Citroen C3 Aircross: Zamknięty obieg powietrza

Dopływ powietrza z zewnątrz pozwala uniknąć i wyeliminować osadzanie się pary wodnej na przedniej szybie oraz szybach bocznych.

Zamknięty obieg powietrza w kabinie pozwala na odizolowanie kabiny od zewnętrznych zapachów i dymów.

Funkcja ta umożliwia także szybsze nagrzanie lub ochłodzenie powietrza w kabinie.

 • Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć
  zamknięty obieg powietrza w kabinie.
 • Nacisnąć ponownie ten przycisk, aby umożliwić dopływ powietrza z zewnątrz.

Należy unikać długotrwałego korzystania z zamkniętego obiegu powietrza w kabinie (ryzyko zaparowania i pogorszenia jakości powietrza w kabinie).

Osuszanie/odmrażanie przedniej szyby

Te oznaczenia wskazują położenie elementów
sterujących dla szybkiego osuszania albo odmrażania szyby przedniej i szyb bocznych.

W okresie zimowym kierować boczne nawiewy w stronę bocznych szyb, aby zoptymalizować ich osuszanie albo odmrażanie.

Przy użyciu panelu sterowania na konsoli środkowej

Włączanie/wyłączanie

 • Ustawić regulatory temperatury i natężenia nawiewu w położeniach oznaczonych odpowiednimi symbolami.
 • Nacisnąć ten przycisk, aby wybrać
  nawiew powietrza na przednią szybę: włącza się kontrolka przycisku.
 • Sprawdzić, czy zamknięty obieg powietrza w kabinie jest wyłączony: jego kontrolka powinna być zgaszona.
 • Ustawić regulator natężenia nawiewu w położeniu 0.

Przy użyciu ekranu dotykowego

Włączanie/wyłączanie

Nacisnąć ten przycisk: włączy się jego
kontrolka.

Układ automatycznie steruje klimatyzacją, wydatkiem powietrza i dopływem powietrza oraz rozprowadza nawiew w sposób optymalny w kierunku szyby przedniej i szyb bocznych.

 • Aby wyłączyć, nacisnąć ponownie ten przycisk: kontrolka przycisku gaśnie.

W przypadku funkcji Stop & Start tryb STOP jest niedostępny, dopóki włączone jest osuszanie.

  Klimatyzacja automatyczna

  Klimatyzacja działa przy pracującym silniku, ale z funkcji wentylacji można korzystać przy włączonym zapłonie. Włączanie klimatyzacji, temperatura, natężenie nawiew ...

  Ogrzewana szyba przednia

  Przy niskich temperaturach układ ogrzewa całą szybę przednią, jak również strefę usytuowaną wzdłuż przednich słupków. Bez zmieniania ustawień układu klimaty ...

  Categorie