Dacia Duster: Montaż fotelika dla dziecka informacje ogólne

Dacia Duster –> Dacia Duster - Instrukcja Obslugi –> Poznajemy samochód –> Bezpieczeństwo dzieci –> Montaż fotelika dla dziecka informacje ogólne

Na niektórych miejscach montaż fotelika dla dziecka nie jest dozwolony. Schemat na następnej stronie pokazuje, gdzie można zamocować fotelik dla dziecka.

Najlepiej jest montować fotelik dla dziecka na fotelu tylnym.

Upewnić się, czy fotelik lub nogi dziecka nie utrudniają zablokowania przedniego fotela.

Upewnić się, że fotelik jest zainstalowany w pojeździe w taki sposób, że nie istnieje ryzyko jego odblokowania się od podstawy.

Jeśli trzeba było wyjąć zagłówek, należy upewnić się, że jest dobrze schowany, tak by nie mógł zostać wyrzucony w górę w przypadku gwałtownego hamowania lub zderzenia.

Fotelik dla dziecka powinien być zawsze zamocowany w samochodzie, nawet gdy nie jest używany, tak by nie mógł zostać wyrzucony w górę w przypadku gwałtownego hamowania lub zderzenia.


Wymienione typy fotelika dla dziecka mogą nie być dostępne. Przed użyciem innego fotelika dla dziecka, należy sprawdzić u producenta, czy da się on zamontować.

Na miejscu przednim

Przewożenie dziecka na przednim miejscu pasażera podlega odrębnym uregulowaniom w różnych krajach. Należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami prawnymi i postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w schemacie na następnej stronie.

Przed zainstalowaniem fotelika dziecięcego na tym fotelu (jeżeli jest to dozwolone i w zależności od pojazdu):

 • maksymalnie opuścić pas bezpieczeństwa;
 • przesunąć fotel maksymalnie do tyłu;
 • przechylić lekko oparcie względem osi pionowej (o około 25º);
 • podnieść siedzisko fotela na maksymalną wysokość.

W takich przypadkach, zagłówek fotela podnieść maksymalnie, aż nie będzie się stykał z fotelikiem .

Po zainstalowaniu fotelika dziecięcego przesunąć fotel pasażera przynajmniej o jeden ząbek. Fotelik montowany tyłem do kierunku jazdy nie może dotykać deski rozdzielczej.

Nie zmieniać już ustawień po zainstalowaniu fotelika dla dziecka.

RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ: Przed zainstalowaniem fotelika dla dziecka ustawionego tyłem do kierunku jazdy na tym fotelu należy sprawdzić, czy poduszka powietrzna airbag została wyłączona .


Na miejscu tylnym bocznym

Łóżeczko jest instalowane poprzecznie względem kierunku jazdy i zajmuje co najmniej dwa miejsca. Głowę dziecka należy umieścić po stronie przeciwległej do drzwi.

Przed montażem fotelika dziecięcego za pomocą zaczepów ISOFIX na tylnym fotelu sprawdzić, czy sprzączki pasów bezpieczeństwa nie są wsunięte między dwa zaczepy ISOFIX fotela. W razie potrzeby przesunąć zamek pasa z danego miejsca w kierunku wnętrza pojazdu.

Przesunąć fotel przedni pojazdu maksymalnie do przodu w celu zainstalowania fotelika dla dziecka w położeniu tyłem do kierunku jazdy, następnie przesunąć maksymalnie do tyłu znajdujący się przed nim fotel, tak by nie stykał się z fotelikiem.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dziecku siedzącemu przodem do kierunku jazdy, maksymalnie cofnąć fotel i przesuwać fotel znajdujący się przed dzieckiem, wyprostować oparcie, aby dziecko nie dotykało nogami oparcia fotela.

We wszystkich przypadkach, należy wyjąć zagłówek tylny, na którym umieszczony jest fotelik.

Sprawdzić, czy fotelik dla dziecka opiera się o oparcie fotela pojazdu.

Na tylnym środkowym fotelu nie wolno montować fotelika dla dzieci wyposażonego we wsporniki. RYZYKO ŚMIERCI LUB POWAŻNYCH OBRAŻEŃ.


Podczas instalowania fotelika dla dziecka (poduszki podwyższającej dla grupy 2 lub 3), sprawdzić prawidłowe działanie (zwijanie) pasa bezpieczeństwa: patrz paragraf "Tylne pasy bezpieczeństwa" . W razie potrzeby dostosować położenie fotela pojazdu.


Należy upewnić się, czy fotelik dla dziecka lub nogi dziecka nie utrudniają prawidłowego zablokowania przedniego fotela.


  Wybór fotelika dla dziecka

  Foteliki dziecięce instalowane tyłem do kierunku jazdy Głowa dziecka, proporcjonalnie do wagi ciała, jest cięższa niż głowa doros ...

  Foteliki dla dziecka

  Mocowanie za pomocą pasa Schemat instalacji Używanie systemu zabezpieczenia dzieci nieprzystosowanego do danego pojazdu nie zapewni skutecznej ochrony niemowl&# ...

  Categorie