Dacia Duster: Wycieraczki przedniej szyby

Wycieraczki, spryskiwacze szyb


Po włączeniu zapłonu, przesunąć
dźwignię 1 w płaszczyźnie kierownicy:

 1. Pojedyncze przetarcie.

  Krótkie naciśnięcie powoduje jedno przetarcie szyby.

 2. Wyłączone.
 3. Przerywany bieg wycieraczek.

  Pomiędzy jednym a drugim przetarciem szyby wycieraczki zatrzymują się na kilka sekund.

 4. Ciągłe działanie.
 5. Szybki ciągły bieg wycieraczek.

Spryskiwacz przedniej szyby

Po włączeniu
zapłonu, pociągnąć dźwignię 1 do siebie.

Krótkie pociągnięcie za dźwignię powoduje, poza uruchomieniem spryskiwaczy szyb, jedno przetarcie szyby.

Dłuższe pociągnięcie za dźwignię powoduje, poza uruchomieniem spryskiwacza szyby, trzy przetarcia szyby.

Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności na przedniej szybie (mycie pojazdu, usuwanie szronu, czyszczenie itd.) należy ustawić dźwignię 1 w położeniu A (zatrzymanie).

Ryzyko obrażeń i/lub uszkodzeń.


Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu A (zatrzymanie).

Ryzyko obrażeń.


Skuteczność pióra wycieraczki

Należy systematycznie kontrolować stan piór wycieraczek. Okres ich eksploatacji zależy od użytkownika:

 • powinny zawsze być czyste: regularnie czyścić pióra wycieraczek i szybę wodą z dodatkiem mydła;
 • nie włączać wycieraczek, gdy szyba jest sucha;
 • odchylić pióro wycieraczki od szyby, jeżeli wycieraczka nie była używana od dłuższego czasu.

W każdym przypadku wymieniać pióra, gdy tylko zaczynają tracić sprawność: zazwyczaj należy to robić raz na rok.

Środki ostrożności związane z użytkowaniem wycieraczek

 • W czasie mrozu lub opadów śniegu należy usunąć szron lub śnieg z szyby przed uruchomieniem wycieraczek (ryzyko przegrzania silnika);
 • upewnić się, że żadne przedmioty nie utrudniają ruchu pióra.

  Wycieraczka tylnej szyby

  Przy włączonym zapłonie, obrócić końcówkę dźwigni 1 do pojawienia się odpowiedniego symbolu naprzeciwko oznaczenia 2 ...

  Categorie