić pokrętło przełącznika świateł w położeniu O.

Opóznienie wylaczenia reflektorów (follow me home)

Włączanie

W przypadku wyświetlacza wielofunkcyjnego i systemu UconnectRadio': ustawić wyłącznik zapłonu w położeniu STOP. W ciągu 2 minut pociągnąć lewą dźwignię w położenie sygnału świetlnego świateł drogowych: opóźnienie wyłączenia reflektorów działa przez 30 sekund.

Funkcję tę można uaktywnić 7 razy z rzędu, aż do maksymalnie 210 sekund.

W przypadku wyświetlacza konfigurowalnego i/lub systemuUconnect 7'': opóźnienie wyłączenia reflektorów (0, 30, 60, aż do 90 sekund) można ustawić w menu.

Jeśli w menu opóźnienie wyłączenia reflektorów ustawione jest na 0 sekund, za pomocą dźwigni świateł drogowych można w ciągu 2 minut od wyłączenia silnika włączyć świecenie się świateł przez 30 sekund. Czas świecenia się świateł można wydłużyć dźwignią 7-krotnie, aż do maksymalnie 210 sekund.

Jeśli wartość ustawiona w menu jest inna niż 0, można uaktywnić włączenie się świateł na wstępnie określony czas, ustawiając pokrętło z położenia
(przy uruchomionym silniku), w położenie O (przy wyłączonym silniku).

W wersjach wyposażonych w czujnik zmierzchu można uaktywnić działanie w trybie automatycznym: przy uruchomionym silniku przekręcić pokrętło w położenie AUTO. Jeśli czujnik rozpoznaje niedostateczną ilość światła, uaktywnia światła mijania. Po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu STOP przy włączonych światłach mijania automatycznie uaktywnia się opóźnienie wyłączenia reflektorów na czas wybrany w menu.

Wyłączanie

Jeśli włączenie nastąpiło za pomocą lewej dźwigni przy kierownicy, funkcję tę można wyłączyć, przytrzymując lewą dźwignię w trybie "sygnału świetlnego światłami drogowymi" przez ponad 2 sekundy lub czekając przez czas aktywacji widniejący na wyświetlaczu.

Jeśli włączenie nastąpiło za pomocą pokrętła świateł na lewej dźwigni, funkcji tej nie będzie można wyłączyć.

Wyłączenie reflektorów nastąpi po upływie ustawionego czasu trwania.

Po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu MAR funkcja ta jest wyłączana.

Swiatla drogowe

Aby włączyć stałe światła drogowe, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu MAR, należy pchnąć lewą dźwignię A rys. 29 w stronę deski rozdzielczej. Przełącznik świateł powinien zostać przekręcony w położenie AUTO przy włączonych światłach mijania lub musi zostać przekręcony w położenie .


Gdy włączone są światła drogowe, w zestawie wskaźników świeci się lampka sygnalizacyjna .


Sygnały świetlne

Pociągnąć dźwignię A rys. 29 do siebie, w położenie niestabilne: po zwolnieniu dźwignia powraca automatycznie w położenie stabilne środkowe.

Gdy włączone są światła drogowe, w zestawie wskaźników świeci się lampka sygnalizacyjna
.

Światła zewnętrzne


Automatyczne światła drogowe (zależnie od wyposażenia)

Aby nie oślepiać innych użytkowników drogi, światła drogowe wyłączają się automatycznie w przypadku mijania samochodu jadącego w przeciwnym kierunku lub dojeżdżania do samochodu podążającego na tym samym pasie ruchu.

Funkcję tę można ustawić za pośrednictwem menu wyświetlacza (patrz opis w sekcji "Wyświetlacz" w rozdziale "Poznawanie zestawu wskaźników"); aby włączyć tę funkcję, należy przekręcić pokrętło przełącznika świateł w położenie AUTO.

Funkcja ta uaktywnia się po pchnięciu dźwigni w stronę deski rozdzielczej (położenie stabilne); w zestawie wskaźników zaświeca się wówczas lampka sygnalizacyjna . Przy włączonych
światłach drogowych w zestawie wskaźników zaświeca się również lampka sygnalizacyjna .


Jeśli samochód zostanie wyłączony przy ustawieniach, które opisano powyżej, w momencie ponownego uruchomienia samochodu konieczne będzie ponowne ustawienie funkcji automatycznych świateł drogowych: należy ustawić dźwignię w położeniu środkowym i pchnąć ją ponownie w kierunku deski rozdzielczej.

