Citroen C3 Aircross: Klimatyzacja automatyczna

Klimatyzacja działa przy pracującym silniku, ale z funkcji wentylacji można korzystać przy włączonym zapłonie.

Włączanie klimatyzacji, temperatura, natężenie nawiewu i rozprowadzanie powietrza w kabinie są regulowane w sposób automatyczny.

 • Wybrać menu Klimatyzacja na ekranie
  dotykowym, aby przejść do ekranu sterowania układem

Klimatyzacja automatyczna


 1. Regulacja nawiewu powietrza.
 2. Regulacja temperatury.
 3. Regulacja rozprowadzania powietrza.
 4. Przejście do podstrony.
 5. Zamknięty obieg powietrza.
 6. Włączenie/wyłączenie klimatyzacji.
 7. Tryb automatyczny.

Regulacja temperatury

Nacisnąć jeden z tych przycisków, aby
zmniejszyć (niebieski) lub zwiększyć (czerwony) wartość.

Wyświetlana wartość odpowiada określonemu poziomowi komfortu, a nie określonej temperaturze.

W celu maksymalnego schłodzenia lub ogrzania kabiny naciskać przycisk regulacji temperatury aż do wyświetlenia symbolu LO lub HI.

Program automatycznego komfortu

Nacisnąć przycisk AUTO, aby włączyć albo
wyłączyć tryb automatyczny układu klimatyzacji.

Układ klimatyzacji działa w sposób automatyczny: w zależności od wybranego poziomu komfortu układ będzie regulować w sposób optymalny temperaturę, natężenie nawiewu oraz rozprowadzanie powietrza w kabinie.

 • Przejść do podstrony, naciskając ten
  przycisk, aby zmodyfikować automatyczny program zapewniania komfortu przez wybranie jednego z trzech dostępnych ustawień.
 • W celu zmiany ustawienia
  nacisnąć przycisk kilka razy z rzędu, aby przejść do żądanego trybu:

"Soft": zapewnia łagodny nawiew oraz ciche działanie, ograniczając natężenie nadmuchu powietrza.

"Normal": zapewnia najlepszy kompromis między komfortową temperaturą a cichym działaniem (ustawienie domyślne).

"Fast": zapewnia intensywny i skuteczny nawiew powietrza.

To ustawienie jest związane tylko z trybem AUTO. Jednakże po wyłączeniu trybu AUTO ostatnie wybrane ustawienie pozostaje zapamiętane.

Zmiana ustawień nie powoduje przywrócenia trybu AUTO, jeśli został wyłączony.

Przy niskich temperaturach otoczenia i zimnym silniku natężenie nawiewu powietrza narasta stopniowo aż do uzyskania ustawienia komfortowego, aby ograniczyć nawiew zimnego powietrza do kabiny. Jeżeli przy wchodzeniu do pojazdu temperatura w kabinie jest znacznie niższa lub znacznie wyższa niż żądana wartość ustawienia komfortowego, nie ma potrzeby modyfikowania wyświetlanej wartości, aby szybciej osiągnąć żądany poziom. Układ kompensuje automatycznie i możliwie jak najszybciej różnicę temperatury.

Możliwa jest ręczna regulacja natężenia nawiewu albo rozprowadzania powietrza.

Gdy tylko użytkownik zmienia ustawienie, automatyczny program komfortu zostaje wyłączony.

Naciśnięcie przycisku AUTO umożliwia
ponowne włączenie automatycznego programu komfortu.

Regulacja nawiewu powietrza

Nacisnąć jeden z tych przycisków, aby
zwiększyć albo zmniejszyć natężenie nawiewu.

Symbol nawiewu (wiatraczek) wypełnia się stopniowo w miarę wzrostu ustawianej wartości.

Zmniejszenie natężenia do minimum powoduje wyłączenie wentylacji.

Obok wiatraczka wyświetla się komunikat "OFF".

Należy unikać zbyt długiej jazdy z wyłączoną wentylacją (ryzyko zaparowania i pogorszenia jakości powietrza).

Regulacja rozprowadzania powietrza

Następujące trzy przyciski umożliwiają regulację rozprowadzania powietrza w kabinie.

Przednia szyba.


Nawiewy środkowe i boczne.


Miejsca na nogi.


Każde naciśnięcie danego przycisku włącza albo wyłącza funkcję.

Wszystkie trzy przyciski można włączyć w tym samym momencie. W takim przypadku priorytet ma nadmuch powietrza z nawiewów środkowych i bocznych oraz nawiewów na nogi.

Włączenie/wyłączenie klimatyzacji

Przy zamkniętych szybach klimatyzacja może skutecznie działać o każdej porze roku.

Klimatyzacja pozwala:

 • latem – obniżyć temperaturę,
 • zimą – zwiększyć skuteczność osuszania szyb przy temperaturze powyżej 3°C.

Włączanie

Nacisnąć przycisk, aby włączyć układ
klimatyzacji.

Włączenie klimatyzacji potwierdza kontrolka.

Klimatyzacja nie działa, jeżeli regulacja nawiewu jest niedostępna.

Wyłączanie

Nacisnąć ponownie przycisk, aby wyłączyć
układ klimatyzacji.

Wyłączenie klimatyzacji potwierdza zgaśnięcie kontrolki.

Działanie wentylacji przy włączonym zapłonie

W zależności od stanu naładowania akumulatora, przy włączonym zapłonie można korzystać z układu wentylacji i dostosować natężenie nawiewu powietrza oraz rozprowadzanie powietrza w kabinie.

Funkcja ta nie włącza układu klimatyzacji.

  Ogrzewanie/klimatyzacja sterowana ręcznie

  Ogrzewanie działa wyłącznie przy pracującym silniku. Klimatyzacja sterowana ręcznie działa przy pracującym silniku. Zamknięty obieg powietrza. Regulacja temp ...

  Zamknięty obieg powietrza

  Dopływ powietrza z zewnątrz pozwala uniknąć i wyeliminować osadzanie się pary wodnej na przedniej szybie oraz szybach bocznych. Zamknięty obieg powietrza w kabinie pozw ...

  Categorie