Citroen C3 Aircross: Otwierany dach panoramiczny

Otwieraniem i zamykaniem dachu panoramicznego oraz jego zasłony steruje się za pomocą przycisków w konsoli dachowej.

Otwierany dach panoramiczny


Otwierany dach panoramiczny


 1. Przycisk sterowania zasłoną.
 2. Przycisk sterowania otwieranym dachem.

Należy zadbać o to, aby bagaże i akcesoria przewożone na relingach dachowych nie przeszkadzały w ruchach dachu. Nie należy układać ciężkich ładunków na stałej ani ruchomej szybie dachu otwieranego.

Zasady działania

Przy całkowitym otwarciu dachu najpierw następuje uchylenie szyby ruchomej, a następnie jej przesuwanie nad szybą stałą.

Wszystkie położenia pośrednie są dozwolone.

Otwieranie dachu wiąże się z otwarciem zasłony. Zasłona może natomiast pozostać odsłonięta po zamknięciu dachu.

Używanie przycisków sterowania dachem i zasłoną jest możliwe:

 • po włączenia zapłonu przy wystarczającym poziomie naładowania akumulatora,
 • gdy silnik pracuje,
 • w trybie STOP funkcji Stop & Start,
 • przez 45 sekund po wyłączeniu zapłonu,
 • przez 45 sekund po zaryglowaniu samochodu.

Przed naciśnięciem przycisku sterowania dachem lub zasłoną należy upewnić się, że nic ani nikt nie przeszkodzi ruchowi.

Sterowanie dachem

Otwieranie


Gdy dach jest całkowicie zamknięty albo częściowo uchylony:

 • naciśnięcie tylnej części przycisku B bez przekraczania punktu oporu powoduje całkowite uchylenie dachu otwieranego.

Przy otwieraniu dachu z położenia uchylenia:

 • naciśnięcie tylnej części przycisku B bez przekraczania punktu oporu powoduje otwarcie dachu otwieranego.

Gdy dach jest częściowo lub całkowicie zamknięty:

 • naciśnięcie tylnej części przycisku B poza punkt oporu powoduje całkowite otwarcie dachu.

Każde ponowne użycie tego przycisku powoduje zatrzymanie ruchu.

 • Nacisnąć i przytrzymać tylną część przycisku B bez przekraczania punktu oporu: dach otwiera się i zatrzymuje z chwilą zwolnienia przycisku.

Jeżeli dach otwierany jest mokry (po deszczu lub myciu samochodu), przed jego otwarciem zaczekać, aż całkowicie wyschnie. Nie sterować dachem otwieranym, jeżeli jest pokryty śniegiem lub lodem – grozi to uszkodzeniem! Do odśnieżania lub usuwania lodu z dachu otwieranego używać wyłącznie narzędzi z tworzywa sztucznego.

Nie wysuwać głowy ani rąk przez dach otwierany podczas jazdy – grozi to poważnymi obrażeniami!

Zamykanie


Gdy dach otwierany jest częściowo lub całkowicie otwarty:

 • naciśnięcie przedniej części przycisku B poza punkt oporu powoduje całkowite zamknięcie dachu.

Każde ponowne użycie tego przycisku powoduje zatrzymanie ruchu.

Gdy dach otwierany jest częściowo lub całkowicie otwarty:

 • naciśnięcie przedniej części przycisku B bez przekraczania punktu oporu powoduje zamknięcie dachu do położenia uchylenia,
 • drugie naciśnięcie przedniej części przycisku B powoduje całkowite zamknięcie dachu.

Gdy dach jest całkowicie lub częściowo uchylony:

 • naciśnięcie przedniej części przycisku B bez przekraczania punktu oporu powoduje całkowite zamknięcie dachu,
 • nacisnąć i przytrzymać przednią część przycisku B bez przekraczania punktu oporu: dach zamyka się i zatrzymuje z chwilą zwolnienia przycisku.

