Citroen C3 Aircross: Wykrywanie nieuwagi kierowcy

Citroen C3 Aircross –> Citroen C3 Aircross - Instrukcja Obslugi –> Jazda –> Wykrywanie nieuwagi kierowcy

Należy robić przerwę w przypadku pojawienia się pierwszych objawów zmęczenia lub przynajmniej co dwie godziny jazdy.

Układ w żadnym przypadku nie może zastępować czujności kierowcy.

Nie siadać za kierownicą, odczuwając zmęczenie.

Włączanie/wyłączanie

Układ włącza się i wyłącza z poziomu menu konfiguracji samochodu.

Bez radia

 • W menu "WSPOM. JAZDY" na wyświetlaczu w zestawie wskaźników włączyć/wyłączyć funkcję "ALARM CZUJNOŚ." (układ wykrywania nieuwagi kierowcy).

Z radiem

 • W menu "Personalizacja- Konfiguracja"
  włączyć/ wyłączyć "Wykrywanie nieuwagi".

Z ekranem dotykowym

 • W menu Jazda/Samochód wybrać zakładkę
  "Ustawienia pojazdu", a następnie "Bezpieczeństwo" i włączyć/ wyłączyć funkcję "Wykrywanie nieuwagi kierowcy".

Sygnalizator czasu jazdy

Układ włącza alarm w chwili wykrycia, że
kierowca nie zrobił przerwy po dwóch godzinach jazdy z prędkością przekraczającą 65 km/h.

Sygnalizator czasu jazdy


Ten alarm powoduje wyświetlenie komunikatu zachęcającego do zrobienia przerwy, czemu towarzyszy sygnał dźwiękowy.

Jeżeli kierowca zignoruje zalecenie, alarm będzie powtarzał się co godzinę aż do zatrzymania samochodu.

Układ zeruje się automatycznie, gdy zostanie spełniony jeden z następujących warunków:

 • silnik pracuje, samochód stoi od co najmniej 15 minut;
 • zapłon jest wyłączony od przynajmniej kilku minut;
 • pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty, a jego drzwi są otwarte.

Gdy tylko prędkość samochodu spadnie poniżej 65 km/h, układ przełącza się w tryb czuwania.

Gdy prędkość jazdy przekroczy 65 km/h, czas jazdy jest ponownie zliczany.

Alarm nieuwagi kierowcy

W zależności od wersji układ "Sygnalizator czasu jazdy" może być uzupełniony układem "Alarm nieuwagi kierowcy".

Alarm nieuwagi kierowcy


Za pomocą kamery umieszczonej w górnej
części przedniej szyby układ ocenia stan czujności kierowcy, określając odchylenia od toru jazdy w stosunku do oznakowania na jezdni.

Układ szczególnie dobrze sprawdza się na drogach szybkiego ruchu (prędkość powyżej 65 km/h).

Alarm nieuwagi kierowcy


Pierwszy poziom alarmu włącza się, gdy na podstawie zachowania samochodu na drodze układ wykryje, że kierowca wykazuje określony stopień zmęczenia lub nieuwagi.

Kierowca zostaje wówczas ostrzeżony komunikatem "Zachowaj ostrożność!", któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy.

Po trzech alarmach pierwszego poziomu układ włącza kolejny alarm, wyświetlając komunikat "Zrób przerwę!" oraz włączając głośniejszy sygnał dźwiękowy.

W pewnych warunkach jazdy (droga w złym stanie lub przy silnym wietrze) układ może generować alarmy niezależnie od stanu czujności kierowcy.

Działanie układu może ulec zakłóceniu lub układ może nie działać w następujących sytuacjach:

 •  złe warunki widoczności< (niewystarczające oświetlenie drogi,< opady śniegu, silny deszcz, gęsta mgła< itd.);
 •  oślepienie (światła pojazdu< nadjeżdżającego z naprzeciwka,< słońce na horyzoncie, odblaski na< mokrej nawierzchni, wyjazd z tunelu,< na przemian cienie i światło itd.);
 •  strefa na przedniej szybie przed< kamerą jest zabrudzona, zaparowana,< oszroniona, pokryta śniegiem,< uszkodzona lub zakryta naklejką;
 •  brak oznakowania poziomego drogi,< jest ono uszkodzone lub zakryte (śnieg,< błoto) lub występuje wiele oznakowań< (strefy robót drogowych itd.);
 • niewielka odległość do samochodu< jadącego z przodu (oznakowania na< drodze nie są wykrywane);
 •  wąskie, kręte drogi itp.

Należy regularnie czyścić przednią szybę, zwłaszcza strefę usytuowaną przed kamerą.

Wewnętrzna powierzchnia przedniej szyby w okolicach kamery może ulec zaparowaniu. W wilgotnych lub zimnych warunkach należy regularnie osuszać przednią szybę.

Nie dopuszczać do gromadzenia się śniegu na pokrywie komory silnika ani na dachu samochodu, gdyż mogłoby to spowodować zasłonięcie kamery.

  Usterka

  Działanie kamery może ulec zakłóceniu, albo może ona nie zadziałać, w następujących sytuacjach:  zła widoczność (niedostateczne< oświetlenie drogi, opady ...

  Alarm niezamierzonego przekroczenia linii

  Za pomocą kamery, która rozpoznaje linie ciągłe albo przerywane, układ wykrywa przypadkowe przejechanie poziomego oznakowania pasa ruchu. Kamera analizuje obraz i w przyp ...

  Categorie