Dacia Duster: Wycieraczka tylnej szyby

Wycieraczki, spryskiwacze szyb


Przy
włączonym zapłonie, obrócić końcówkę dźwigni 1 do pojawienia się odpowiedniego symbolu naprzeciwko oznaczenia 2.

Wycieraczka spryskiwacz tylnej szyby

Przy
włączonym zapłonie popchnąć dźwignię 1 i przytrzymać ją, a następnie zwolnić.

Dłuższe przytrzymanie uruchamia nie tylko spryskiwacz, ale także trzykrotne przetarcie szyby tylnej, a po kilku sekundach jeszcze czwarte przetarcie.

Nie posługiwać się ramieniem wycieraczki w celu otwarcia lub zamknięcia pokrywy bagażnika.


Przed jakąkolwiek czynnością związaną z tylną szybą (mycie pojazdu, ogrzewanie, czyszczenie przedniej szyby itp.) ustawić dźwignię 1 w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń i/lub uszkodzeń.


Skuteczność pióra wycieraczki

Należy systematycznie kontrolować stan piór wycieraczek. Okres ich eksploatacji zależy od użytkownika:

 • powinny zawsze być czyste: regularnie czyścić pióra wycieraczek i szybę wodą z dodatkiem mydła;
 • nie włączać wycieraczek, gdy szyba jest sucha;
 • odchylić pióro wycieraczki od szyby, jeżeli wycieraczka nie była używana od dłuższego czasu.

W każdym przypadku wymieniać pióra, gdy tylko zaczynają tracić sprawność: zazwyczaj należy to robić raz na rok.

Środki ostrożności związane z użytkowaniem wycieraczek

 • W czasie mrozu lub opadów śniegu należy usunąć szron lub śnieg z szyby przed uruchomieniem wycieraczek (ryzyko przegrzania silnika);
 • upewnić się, że żadne przedmioty nie utrudniają ruchu pióra.

  Wycieraczki przedniej szyby

  Po włączeniu zapłonu, przesunąć dźwignię 1 w płaszczyźnie kierownicy: Pojedyncze przetarcie. Krótkie naciśni ...

  Categorie