Dacia Duster: System kontroli ciśnienia w oponach

Dacia Duster –> Dacia Duster - Instrukcja Obslugi –> Jazda samochodem –> System kontroli ciśnienia w oponach

System kontroli ciśnienia w oponach


Jeśli pojazd jest w niego wyposażony, system ostrzega o utracie ciśnienia w jednej oponie lub w kilku oponach.

Obecność systemu potwierdza etykieta A lub, zależnie od pojazdu, etykieta B umieszczona w pojeździe.

Aby sprawdzić obecność etykiety, otworzyć drzwi kierowcy i sprawdzić miejsce 1.

System kontroli ciśnienia w oponach


Zasada działania System wykrywa utratę ciśnienia w jednej z opon, mierząc szybkość kół podczas jazdy.

Lampka kontrolna 2 zapala się
światłem ciągłym, aby ostrzec kierowcę w przypadku niedostatecznego ciśnienia (niedopompowana opona, przebita opona itp.).

System kontroli ciśnienia w oponach


Warunki działania W systemie musi być zaprogramowane ciśnienie napompowania odpowiadające napisowi na etykiecie opony. W przeciwnym razie ostrzeganie może nie działać niezawodnie nawet w przypadku znacznego spadku ciśnienia.

System może zadziałać z opóźnieniem lub nie działać prawidłowo w następujących sytuacjach:

 • system nie został ponownie uruchomiony po dopompowaniu lub innych przeprowadzonych działaniach dotyczących kół;
 • system został błędnie przywrócony: wartość ciśnienia jest inna niż zalecana;
 • poważna zmiana obciążenia lub ustawienie ciężaru po jednej stronie pojazdu;
 • jazda sportowa z gwałtownym przyspieszeniem;
 • jazda po drodze zaśnieżonej lub śliskiej;
 • jazda z łańcuchami śniegowymi;
 • zamontowanie tylko jednej nowej opony;
 • używanie opon nieautoryzowanych przez markę.
 • ...

Funkcja ta jest dodatkowym ułatwieniem w prowadzeniu pojazdu.

Funkcja ta nie zastępuje kierowcy.

W żadnym wypadku nie zwalnia go z obowiązku uważnego i odpowiedzialnego sposobu prowadzenia pojazdu.

Należy sprawdzać ciśnienie w oponach, w tym także w kole zapasowym, raz w miesiącu.


Przywracanie wartości ciśnienia odniesienia w oponach

Należy to zrobić:

 • po każdym pompowaniu lub ustawieniu ciśnienia opon;
 • gdy ciśnienie odniesienia w oponach musi być zmienione, aby dostosować je do warunków użytkowania (bez obciążenia, z obciążeniem, jazda na autostradzie itp.);
 • po wymianie koła;
 • po użyciu zestawu do pompowania opon;
 • po przełożeniu kół.

Trzeba to robić zawsze po przeglądzie ciśnienia w ogumieniu czterech opon przy zimnym silniku.

Ciśnienie w ogumieniu musi odpowiadać bieżącemu użytkowaniu pojazdu (bez obciążenia, z obciążeniem, jazda na autostradzie itp.).

System kontroli ciśnienia w oponach


Procedura ustawianie parametrów początkowych

Przy włączonym zapłonie:

 • nacisnąć kilka razy przycisk 4, aby wybrać funkcję "SEt tP"; w niektórych wersjach pojazdu na tablicy wskaźników może się pojawić komunikat "=0=" 3;
 • nacisnąć dłużej (około 3 sekundy) przycisk 4, aby włączyć ustawianie parametrów początkowych. Miganie przez około pięć sekund, następnie stałe wyświetlanie komunikatu "SEt tP" (lub "=0=", zależnie od pojazdu) oznacza, że żądanie ustawiania wartości referencyjnej ciśnienia powietrza w oponach zostało uwzględnione.

Ustawienie parametrów początkowych odbywa się po kilku minutach jazdy.

Wyświetlanie informacji

Zwiększyć ciśnienie powietrza w oponach Lampka kontrolna świeci się przez
cały czas.

Oznacza to, że przynajmniej jedno z kół ma za niskie ciśnienie w oponie lub jest przebite.

W przypadku spadku ciśnienia - dopompować daną oponę.

W przypadku przebicia opony należy ją wymienić lub skontaktować się z autoryzowanym partnerem marki.

Sprawdzić i uzupełnić ciśnienie we wszystkich oponach na zimno, a następnie uruchomić ustawianie wartości referencyjnej ciśnienia opon.

Lampka kontrolna gaśnie po
przywróceniu wartości referencyjnej ciśnienia opon.

System może nie wykryć nagłej utraty ciśnienia w oponie (pęknięcie opony itp.).


Lampka kontrolna informuje
o konieczności natychmiastowego zatrzymania pojazdu. Ze względów bezpieczeństwa należy zjechać na pobocze, kiedy tylko pozwalają na to warunki ruchu drogowego.


Wykonać ponowne resetowanie wartości ciśnień w oponach Lampka kontrolna
miga przez kilka sekund, a następnie świeci się w sposób ciągły.

Wskazuje, że żądanie ustawień parametrów początkowych wartości ciśnienia odniesienia opon powinno być rozpoczęte.

System niedostępny Lampka kontrolna
miga przez kilka sekund, a następnie świeci się w sposób ciągły.

Oznacza, że pojazd jest wyposażony w koło zapasowe o rozmiarze innym niż cztery pozostałe koła oraz że jest ono zamontowane w pojeździe.

System do sprawdzenia Lampka kontrolna
miga przez kilka sekund, a następnie świeci się przez cały czas, czemu towarzyszy pomarańczowa lampka kontrolna .


Informują o błędzie w systemie i konieczności skontaktowania się z autoryzowanym partnerem marki.

Ustawienie ciśnienia w ogumieniu Ciśnienie w ogumieniu należy regulować przy zimnych oponach (wartości sprawdzić na naklejce znajdującej się na krawędzi drzwi kierowcy).

W przypadku, gdy nie ma możliwości sprawdzenia ciśnienia w oponach zimnych, należy zwiększyć ciśnienie w granicach od 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nie wolno spuszczać powietrza z rozgrzanych opon.

Po każdym dopompowaniu lub ustawieniu ciśnienia opon należy uruchomić ustawianie parametrów początkowych wartości odniesienia ciśnienia opon.

Wymiana kół-opon Używać wyłącznie sprzętu autoryzowanego przez sieć marki, w przeciwnym razie system może działać z opóźnieniem lub w nieprawidłowy sposób.

Po każdej wymianie koła/opony należy odpowiednio ustawić ciśnienie opon i uruchomić ustawianie wartości referencyjnej ciśnienia opon.

Koło zapasowe Jeżeli pojazd posiada takie wyposażenie, należy dopasować ciśnienie opon i uruchomić ustawianie parametrów początkowych ciśnienia opon.

Zestaw do pompowania opon Używać wyłącznie sprzętu autoryzowanego przez sieć marki, w przeciwnym razie system może działać z opóźnieniem lub w nieprawidłowy sposób.

Po użyciu zestawu pompowania opon należy wyregulować ciśnienie opon i uruchomić wartość odniesienia ciśnienia opon.

  Ochrona środowiska

  Państwa samochód został wykonany z myślą o poszanowaniu środowiska w czasie całego okresu eksploatacji, czyli zarówno podczas produkc ...

  Dźwignia zmiany biegów - hamulec ręczny

  Dźwignia zmiany biegów Włączanie wstecznego biegu (pojazd na postoju) W pojazdach z mechaniczną skrzynią biegów: zastosować sch ...

  Categorie