Dacia Duster: Bezpieczniki

Bezpieczniki


Skrzynka bezpieczników

W przypadku awarii któregokolwiek urządzenia elektrycznego, należy sprawdzić bezpieczniki.

Odpiąć klapkę A, wykorzystując wycięcie 1 lub, w zależności od wersji pojazdu, odpiąć klapkę B, wykorzystując wycięcie 2.

W zależności od wersji pojazdu skorzystać z tabeli przyporządkowania bezpieczników umieszczonej na tylnej powierzchni klapki A lub B; tabela znajduje się również na kolejnych stronach instrukcji.

Bezpieczniki


Pinceta 3

Wyjąć bezpiecznik za pomocą szczypiec 3 umieszczonych na tylnej części klapki A lub B.

Aby wyjąć bezpiecznik z pincety, należy wysunąć go w bok.

Radzimy nie korzystać z wolnych miejsc na bezpieczniki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przez zwykłą ostrożność: Należy zaopatrzyć się u Autoryzowanego Partnera marki w komplet zapasowych żarówek i bezpieczników.


Bezpieczniki


Sprawdzić stan danego bezpiecznika i wymienić go, w razie potrzeby, koniecznie na bezpiecznik o tym samym amperażu co bezpiecznik oryginalny.

Użycie bezpiecznika o wyższym amperażu mogłoby doprowadzić do stopienia instalacji elektrycznej (ryzyko pożaru) w przypadku zbyt dużego poboru energii przez odbiorniki.


Bezpieczniki


Bezpieczniki C i D w komorze silnika Niektóre funkcje są chronione bezpiecznikami znajdującymi się w skrzynce C i D umieszczonej w komorze silnika.

Jednak z uwagi na ograniczony dostęp do tych bezpieczników, radzimy zlecić ich wymianę Autoryzowanemu Partnerowi marki.

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być rozgrzany.

Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy.

Lampka ostrzegawcza w
komorze silnika przypomina o tym ostrzeżeniu.

Ryzyko obrażeń.


Podczas wykonywania czynności pod pokrywą komory silnika, należy sprawdzić, czy dźwignia wycieraczek znajduje się w położeniu zatrzymania.

Ryzyko obrażeń.


Przed każdą pracą w komorze silnika koniecznie wyłącz zapłon.


Wyłączyć funkcję Stop and Start przed przystąpieniem do jakiejkolwiek naprawy w komorze silnika.


Przeznaczenie bezpieczników (obecność bezpieczników zależy od poziomu wyposażenia pojazdu)

Bezpieczniki


Bezpieczniki


Przeznaczenie bezpieczników (obecność bezpieczników zależy od poziomu wyposażenia pojazdu)

Bezpieczniki


    Oświetlenie wnętrza

    Wymiana żarówek Lampka sufitowa A Odpiąć klosz 1 przy pomocy płaskiego śrubokręta. Wyjąć daną żarówkę. ...

    Akumulator

    Postępowanie w razie awarii Celem uniknięcia zjawiska iskrzenia należy Przed odłączeniem lub podłączeniem akumulatora sprawdzić, czy ...

    Categorie