Nigdy nie opuszczać samochodu przy pozostawionym otwartym dachu.

Układ zabezpieczający przed przytrzaśnięciem

Jeżeli dach napotka przeszkodę podczas manewru zamykania, kierunek ruchu zmienia się automatycznie na przeciwny.

Układ zabezpieczający przed przytrzaśnięciem działa skutecznie przy prędkościach do 120 km/h.

Inicjalizacja

Po ponownym podłączeniu akumulatora bądź w przypadku wadliwego działania lub skokowego ruchu dachu należy ponownie zainicjować dach otwierany:

 • naciskać tylną część przycisku B aż do całkowitego otwarcia dachu,
 • przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać naciśniętą tylną część przycisku B.

Sprawdzać regularnie stan uszczelek dachu (obecność pyłu, zwiędłych liści itp.). Przed skorzystaniem z myjni sprawdzić, czy dach jest prawidłowo zamknięty, a korzystając z myjki wysokociśnieniowej, nie zbliżać dyszy do uszczelek na odległość mniejszą niż 30 cm.

Sterowanie zasłoną przyciemniającą

Ruch zamykania zasłony jest ograniczony położeniem dachu otwieranego: zasłona nie może przesunąć się przed przednią część szyby ruchomej.

Otwieranie


Nacisnąć tylną część przycisku A poza punkt oporu, aby całkowicie odsunąć zasłonę.

Każde ponowne użycie tego przycisku powoduje zatrzymanie ruchu.

Nacisnąć i przytrzymać tylną część przycisku A, nie przekraczając punktu oporu: zasłona odsuwa się i zatrzymuje z chwilą zwolnienia przycisku.

Zamykanie


Nacisnąć przednią część przycisku A poza punkt oporu, aby całkowicie zasunąć zasłonę.

Każde ponowne użycie tego przycisku powoduje zatrzymanie ruchu.

Nacisnąć i przytrzymać przednią część przycisku A, nie przekraczając punktu oporu: zasłona zasuwa się i zatrzymuje z chwilą zwolnienia przycisku.

Układ zabezpieczający przed przytrzaśnięciem

Jeżeli zasłona napotka przeszkodę podczas zasuwania, kierunek ruchu zmienia się automatycznie na przeciwny.

Inicjalizacja

Po ponownym podłączeniu akumulatora bądź w przypadku wadliwego działania lub skokowego ruchu zasłony należy ponownie zainicjować zasłonę:

 • naciskać tylną część przycisku A aż do całkowitego odsunięcia zasłony,
 • przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać naciśniętą tylną część przycisku A.

Jeżeli podczas równoczesnego zamykania dachu otwieranego i zasuwania zasłony zasłona dogoni dach, zatrzymuje się, a następnie automatycznie wznawia zasuwanie po zatrzymaniu się dachu otwieranego.

Nigdy nie zostawiać kluczyka elektronicznego wewnątrz samochodu, opuszczając go nawet na krótki czas. W przypadku przytrzaśnięcia podczas zamykania dachu lub zasuwania zasłony należy zmienić kierunek ruchu dachu lub zasłony na przeciwny. W tym celu nacisnąć odpowiedni przycisk. Kierowca powinien upewnić się, że pasażerowie prawidłowo używają dachu otwieranego i zasłony. Sterując dachem lub zasłoną, należy zwracać szczególną uwagę na dzieci

  Ryglowanie pojazdu z włączeniem tylko zabezpieczenia perymetrycznego

  Wyłączyć zabezpieczenie pojemnościowe, aby uniknąć nieoczekiwanego włączenia alarmu w pewnych sytuacjach: pozostawienie zwierzęcia w samochodzie, pozostawienie otw ...

  Elektryczne podnośniki szyb

  Przedni lewy. Przedni prawy. Tylny prawy (w zależności od wersji). Tylny lewy (w zależności od wersji). Blokada przełączników elektrycznych podnośników szyb ...

  Categorie