Dacia Duster: Zmiana koła

Zmiana koła


Pojazdy wyposażone w podnośnik i klucz do kół

W razie potrzeby zdjąć kołpak, patrz paragraf "Ozdobne kołpaki - Obręcze kół" w tym rozdziale.Odblokować śruby koła przy pomocy klucza do kół 4. Należy ustawić klucz w taki sposób, aby kręcić nim w dół.

W celu uniknięcia ryzyka obrażeń lub uszkodzenia samochodu, rozłożyć podnośnik do takiej wysokości, aby odległość zmienianego koła od podłoża wynosiła maksymalnie 3 milimetry.


Ustawić podnośnik 3 poziomo, jego zaczep powinien koniecznie znajdować się na wysokości wzmocnienia z blachy 1, jak najbliżej wymienianego koła, w miejscu oznaczonym strzałką 2.

Początkowo dokręcić ręcznie podnośnik, aby ustawić prawidłowo jego podstawę (lekko wsuniętą pod samochód).

Wykonać kilka obrotów pokrętłem, aż do momentu oderwania się koła od ziemi.

Wykręcić śruby.

Zdjąć koło.

Założyć koło zapasowe na piastę i obracać nim, aż gwintowane otwory w piaście pokryją się z otworami w obręczy koła.

W przypadku przebicia opony koło należy natychmiast wymienić.

Przedziurawiona opona musi być dokładnie sprawdzona (i jeśli jest to możliwe naprawiona) przez fachowca.


Włączyć światła awaryjne.

Zaparkować samochód z dala od ruchu drogowego na płaskim, nieśliskim i twardym podłożu.

Zaciągnąć hamulec ręczny i włączyć bieg (pierwszy lub wsteczny lub w przypadku automatycznej skrzyni biegów ustawić dźwignię w położeniu P).

Wszyscy pasażerowie powinni opuścić pojazd i pozostawać w bezpiecznej odległości od strefy ruchu.


W przypadku parkowania na poboczu, należy ostrzec innych użytkowników drogi o obecności pojazdu za pomocą trójkąta ostrzegawczego lub innych elementów sygnalizacyjnych określonych przez lokalne przepisy kraju, w którym się Państwo znajdują.


Zmiana koła


Dokręcić śruby, upewniając się, czy koło jest prawidłowo dociśnięte do piasty i opuścić podnośnik.

Gdy koła przylegają do podłoża, mocno dokręcić śruby, rozpoczynając od strony 5, następnie po stronie 7, 9, 6 i zakończyć po stronie 8. Sprawdzić dokręcenie koła i ciśnienie powietrza w oponie koła zapasowego tak szybko, jak to możliwe.

Pojazd wyposażony w system kontroli ciśnienia w oponach W przypadku zbyt niskiego ciśnienia (przebicie opony, niedopompowanie itp.) zapala się lampka kontrolna na tablicy
wskaźników.

W przypadku, gdy pojazd nie jest wyposażony w podnośnik ani klucz do kół, w elementy te można zaopatrzyć się u Autoryzowanego Partnera marki.


Uwaga: sprawdzić, czy koło zapasowe lub koło z przebitą oponą i pojemnik na koło znajdują się na miejscu, aby zapewnić prawidłowe ułożenie wykładziny w bagażniku.


Narzędzia muszą być zawsze prawidłowo ułożone, w przeciwnym razie mogą wypaść podczas hamowania. Po użyciu należy prawidłowo ułożyć narzędzia w schowku: ryzyko odniesienia obrażeń.

Podnośnik służy wyłącznie do zmiany koła. W żadnym wypadku nie wolno go używać do dokonywania napraw lub w celu uzyskania lepszego dostępu do elementów podwozia.


    Ozdobne kołpaki kół - obręcze kół

    Ozdobny kołpak centralny z odkrytymi śrubami kół (Kołpak 1) Dostęp do śrub jest bezpośredni. Ozdobny kołpak centralny z ...

    Opony

    Zasady bezpiecznej eksploatacji opon - koła Opony są jedynym elementem samochodu, mającym bezpośrednią styczność z nawierzchnią drogi, d ...

    Categorie