Dacia Duster: Przebicie opony, koło zapasowe

Dacia Duster –> Dacia Duster - Instrukcja Obslugi –> Rady praktyczne –> Przebicie opony, koło zapasowe

W przypadku przebicia opony

Użytkownik może skorzystać, zależnie od wersji pojazdu, z koła zapasowego lub zestawu do pompowania opon (patrz opis na następnych stronach).

W przypadku parkowania na poboczu, należy ostrzec innych użytkowników drogi o obecności pojazdu za pomocą trójkąta ostrzegawczego lub innych elementów sygnalizacyjnych określonych przez lokalne przepisy kraju, w którym się Państwo znajdują.


Nie dotykać układu wydechowego, ryzyko poparzenia.


Koło zapasowe

Przebicie opony, koło zapasowe


Koło zapasowe, wersja 4x2 (2WD)

Znajduje się w obejmie 4 pod pojazdem.

Aby wyjąć koło zapasowe 3:

 • Otworzyć pokrywę bagażnika;
 • odkręcić śrubę 2 przy pomocy klucza do kół 1, patrz punkt "Zestaw narzędzi" w tym rozdziale;
 • odczepić wspornik 4 (przykład A) lub, zależnie od pojazdu, wspornik 4 za pomocą uchwytu 5 (przykład B);
 • wyjąć koło zapasowe 3.

Aby schować koło 3 do kosza

 • Schować koło z przebitą oponą w obejmie 4;
 • aby ustawić wspornik 4 w położeniu wyjściowym, wykonać procedurę w odwrotnej kolejności i dokręcić śrubę za pomocą klucza 1, aby zamontować zespół;
 • sprawdzić prawidłowe zablokowanie.

Narzędzia muszą być zawsze prawidłowo ułożone, w przeciwnym razie mogą wypaść podczas hamowania. Po użyciu należy prawidłowo ułożyć narzędzia w schowku: ryzyko odniesienia obrażeń.

Podnośnik służy wyłącznie do zmiany koła. W żadnym wypadku nie wolno go używać do dokonywania napraw lub w celu uzyskania lepszego dostępu do elementów podwozia.


Przebicie opony, koło zapasowe


Koło zapasowe 8

Znajduje się on pod podłogą, w tylnej części pojazdu. W przypadku przebicia opony w pojeździe wyposażonym w hak holowniczy i/lub załadowany bagażnik: aby wyjąć koło zapasowe z kosza, należy podnieść pojazd za pomocą podnośnika podstawionego przy najbliższym kole.

Nie dotykać układu wydechowego.

Niebezpieczeństwo poparzenia.


Przebicie opony, koło zapasowe


W celu wyjęcia koła zapasowego należy 8

 • Otworzyć pokrywę bagażnika;
 • podnieść wykładzinę bagażnika 6;
 • wyjąć zaślepkę 7;
 • rozwinąć linkę mocującą za pomocą klucza do kół 1 (używanie innych narzędzi może spowodować uszkodzenie mechanizmu).

  Odkręcić nakrętkę poprzez obrót w lewo (ruch C), aby opuścić koło na podłoże;

Przebicie opony, koło zapasowe


 • pociągnąć koło od zewnętrznej strony pojazdu, aby uzyskać dostęp do uchwytu 12;
 • obrócić uchwyt 12 (ruch D), aby odpiąć linkę od elementu 10;
 • podnieść element 10 znajdujący się nad kołem 8;
 • wyjąć element 10 przez otwór 11;
 • ustawić koło w pozycji pionowej, przełożyć linkę i element 9 przez obręcz koła i odpiąć koło.

Przebicie opony, koło zapasowe


Montaż koła 8 Aby można było wykonać tę czynność, linka musi być rozwinięta.

 • Ustawić koło pionowo, zaworem 13 do siebie.
 • przełożyć linkę i element 9 przez obręcz koła.
 • położyć koło zaworem 13 do dołu.
 • przewlec linkę przez otwór 11 do środkowej części elementu 10.
 • wsunąć element 10 w koło 8.
 • obrócić uchwyt 12 (ruch F) w celu zablokowania linki.

Przebicie opony, koło zapasowe


Od strony bagażnika dokręcić maksymalnie nakrętkę (w lewo: E) w taki sposób, aby zwinąć linkę podtrzymującą koło, jednocześnie uważając, aby koło pozostało w pozycji poziomej, a linka była napięta.

Założyć zaślepkę 7, następnie zamontować wykładzinę bagażnika 6.

Koła pojazdu są większe od koła zapasowego, w związku z czym przy wkładaniu przebitego koła na miejsce koła zapasowego wysokość prześwitu będzie ograniczona. Aby zapobiec uszkodzeniu, zachować ostrożność podczas jazdy po nierównościach i podczas wjeżdżania lub zjeżdżania z krawężników. Koło zapasowe należy traktować jako rozwiązanie tymczasowe i nie należy przekraczać prędkości podanej na etykiecie umieszczonej na kole.


Przebicie opony, koło zapasowe


Koło zapasowe, wersja 4x4 (4WD)

Jest umieszczone w bagażniku.

Aby uzyskać do niego dostęp, należy:

 • Otworzyć pokrywę bagażnika;
 • złożyć wykładzinę podłogową bagażnika 14;
 • odkręcić środkową śrubę 15;
 • wyjąć koło zapasowe 16.

Uwaga: sprawdzić, czy koło zapasowe lub koło z przebitą oponą i pojemnik na koło znajdują się na miejscu, aby zapewnić prawidłowe ułożenie wykładziny w bagażniku.

Pojazd wyposażony w system kontroli ciśnienia w oponach W przypadku zbyt niskiego ciśnienia (przebicie opony, niedopompowanie itp.) zapala się lampka kontrolna na tablicy
wskaźników.

W przypadku, gdy koło zapasowe było przechowywane przez wiele lat, należy sprawdzić w stacji obsługi, czy zachowało ono właściwe parametry i czy można je bezpiecznie używać.

Pojazdy wyposażone w koło zapasowe o innych parametrach niż pozostałe cztery koła:

 • Nie należy nigdy zakładać więcej niż jednego koła zapasowego w tym samym pojeździe.
 • Należy wymienić jak najszybciej koło zapasowe na koło identyczne, co koło fabryczne.
 • Podczas używania tego koła zapasowego prędkość jazdy nie powinna przekraczać prędkości wskazanej na naklejce znajdującej się na obręczy koła.
 • Używanie tego koła może spowodować zmianę normalnego zachowania pojazdu.

  Należy unikać gwałtownego przyspieszania lub zwalniania oraz zmniejszyć prędkość podczas pokonywania zakrętów.

 • W przypadku konieczności użycia łańcuchów śniegowych, należy zamontować koło zapasowe na tylnej osi i sprawdzić ciśnienie w oponach.

  Narzędzia

  Dostęp do narzędzi Obecność poszczególnych narzędzi w zestawie zależy od wersji pojazdu. Narzędzia znajdują się w baga ...

  Zestaw do pompowania opon

  Zestaw umożliwia naprawę opon, których bieżnik A został uszkodzony przez przedmioty mniejsze niż 4 milimetry. Nie można przy jego pomoc ...

  Categorie