Dacia Duster: Akumulator

Postępowanie w razie awarii

Celem uniknięcia zjawiska iskrzenia należy

 • Przed odłączeniem lub podłączeniem akumulatora sprawdzić, czy odbiorniki prądu (lampki sufitowe itp.) są wyłączone;
 • w czasie ładowania, przed podłączeniem lub odłączeniem akumulatora, prostownik należy wyłączyć z sieci;
 • należy pamiętać, że na akumulatorze nie mogą znajdować się żadne przedmioty metalowe; nie wolno dopuścić do powstania zwarcia między biegunami;
 • odczekać przynajmniej minutę po wyłączeniu silnika, aby odłączyć akumulator;
 • po zamontowaniu trzeba zwrócić uwagę, aby bieguny akumulatora zostały prawidłowo podłączone.

Przed każdą pracą w komorze silnika koniecznie wyłącz zapłon.


Podłączanie prostownika

Prostownik musi być kompatybilny z akumulatorem o napięciu znamionowym wynoszącym 12 V.

Nie wolno odłączać akumulatora, gdy silnik pracuje. Należy przestrzegać zasad podanych w instrukcji obsługi prostownika ładującego akumulator.

Jeżeli w pojeździe zainstalowano wiele dodatkowych urządzeń elektrycznych, należy je podłączyć do zasilania + po zapłonie.

Niektóre akumulatory mogą wymagać specjalnego sposobu ładowania, należy zasięgnąć rady Autoryzowanego Partnera marki.

Należy unikać zjawiska iskrzenia, które może być przyczyną wybuchu i ładować akumulator tylko w pomieszczeniu posiadającym dobrą wentylację.

Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń.


Z akumulatorem należy obchodzić się ostrożnie, ze względu na znajdujący się w nim kwas siarkowy, który nie może wejść w kontakt z oczami lub ze skórą. Jeżeli dojdzie do takiego kontaktu, dane miejsca należy obficie spłukać wodą. W razie potrzeby, należy skontaktować się z lekarzem.

Otwarty ogień, wszelkie rozżarzone oraz iskrzące przedmioty należy utrzymywać w bezpiecznej odległości od akumulatora, z uwagi na możliwość wybuchu.

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być rozgrzany. Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy.

Lampka ostrzegawcza w
komorze silnika przypomina o tym ostrzeżeniu.

Ryzyko obrażeń


Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora innego samochodu

Aby uruchomić silnik, w przypadku konieczności użycia akumulatora innego pojazdu, należy wyposażyć się w odpowiednie przewody elektryczne (o dużym przekroju) u Autoryzowanego Partnera marki, a jeśli posiadają już Państwo przewody rozruchowe, należy się upewnić, czy ich stan jest prawidłowy.

Oba akumulatory powinny mieć identyczne napięcie znamionowe: 12V.

Akumulatora, z którego czerpany jest prąd powinien mieć pojemność (amperogodziny, Ah) co najmniej równą pojemności znamionowej akumulatora rozładowanego.

Konieczne jest dokładne sprawdzenie, czy obydwa pojazdy nie stykają się ze sobą bezpośrednio (w razie połączenia biegunów dodatnich istnieje ryzyko zwarcia) oraz czy rozładowany akumulator został prawidłowo podłączony. Wyłączyć zapłon samochodu pobierającego prąd.

Uruchomić silnik samochodu dostarczającego prąd. Silnik powinien pracować na średnich obrotach.

Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora innego samochodu


Zamocować przewód dodatni (+) A na biegunie (+) 1 rozładowanego akumulatora, następnie na biegunie (+) 2 akumulatora dostarczającego prąd.

Zamocować przewód ujemny (-) B na biegunie (-) 3 akumulatora dostarczającego prąd, następnie na biegunie -) 4 rozładowanego akumulatora.

Uruchomić silnik w zwykły sposób. Jak tylko silnik zaczyna pracować, odłączyć przewody A i B w odwrotnej kolejności (4-3-2-1).

W trakcie wykonywania napraw w pobliżu silnika należy pamiętać, że może być rozgrzany.

Ponadto, w każdej chwili, może włączyć się wentylator chłodnicy.

Lampka ostrzegawcza w
komorze silnika przypomina o tym ostrzeżeniu.

Ryzyko obrażeń.


Sprawdzić, czy przewody A i B nie stykają się ze sobą oraz czy przewód dodatni A nie styka się z żadną metalową częścią samochodu dostarczającego prąd.

Ryzyko obrażeń i/lub uszkodzenia pojazdu.


  Bezpieczniki

  Skrzynka bezpieczników W przypadku awarii któregokolwiek urządzenia elektrycznego, należy sprawdzić bezpieczniki. Odpiąć klapkę ...

  Nadajnik zdalnego sterowania na fale radiowe

  Baterie Wymiana baterii Otworzyć obudowę, wsuwając płaski śrubokręt lub podobne narzędzie w szczelinę 1 i wymienić akumulator 2 ...

  Categorie