Dacia Duster: Funkcja stop and start

System ten pozwala zmniejszyć zużycie paliwa oraz emisję gazów cieplarnianych.

System włącza się automatycznie, gdy samochód ruszy z miejsca.

W trakcie jazdy, system zatrzymuje silnik (przejście w tryb czuwania) w przypadku zatrzymania się pojazdu (w korku, na światłach itp.).

Warunki stanu czuwania

Samochód ruszył od czasu ostatniego zatrzymania.

Automatyczna lub zautomatyzowana skrzynia biegów:

 • Skrzynia biegów znajduje się w położeniu D, M lub N; i
 • pedał hamulca jest wciśnięty (wystarczająco mocno); i
 • pedał przyspieszenia nie jest wciśnięty; i
 • prędkość pojazdu jest zerowa przez około jedną sekundę.

Stan czuwania silnika zostaje utrzymany po wybraniu położenia P lub N przy zaciągniętym hamulcu postojowym i zwolnionym pedale hamulca.

Dotyczy ręcznej skrzyni biegów:

 • Dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji neutralnej (martwy punkt); i
 • pedał sprzęgła jest zwolniony; Migająca lampka kontrolna
  oznacza, że pedał sprzęgła nie został zwolniony.

  i

 • prędkość pojazdu jest mniejsza niż około 3 km/h.

We wszystkich wersjach pojazdów:

Lampka kontrolna świeci się na
tablicy wskaźników, gdy silnik znajduje się w stanie czuwania. Inne podzespoły samochodu działają normalnie podczas zatrzymania pracy silnika.

Gdy silnik przechodzi w tryb czuwania, wspomaganie kierownicy może zostać wyłączone.

W takim przypadku działanie układu zostanie wznowione, gdy silnik wyjdzie z trybu czuwania lub zostanie przekroczona prędkość około 1 km/h (zjazd ze wzniesienia, pochyłości itp.).

W razie zgaśnięcia silnika, jeśli system działa, naciśnięcie do końca pedału sprzęgła uruchamia silnik ponownie.


Przed opuszczeniem pojazdu należy wyłączyć silnik; nie należy pozostawiać silnika w fazie wstrzymania.


Nie należy prowadzić pojazdu, kiedy silnik jest w stanie czuwania (na tablicy wskaźników pojawia się lampka kontrolna ).Uniemożliwia przejście silnika w stan czuwania

Kiedy uruchomiony jest system, w niektórych sytuacjach (np. wjazd na skrzyżowanie) możliwe jest pozostawienie pracującego silnika w celu szybkiego ruszenia.

Automatyczna skrzynia biegów Przytrzymać pojazd unieruchomiony, naciskając lekko na pedał hamulca.

Ręczna skrzynia biegów Przytrzymać wciśnięty pedał sprzęgła.

Podczas uzupełniania paliwa silnik musi być całkowicie wyłączony (a nie znajdować się w stanie czuwania): należy koniecznie wyłączyć silnik (patrz paragraf "Uruchamianie, wyłączanie silnika").


Wyjście z trybu czuwania silnika

W przypadku automatycznej skrzyni biegów:

 • Pedał hamulca jest zwolniony, dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu D lub M,
 • pedał hamulca jest zwolniony, dźwignia znajduje się w pozycji N i hamulec postojowy jest poluzowany lub,
 • pedał hamulca jest wciśnięty ponownie lub dźwignia znajduje się w pozycji N przy zaciągniętym hamulcu postojowym, lub,
 • pozycja R jest włączona lub
 • pedał przyspieszenia jest wciśnięty,
 • dźwignia zmiany biegów zostaje przestawiona w trybie ręcznym w położenie + lub -.

Dotyczy ręcznej skrzyni biegów:

 • Bieg w położeniu neutralnym i pedał sprzęgła lekko wciśnięty, lub
 • włączony bieg i pedał sprzęgła całkowicie wciśnięty.

Wyłączyć funkcję Stop and Start przed przystąpieniem do jakiejkolwiek naprawy w komorze silnika.


Uwaga specjalna: w niektórych pojazdach wyłączenie zapłonu, gdy silnik znajduje się trybie czuwania powoduje zapalenie się lampki ostrzegawczej na tablicy
wskaźników. Lampka gaśnie po kilku sekundach.

W razie zgaśnięcia silnika, jeśli system działa, naciśnięcie do końca pedału sprzęgła uruchamia silnik ponownie.


