Dacia Duster: Nieprawidłowości w działaniu

Dacia Duster –> Dacia Duster - Instrukcja Obslugi –> Rady praktyczne –> Nieprawidłowości w działaniu

Sposób użycia karty MOŻLIWE PRZYCZYNY SPOSÓB POSTĘPOWANIA
Karta nie umożliwia blokowania lub odblokowywania drzwi. Zużyta bateria karty. Wymienić baterię. Można nadal zablokować/ odblokować zamki i uruchomić silnik pojazdu (patrz paragraf "Blokowanie-, odblokowanie zamków"  i "Uruchamianie, wyłączanie silnika" ).
Używanie urządzeń działających na tej samej częstotliwości, co karta (telefon komórkowy...). Wyłączyć te urządzenia lub użyć kluczyka zapasowego (patrz paragraf "Blokowanie, odblokowanie zamków").
Pojazd znajduje się w strefie o silnym promieniowaniu elektromagnetycznym.

Akumulator pojazdu jest rozładowany.

Użyć kluczyka wbudowanego w kartę (patrz paragraf "Blokowanie, odblokowanie zamków").
Na tablicy wskaźników pojawia się komunikat "Zbliż kartę do symbolu +START". Zbliżyć kartę do ikony na przycisku rozruchu i poczekać na zniknięcie komunikatu z tablicy wskaźników, następnie nacisnąć przycisk rozruchu i przytrzymać w takim położeniu przez ok. 2 sekundy.
Pojazd jest uruchomiony. Przy pracującym silniku, odblokowanie/zablokowanie karty jest nieaktywne. Wyłączyć zapłon.

Wskazówki zamieszczone w poniższej tabeli umożliwią Państwu samodzielne, szybkie i tymczasowe usunięcie usterki. Ze względu na bezpieczeństwo eksploatacji samochodu należy jednak jak najszybciej skonsultować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Użycie nadajnika zdalnego sterowania MOŻLIWE PRZYCZYNY SPOSÓB POSTĘPOWANIA
Nadajnik zdalnego sterowania nie działa i nie można odblokować lub zablokować zamków. Zużyta bateria nadajnika. Użyć kluczyka.
Używanie urządzeń działających na tej samej częstotliwości, co nadajnik (telefon komórkowy, itp.). Wyłączyć urządzenia lub skorzystać z kluczyka.
Pojazd znajduje się w strefie o silnym promieniowaniu elektromagnetycznym.

Rozładowany akumulator.

Wymienić baterię. Można nadal zablokowaćodblokować zamki i uruchomić silnik pojazdu .
Pojazd jest uruchomiony. Przy pracującym silniku odblokowanie/zablokowanie kluczykiem jest nieaktywne. Wyłączyć zapłon.

 

Podczas próby rozruchu silnika MOŻLIWE PRZYCZYNY SPOSÓB POSTĘPOWANIA
Lampki kontrolne na tablicy wskaźników nie świecą się lub świecą słabiej, rozrusznik nie pracuje. Zaciski przewodów akumulatora źle dokręcone, odłączone lub utlenione. Należy je dokręcić, ponownie podłączyć lub oczyścić jeżeli są utlenione.
Akumulator rozładowany lub uszkodzony. Podłączyć akumulator naładowany w miejsce rozładowanego.

Nie należy pchać pojazdu jeśli kolumna kierownicy jest zablokowana.

Wadliwe działanie instalacji. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.
Silnika nie można uruchomić. Warunki niezbędne do rozruchu niespełnione. Patrz paragraf "Uruchamianie, wyłączanie silnika".
Karta typu "wolne ręce" nie działa. Patrz paragraf "Uruchamianie, wyłączanie silnika".
Nie można wyłączyć silnika. Karta nie wykryta. Nacisnąć dłużej przycisk rozruchu.
Problem elektroniczny. Wcisnąć szybko pięć razy przycisk uruchamiania silnika.
Kolumna kierownicza jest zablokowana. Blokada kierownicy. Poruszać kierownicą, wciskając jednocześnie przycisk rozruchu silnika
Wadliwe działanie instalacji. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

 


