Fiat 500X: Dane identyfikacyjne

Fiat 500X –> Fiat 500X - Instrukcja Obslugi –> Dane techniczne –> Dane identyfikacyjne

Tabliczka znamionowa z danymi identyfikacyjnymi

Znajduje się na słupku drzwi po stronie kierowcy. Jest ona widoczna przy otwartych drzwiach, a zawiera następujące dane rys. 180:

Tabliczka znamionowa z danymi identyfikacyjnymi


 1. Nazwa producenta
 2. Numer homologacyjny pojazdu
 3. Numer identyfikacyjny pojazdu
 4. Maksymalna technicznie dopuszczalna masa przy pełnym obciążeniu
 5. Maksymalna technicznie dopuszczalna masa zestawu pojazdów
 6. Maksymalna technicznie dopuszczalna masa na osi 1
 7. Maksymalna technicznie dopuszczalna masa na osi 2
 8. Identyfikator silnika
 9. Typ wariantu wersji
 1. Kod koloru lakieru nadwozia
 2. Współczynnik pochłaniania dymu (wersje Diesel)
 3. Wskazania dodatkowe.

Oznaczenie podwozia

Numer nadwozia (VIN) wytłoczony jest na tabliczce pokazanej na rys. 181, znajdującej się w przednim lewym rogu poszycia deski rozdzielczej, a widoczny jest z zewnątrz samochodu przez szybę przednią.

Oznaczenie podwozia


Numer ten wytłoczony jest również na podłodze we wnętrzu nadwozia, przed siedzeniem przednim po stronie prawej.

Aby uzyskać do niego dostęp, należy przesunąć pokrywę A rys. 182 w kierunku pokazanym strzałką.

Oznaczenie podwozia


Oznaczenie to obejmuje:

 • typ samochodu;
 • kolejny numer fabryczny nadwozia.

OZNACZENIE SILNIKA

Wytłoczone jest na bloku cylindrów, a zawiera typ i kolejny numer fabryczny silnika.

  Silnik

  (*) Wersja 1.4 Turbo Multi Air 136 KM (**) Wersja 1.4 Turbo Multi Air 163 KM (***) Wersja na rynki specyficzne (***) Wersja na rynki specyficzne UWAGA Zmiany lub naprawy ...

  Categorie