Warunki konieczne, by silnik nie wszedł w stan czuwania

Spełnienie pewnych warunków uniemożliwia przejście silnika w stan czuwania:

Pojazdy wyposażone w kartę:

 • drzwi kierowcy nie są zamknięte;
 • pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty;

W przypadku wszystkich samochodów:

 • włączony jest wsteczny bieg;
 • pokrywa komory silnika nie jest zablokowana;
 • temperatura zewnętrzna jest zbyt wysoka lub zbyt niska (poniżej ok. 0ºC lub powyżej ok. 35ºC);
 • akumulator nie jest wystarczająco naładowany;
 • Zależnie od wyposażenia następuje aktywacja trybu "4WD Lock";
 • różnica między temperaturą wewnątrz samochodu oraz temperaturą ustawioną w klimatyzacji automatycznej jest zbyt wysoka;
 • system pomocy przy parkowaniu jest w trakcie działania;
 • nachylenie terenu jest większe niż około 12% w przypadku pojazdów wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów;
 • funkcja "dobra widoczność" jest włączona;
 • temperatura silnika jest niewystarczająca;
 • układ ograniczania emisji substancji toksycznych jest w trakcie regeneracji; lub
 • ...

Lampka kontrolna na tablicy
wskaźników ostrzega o niedostępności stanu czuwania silnika.

Przypadki szczególne pojazdów wyposażonych w kartę

Jeśli przy silniku w stanie czuwania (korek, postój na światłach itp.) kierowca odepnie pas bezpieczeństwa i otworzy drzwi kierowcy lub wstanie z fotela, zapłon wyłączy się samoczynnie.

Aby uruchomić i przywrócić system Stop and Start, uruchomić silnik.

Specjalna uwaga dotycząca pojazdów wyposażonych w kluczyk

Opuszczenie pojazdu, którego silnik znajduje się w trybie czuwania (np. podczas stania w korku, na czerwonym świetle itd.) powoduje emisję sygnału dźwiękowego, który sygnalizuje, że silnik nie został całkowicie wyłączony, ale znajduje się w trybie czuwania.

Cecha szczególna ponownego uruchomienia silnika w sposób automatyczny Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa oraz komfortu, po spełnieniu pewnych warunków, silnik może uruchomić się ponownie bez działania ze strony kierowcy Dzieje się tak w następujących przypadkach:

 • Temperatura zewnętrzna jest zbyt wysoka lub zbyt niska (poniżej ok. 0ºC lub powyżej ok. 30ºC);
 • funkcja "dobra widoczność" jest włączona;
 • akumulator nie jest wystarczająco naładowany;
 • prędkość pojazdu przekracza 5 km/h (przy zjeździe z pochyłości itp.);
 • wielokrotne naciśnięcie pedału hamulca lub potrzeba użycia układu hamulcowego;
 • Pojazdy z mechaniczną skrzynią biegów: ponowne uruchomienie silnika może być wstrzymane w przypadku zbyt szybkiego zwolnienia pedału sprzęgła przy włączonym biegu,
 • ...

Włączanie, wyłączanie systemu

Włączanie, wyłączanie systemu


Wcisnąć przełącznik 1w celu wyłączenia tej funkcji. Zapala się lampka ostrzegawcza nad przełącznikiem 1.

Ponowne wciśnięcie spowoduje włączenie systemu. Lampka ostrzegawcza nad przełącznikiem 1 gaśnie.

System włącza się automatycznie przy każdym zamierzonym włączeniu pojazdu.

Nieprawidłowości w działaniu

Gdy pojawi się komunikat "Skontroluj Stop & Start" na tablicy wskaźników i zapala się lampka ostrzegawcza nad przełącznikiem 1, system jest wyłączony.

Należy skontaktować się z Autoryzowanym Partnerem marki.

Specjalna uwaga dotycząca pojazdów wyposażonych w kluczyk: w niektórych warunkach funkcja automatycznego rozruchu jest niedostępna, gdy przednie drzwi pojazdu są otwarte.


Przed opuszczeniem pojazdu należy wyłączyć silnik; nie należy pozostawiać silnika w fazie wstrzymania .


  Zdalne uruchamianie silnika

  Ustawianie parametrów początkowych Jeżeli pojazd ma takie wyposażenie, nacisnąć krótko przycisk odblokowujący 6, następnie w ...

  Cechy szczególne wersji z silnikiem benzynowym

  Warunki eksploatacji pojazdu, takie jak: długotrwała jazda z zapaloną lampką ostrzegawczą rezerwy paliwa w zbiorniku; stosowanie benzyny z zawarto& ...

  Categorie