Dacia Duster: Rady związane z przeglądem i ochroną środowiska

Dacia Duster –> Dacia Duster - Instrukcja Obslugi –> Jazda samochodem –> Rady związane z przeglądem i ochroną środowiska

Samochód spełnia normy recyklingu i odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji, które weszły w życie w 2015 roku.

Niektóre części pojazdu zostały zaprojektowane z myślą o możliwości powtórnego ich wykorzystania.

Te części można łatwo zdemontować, żeby je dostarczyć do firm zajmujących się przetwarzaniem odpadów.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym, odpowiedniej, fabrycznej regulacji silnika, a także dzięki niewielkiemu zużyciu paliwa, Państwa samochód spełnia warunki obowiązujących norm ochrony środowiska. Nasza firma aktywnie uczestniczy w programie mającym na celu ograniczenie zanieczyszczania środowiska gazami spalinowymi i zmniejszenie zużycia energii.

Jednak zanieczyszczenie środowiska na skutek emisji gazów spalinowych, a także poziom zużycia paliwa, zależą w znacznej mierze od sposobu eksploatowania pojazdu.

Użytkownik powinien zadbać o prawidłową obsługę i eksploatację pojazdu.

Obsługa

Warto wiedzieć, że nieprzestrzeganie przepisów związanych z ochroną środowiska może spowodować pociągnięcie właściciela do odpowiedzialności karnej.

Ponadto, wymiana części w silniku, w układzie zasilania paliwem i układzie wydechowym na części inne niż oryginalne, zalecane przez producenta powoduje, że pojazd przestaje spełniać warunki określone przez przepisy związane z ochroną środowiska.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w książce przeglądów należy dokonywać regularnych przeglądów i regulacji samochodu w sieci Autoryzowanych Partnerów marki: dysponują oni odpowiednimi urządzeniami technicznymi, co gwarantuje prawidłową regulację zgodną z ustawieniami fabrycznymi.

Regulacje silnika

 • Świece zapłonowe: chcąc utrzymywać zużycie paliwa, moc i sprawność silnika na optymalnym poziomie, należy ściśle przestrzegać zasad obsługi opracowanych przez Biuro Konstrukcyjne naszej firmy.

  W przypadku konieczności wymiany świec, zaleca się stosowanie marki, typu świecy oraz odstępów pomiędzy elektrodami odpowiednich dla danej wersji silnika.

  W tym celu należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

 • Filtr powietrza, filtr paliwa: zapchany wkład filtra zmniejsza jego wydajność.

  Należy go wymienić.

 • Zapłon i prędkość obrotowa biegu jałowego: regulacja nie jest konieczna.

Kontrola układu oczyszczania spalin

System kontroli układu oczyszczania spalin umożliwia wykrycie nieprawidłowości w działaniu urządzenia do oczyszczania spalin.

Nieprawidłowości te mogą spowodować wydzielanie szkodliwych substancji lub uszkodzenia mechaniczne.

Ta lampka na tablicy wskaźników
wskazuje ewentualne nieprawidłowości w działaniu systemu: Zapala się przy włączeniu zapłonu i gaśnie po uruchomieniu silnika.

 • Jeżeli lampka świeci się w sposób ciągły, należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki;
 • jeśli lampka miga, należy zmniejszać prędkość obrotową silnika, aż przestanie.

  Należy jak najszybciej skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Patrz informacje w punkcie
"Zbiornik odczynnika".

  Rady dotyczące jazdy, eco jazda

  Zużycie paliwa jest homologowane zgodnie z metodą standardową i przepisami. Jest identyczny w przypadku wszystkich producentów, umożliwia porów ...

  Ochrona środowiska

  Państwa samochód został wykonany z myślą o poszanowaniu środowiska w czasie całego okresu eksploatacji, czyli zarówno podczas produkc ...

  Categorie