Przy prędkości przekraczającej 40 km/h i gdy funkcja ta jest aktywna, po ustawieniu dźwigni w położeniu środkowym stabilnym, funkcja ta jest wyłączana i światła drogowe gasną.

Przy prędkości poniżej 15 km/h i gdy funkcja ta jest aktywna, system wyłącza światła drogowe automatycznie.

W przypadku przywrócenia dźwigni w stabilne położenie środkowe i ponownego pchnięcia jej w stronę deski rozdzielczej, w położenie stabilne, jest to interpretowane przez system jako konieczność włączenia świateł drogowych na stałe: w zestawie wskaźników zaświeca się lampka sygnalizacyjna i światła drogowe zaświecają się, dopóki prędkość samochodu nie będzie ponownie przekraczać 40 km/h. Po przekroczeniu tej wartości progowej funkcja ponownie działa automatycznie i w zestawie wskaźników ponownie zaświeca się lampka sygnalizacyjna .


Aby wyłączyć tę funkcję, należy przekręcić pokrętło przełącznika świateł w położenie .


Kierunkowskazy

Należy ustawić dźwignię A rys. 29 w pozycji (stabilnej): w górę: uruchamiany jest prawy kierunkowskaz; w dół: uruchamiany jest lewy kierunkowskaz.

W zestawie wskaźników migają odpowiednio: lampka sygnalizacyjna lub
.


Kierunkowskazy wyłączają się automatycznie po ustawieniu samochodu w pozycji do jazdy na wprost lub w przypadku włączenia świateł do jazdy dziennej (D.R.L.).

Funkcja "Lane Change" (zmiana pasa ruchu)

W celu zasygnalizowania podczas jazdy zmiany pasa ruchu należy przesunąć i przytrzymać dźwignię lewą w pozycji niestabilnej przez przynajmniej pół sekundy.

Kierunkowskaz po wybranej stronie mignie 5 razy, po czym wyłączy się automatycznie.

Swiatla wewnetrzne pojazdu

Gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu MAR, funkcja ta pozwala na włączenie na 25 sekund świateł pozycyjnych i podświetlenia tablicy rejestracyjnej przy każdym odblokowaniu samochodu za pomocą pilota lub funkcji Keyless Entry.

Włączanie oświetlenia dodatkowego można ustawić w menu wyświetlacza lub za pośrednictwem systemu Uconnect.

Funkcja ta wyłącza się automatycznie po upływie czasu aktywacji (25 sekund), przy kolejnym zablokowaniu drzwi samochodu bądź po ustawieniu wyłącznika zapłonu w położeniu innym niż MAR.

Regulacja ustawienia reflektorów

Korektor ustawienia świateł reflektorów Korektor ustawienia reflektorów działa tylko wtedy, gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu MAR i włączone są światła mijania.

Aby wykonać regulację, należy obracać pokrętłem A rys. 30.

 • Położenie 0: 1 lub 2 osoby na siedzeniach przednich;

 • Położenie 1: 4 lub 5 osób

 • Położenie 2: 4 lub 5 osób + ładunek w bagażniku

 • Położenie 3: kierowca + maksymalne dopuszczalne obciążenie w całości umieszczone w bagażniku.

Światła zewnętrzne


OSTRZEŻENIE Położenie ustawienia reflektorów należy sprawdzać za każdym razem, gdy zmienia się masa przewożonego bagażu.

Regulacja intensywnosci podswietlenia zestawu wskazników i grafiki przycisków sterujacych

Gdy światła pozycyjne lub reflektory są włączone, należy obrócić pokrętłem B rys. 30 w górę, aby zwiększyć intensywność podświetlenia zestawu wskaźników i grafiki przycisków sterujących lub w dół, aby odpowiednio zmniejszyć je.

UWAGA

Światła do jazdy dziennej stanowią alternatywę do świateł mijania w miejscach, w których wymagane jest ich stosowanie podczas jazdy w dzień; niemniej jednak światła takie można stosować, nawet jeśli taki przepis nie obowiązuje.

Światła do jazdy dziennej nie zastępują świateł mijania podczas jazdy w tunelu lub w nocy. Używanie świateł do jazdy dziennej regulowane jest kodeksem drogowym kraju, w którym się podróżuje.

  Lusterka wsteczne

  Lusterko wewnetrzne Regulacja ręczna: użyć pokrętła A rys. 24, aby ustawić lusterko w dwóch różnych położeniach: norm ...

  Oświetlenie wnętrza

  Przednia lampa sufitowa Wyłącznik A rys. 31 służy do włączania/wyłączania żarówek lampy sufitowej. Położenia wy& ...

  Categorie