Fiat 500X: Bagażnik

Bagażnik odblokowywany jest elektrycznie, a odblokowywanie jest nieaktywne podczas jazdy samochodu.

Otwieranie z zewnatrz

Jeśli bagażnik jest odblokowany, istnieje możliwość otworzenia jego pokrywy z zewnątrz samochodu, posługując się elektrycznym przyciskiem otwierania A rys. 44, umieszczonym pod klamką, do momentu usłyszenia dźwięku odblokowania, bądź naciskając szybko dwukrotnie przycisk w pilocie.


Bagażnik


Po otwarciu pokrywy bagażnika kierunkowskazy migają 2 razy, a jednocześnie zaświeca się lampa oświetlenia bagażnika; lampa ta gaśnie automatycznie po zamknięciu pokrywy bagażnika (patrz również "Oświetlenie wewnętrzne").

Jeśli użytkownik zapomni zamknąć pokrywę, aby uchronić akumulator przed rozładowaniem, lampa oświetlenia bagażnika zgaśnie po kilku minutach.

Otwieranie awaryjne od wewnątrz

Należy wykonać, co następuje:

 • obniżyć zagłówki i złożyć oparcia;

Bagażnik


 • zidentyfikować i - za pomocą śrubokręta z wyposażenia - wyjąć montowaną na wcisk osłonę koloru żółtego A rys. 45 na zamku;
 • włożyć śrubokręt tak, aby odłączyć zaczep B rys. 46 odblokowujący mechanizm zamka.

Bagażnik


Zamykanie

Chwycić klamkę A rys. 47 i obniżyć pokrywę, naciskając ją w pobliżu zamka do momentu usłyszenia dźwięku zatrzaśnięcia.

Bagażnik


OSTRZEŻENIE Przy zamkniętych drzwiach, przed zamknięciem pokrywy bagażnika należy upewnić się, czy posiadamy przy sobie kluczyk, ponieważ bagażnik zostanie zablokowany automatycznie.

Zamykanie w przypadku systemu Keyless Entry

Gdy pokrywa bagażnika jest poprawnie zamknięta, należy nacisnąć przycisk B rys. 44. Czynność ta powoduje zablokowanie wszystkich drzwi i włączenie alarmu (zależnie od wyposażenia).

PROCEDURA KONFIGURACJI BAGAŻNIKA

OSTRZEŻENIE W przypadku ewentualnego odłączenia akumulatora lub przepalenia się bezpiecznika konieczne jest wykonanie konfiguracji mechanizmu otwierania/zamykania pokrywy bagażnika w następujący sposób:

 • zamknąć wszystkie drzwi i bagażnik;
 • nacisnąć przycisk " FIAT"
  w pilocie;
 • nacisnąć przycisk w pilocie.

Wlasciwosci komory ladunkowej

Konfigurowalna płaszczyzna ładunkowa Samochód wyposażony jest w konfigurowalną płaszczyznę ładunkową A, która pozwala na modulowanie pojemności bagażnika.

Płaszczyzna ładunkowa może przyjąć 2 różne położenia:

 • Na równi z podłogą (położenie dolne) rys. 48: umożliwia wykorzystanie całej pojemności bagażnika.
 • Na równi z progiem załadunkowym (położenie górne) rys. 49: położenie dostosowane do złożonych oparć siedzeń tylnych i siedzenia przedniego po stronie pasażera, co umożliwia załadunek przedmiotów o dużej długości; ułatwia załadunek/rozładunek przedmiotów do/z bagażnika. Ponadto możliwe jest wykorzystanie powierzchni znajdującej się poniżej tej płaszczyzny (podwójne dno) jako dodatkowej komory do umieszczenia bardziej delikatnych przedmiotów lub elementów o niewielkim rozmiarze.

  Ponadto płaszczyznę ładunkową można składać i wyposażona jest ona w plastikową powierzchnię użytkową, którą można myć, na przykład po przewożeniu przedmiotów wilgotnych lub w celu usunięcia zabrudzeń z błota.

OSTRZEŻENIE Przemieszczanie płaszczyzny ładunkowej powinno odbywać się w pozycji środkowej w stosunku do komory bagażnika.

Bagażnik


Mocowanie bagażu

W każdym narożniku bagażnika, w zależności od wersji, mogą być do dyspozycji cztery zaczepy (dwa z przodu A rys. 50 i dwa z tyłu B) do umocowania linek stosowanych dla zapewnienia trwałego utrzymania przewożonego ładunku.

Bagażnik


ZESTAW RATUNKOWY (zależnie od wyposażenia)

Wewnątrz tego zestawu, umieszczonego w bagażniku, znajduje się gaśnica i apteczka.

UWAGA

Należy zwracać uwagę przy otwieraniu pokrywy, aby nie uderzyć nią o przedmioty znajdujące się na bagażniku dachowym.

OSTRZEŻENIE

Podłoga zaprojektowana jest do przewożenia maksymalnie 70 kg ładunku: nie należy ładować przedmiotów o większej masie.

  Pokrywa komory silnika

  Otwieranie Należy wykonać, co następuje: pociągnąć dźwignię A rys. 41 w kierunku wskazanym strzałką; przesuną ...

  Categorie