Dacia Duster: Regulacja wysokości wiązki świateł reflektorów

Dacia Duster –> Dacia Duster - Instrukcja Obslugi –> Poznajemy samochód –> Regulacja wysokości wiązki świateł reflektorów

Regulacja wysokości wiązki świateł reflektorów


Zależnie od wersji pojazdu element sterujący A umożliwia regulację wysokości wiązki światła reflektorów w zależności od obciążenia pojazdu.

Obrócić element sterujący A w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby obniżyć wiązkę światła i w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby podwyższyć wiązkę światła.

Regulacja wysokości wiązki świateł reflektorów


Regulacja wysokości wiązki świateł reflektorów


Okresowa regulacja

Otworzyć osłonę silnika i odnaleźć oznaczenie B w pobliżu jednego z przednich reflektorów.

W przypadku każdego projektora, za pomocą śrubokrętu przekręcić śrubę 1 o ćwierć obrotu w kierunku oznaczonym symbolem -, aby obniżyć wiązkę światła reflektorów.

Powrócić do pozycji oryginalnej po zakończonej wizycie: obrócić śrubę 1 o ćwierć obrotu w kierunku oznaczonym symbolem +, aby podwyższyć wiązkę światła reflektorów.

Podczas jazdy w lewo pojazdem z miejscem kierowcy po lewej stronie (lub odwrotnie), należy koniecznie okresowo regulować światła podczas wizyty w warsztacie.


    Oświetlenie i sygnalizacja zewnętrzna

    Światła pozycyjne Obracać pierścień 2, aż do pojawienia się symbolu naprzeciwko oznaczenia 3. Na tablicy wskaźników zapal ...

    Categorie