Citroen C3 Aircross: Alarm niezamierzonego przekroczenia linii

Citroen C3 Aircross –> Citroen C3 Aircross - Instrukcja Obslugi –> Jazda –> Alarm niezamierzonego przekroczenia linii

Za pomocą kamery, która rozpoznaje linie ciągłe albo przerywane, układ wykrywa przypadkowe przejechanie poziomego oznakowania pasa ruchu.

Kamera analizuje obraz i w przypadku rozproszenia uwagi kierowcy, gdy prędkość jest większa niż 60 km/h, włącza alarm w razie przekroczenia linii.

Układ jest szczególnie przydatny na autostradach i drogach szybkiego ruchu.

Alarm niezamierzonego przekroczenia linii


Układ stanowi pomoc przy prowadzeniu samochodu i w żadnym wypadku nie zastępuje czujności kierowcy.

Wyłączenie/ponowne włączenie ręczne

Wyłączenie/ponowne włączenie ręczne


Domyślnie układ włącza się automatycznie podczas każdego uruchamiania silnika.

Funkcję wyłącza się długim
naciśnięciem tego przycisku.

Kontrolka w przycisku wskazuje stan działania funkcji:

 • Wyłączona: funkcja jest włączona.
 • Włączona: funkcja jest wyłączona.

Stan układu pozostaje zapamiętany po wyłączeniu zapłonu.

Wykrywanie

Kierowcę ostrzega miganie tej kontrolki w
zestawie wskaźników, wraz z towarzyszącym sygnałem dźwiękowym.

Alarm nie włącza się, jeżeli został włączony kierunkowskaz.

Usterka

Miganie, a następnie ciągłe świecenie
kontrolki w połączeniu z włączeniem się kontrolki serwisowej wskazuje usterkę układu.

Zlecić sprawdzenie układu przez ASO sieci CITROËN lub przez warsztat specjalistyczny.

Działanie funkcji wykrywania może zostać zakłócone:

 •  jeżeli oznakowanie na jezdni nie jest dobrze widoczne,
 •  jeżeli kontrast między oznaczeniami na< jezdni a nawierzchnią jest niewystarczający,
 •  jeżeli przednia szyba jest brudna,
 •  w pewnych warunkach meteorologicznych:< mgła, intensywne opady deszczu,< śnieg, cienie, silne nasłonecznienie albo< bezpośrednie oddziaływanie słońca (słońce< nisko nad drogą, wyjazd z tunelu itp.).

  Wykrywanie nieuwagi kierowcy

  Należy robić przerwę w przypadku pojawienia się pierwszych objawów zmęczenia lub przynajmniej co dwie godziny jazdy. Układ w żadnym przypadku nie może zastępować cz ...

  Monitorowanie martwych pól

  Układ ostrzega kierowcę o obecności innego pojazdu w strefie martwego pola (strefy poza polem widzenia kierowcy), gdy tylko obecność innego pojazdu zacznie stanowić p ...

  Categorie