Citroen C3 Aircross: Wyłączanie czołowej poduszki powietrznej pasażera

Citroen C3 Aircross –> Citroen C3 Aircross - Instrukcja Obslugi –> Bezpieczeństwo –> Wyłączanie czołowej poduszki powietrznej pasażera

Nigdy nie instalować fotelika dziecięcego tyłem do kierunku jazdy na fotelu chronionym włączoną czołową poduszką powietrzną.

Może to spowodować śmierć dziecka albo jego poważne zranienie.

Wyłączanie czołowej poduszki powietrznej pasażera


Wyłączanie czołowej poduszki powietrznej pasażera


Etykieta ostrzegawcza umieszczona po obu stronach osłony przeciwsłonecznej pasażera przypomina o tym zaleceniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ostrzeżenie jest dostępne we wszystkich wymaganych językach.

Poduszka powietrzna pasażera wyłączona

Poduszka powietrzna pasażera wyłączona


Więcej informacji na temat poduszek powietrznych zawiera odpowiedni rozdział.

Wyłączanie czołowej poduszki powietrznej pasażera

Można wyłączyć tylko czołową poduszkę powietrzną po stronie pasażera.

Wyłączanie czołowej poduszki powietrznej pasażera


  • Przy wyłączonym zapłonie włożyć kluczyk do przełącznika poduszki powietrznej pasażera.
  • Obrócić przełącznik do położenia OFF.
  • Wyjąć kluczyk, nie zmieniając położenia przełącznika.

Po włączeniu zapłonu ta kontrolka zaświeci
w zespole kontrolek pasów lub w zestawie wskaźników.

Będzie świecić przez cały czas, gdy poduszka powietrzna jest wyłączona.

Aby zapewnić bezpieczeństwo dziecka w przypadku montażu fotelika dziecięcego na przednim siedzeniu pasażera w pozycji tyłem do kierunku jazdy, należy bezwzględnie wyłączyć czołową poduszkę powietrzną pasażera.

W przeciwnym razie dziecko narażone będzie na poważne obrażenia ciała lub śmierć w momencie wyzwolenia poduszki powietrznej pasażera.

Ponowne włączenie czołowej poduszki powietrznej pasażera

Po wyjęciu fotelika dziecięcego zamontowanego tyłem do kierunku jazdy, przy wyłączonym zapłonie, należy obrócić przełącznik do położenia ON w celu ponownej aktywacji czołowej poduszki powietrznej pasażera.

Po włączeniu zapłonu ta kontrolka świeci w
zespole kontrolek pasów przez około minutę, aby zasygnalizować włączenie czołowej poduszki powietrznej.

    Fotelik dziecięcy z przodu

    Tyłem do kierunku jazdy Montując fotelik dziecięcy na przednim siedzeniu tyłem do kierunku jazdy, przesunąć przednie siedzenie maksymalnie do tyłu i wyprostować opar ...

    Zalecane foteliki dziecięce

    Gama zalecanych fotelików dziecięcych mocowanych za pomocą trzypunktowego pasa bezpieczeństwa. Grupa 0+: od urodzenia do 13 kg  L1 "RÖMER Baby- ...

    Categorie