W czasie jazdy MOŻLIWE PRZYCZYNY SPOSÓB POSTĘPOWANIA
Wibracje. Niedopompowane opony lub zniszczone albo niewyważone koła. Sprawdzić ciśnienie w oponach, jeśli jest prawidłowe, zlecić kontrolę stanu ogumienia Autoryzowanemu Partnerowi marki.
Z układu wydechowego wydostaje się biały dym. W przypadku wersji diesel nie musi to oznaczać nieprawidłowości, dym może być efektem regeneracji filtra cząstek stałych. Patrz paragraf "Cechy szczególne wersji z silnikiem diesel".
Dym wydobywający się spod pokrywy komory silnika. Zwarcie lub wyciek z układu chłodzenia. Zatrzymać pojazd, wyłączyć zapłon, odsunąć się od pojazdu i skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.
Włącza się lampka kontrolna ciśnienia oleju:
na zakrętach lub przy hamowaniu Zbyt niski poziom oleju. Dolać oleju silnikowego (patrz paragraf "Poziom oleju silnikowego: uzupełnianie poziomu, napełnianie układu".
późno gaśnie lub pozostaje włączona w czasie przyspieszania Nieprawidłowe ciśnienie oleju. Należy zatrzymać się i skontaktować z Autoryzowanym Partnerem marki.
Trudności w obracaniu kierownicą. Przegrzanie się układu wspomagania.

Problem z elektrycznym silnikiem układu wspomagania.

Usterka układu wspomagania.

Jechać ostrożnie z mniejszą prędkością i pamiętać o tym, że operowanie kierownicą wymaga użycia większej siły. Należ skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.
Silnik ulega przegrzaniu. Wskazówka wskaźnika temperatury płynu chłodzącego znajduje się w strefie ostrzegawczej i zapala się lampka kontrolna . Uszkodzenie wentylatora chłodnicy. Zatrzymać się, wyłączyć silnik i skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.
Wycieki płynu chłodzącego. Sprawdzić zbiornik płynu chłodzącego: powinien znajdować się w nim płyn. Jeżeli płynu nie ma, należy skontaktować się jak najszybciej z Autoryzowanym Partnerem marki.
Wrzenie w zbiorniku płynu chłodzącego. Usterka mechaniczna: pęknięcie uszczelki głowicy. Wyłączyć silnik.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Chłodnica: W przypadku dużego ubytku płynu chłodzącego, nigdy nie należy uzupełniać poziomu zimnym płynem chłodzącym, gdy silnik jest rozgrzany. Po każdej naprawie pojazdu, gdy zaistniała konieczność nawet częściowego zlania płynu, układ chłodzenia należy ponownie napełnić nowym płynem do odpowiedniego poziomu. Przypominamy o obowiązku stosowania wyłącznie produktów atestowanych przez nasze Służby Techniczne.


 

Osprzęt elektryczny MOŻLIWE PRZYCZYNY SPOSÓB POSTĘPOWANIA
Wycieraczki nie działają. Przyklejone do szyby pióra wycieraczek. Odkleić przednie pióra przed włączeniem wycieraczek.
Wadliwe działanie instalacji elektrycznej. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.
Uszkodzony bezpiecznik. Wymienić bezpiecznik lub zlecić jego wymianę; patrz część "Bezpieczniki" .
Nie można wyłączyć wycieraczek. Uszkodzone elektryczne elementy sterujące. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.
Zwiększona częstotliwość migania kierunkowskazów. Przepalona żarówka. Patrz paragrafy "Reflektory przednie: wymiana żarówek" .
Nie działają światła kierunkowskazów. Wadliwe działanie instalacji elektrycznej lub elementów sterujących. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.
Uszkodzony bezpiecznik. Wymienić bezpiecznik lub zlecić jego wymianę; patrz część "Bezpieczniki".
Nie można włączyć ani wyłączyć reflektorów. Wadliwe działanie instalacji elektrycznej lub elementów sterujących. Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.
Uszkodzony bezpiecznik. Wymienić bezpiecznik lub zlecić jego wymianę; patrz część "Bezpieczniki".
Ślady skroplin w reflektorach lub tylnych światłach. Ślady skroplin mogą być naturalnym zjawiskiem związanym ze zmianą temperatury i wilgotności powietrza.

W takim przypadku, ślady znikają wkrótce po włączeniu świateł.

 
Świecenie kontrolki niezapięcia pasów bezpieczeństwa na miejscach z przodu jest niezgodne ze stanem zapięcia pasów. Jakiś przedmiot położony między podłogą a fotelem zakłóca działanie czujnika. Wyjąć wszystkie przedmioty znajdujące się pod fotelami przednimi.

    Akcesoria

    Dodatkowe urządzenia elektryczne i elektroniczne Przed montażem tego typu akcesorium (w szczególności typu nadajnik/odbiornik: pasmo częstotliwoś ...

    Dane techniczne

    Tabliczka znamionowa pojazdu Przy prowadzeniu korespondencji i składaniu zamówień należy zawsze powoływać się na informacje podane n ...

    Categorie