Citroen C3 Aircross: Elektryczne podnośniki szyb

Citroen C3 Aircross –> Citroen C3 Aircross - Instrukcja Obslugi –> Otwieranie –> Elektryczne podnośniki szyb

Elektryczne podnośniki szyb


 1. Przedni lewy.
 2. Przedni prawy.
 3. Tylny prawy (w zależności od wersji).
 4. Tylny lewy (w zależności od wersji).
 5. Blokada przełączników elektrycznych podnośników szyb tylnych (w zależności od wersji).

Tryb ręczny

Aby otworzyć lub zamknąć szybę, należy wcisnąć przełącznik lub pociągnąć go, nie pokonując punktu oporu. Szyba zatrzymuje się w chwili zwolnienia przycisku.

Tryb automatyczny elektrycznych podnośników szyb przednich

Aby otworzyć lub zamknąć szybę, wcisnąć przełącznik lub pociągnąć go, pokonując punkt oporu: szyba otworzy się lub zamknie całkowicie po puszczeniu przycisku. Ponowne wciśnięcie powoduje zatrzymanie ruchu szyby.

Przełączniki podnośników szyb są aktywne przez około minutę po wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Po upływie tego czasu podnośniki szyb są wyłączone. Aby ponownie je uaktywnić, należy włączyć zapłon.

Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem elektrycznych podnośników szyb przednich

Gdy w czasie podnoszenia szyby napotka ona opór (przeszkodę), natychmiast się zatrzymuje i częściowo opuszcza.

W przypadku nieoczekiwanego opuszczenia szyby podczas jej automatycznego zamykania należy nacisnąć przełącznik do jej całkowitego otwarcia, a następnie pociągnąć przełącznik aż do jej zamknięcia. Przytrzymać przycisk przez około jedną sekundę po jej zamknięciu.

Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem nie działa podczas włączania układu.

Blokowanie przełączników elektrycznych podnośników szyb tylnych (w zależności od wersji)

Blokowanie przełączników elektrycznych podnośników szyb tylnych


Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci, należy wcisnąć przełącznik 5 w celu wyłączenia podnośników tylnych szyb bez względu na ich położenie.

Gdy kontrolka jest włączona, przełączniki podnośników tylnych szyb są wyłączone.

Gdy kontrolka jest wyłączona, przełączniki podnośników tylnych szyb są włączone.

Ponowne włączanie elektrycznych podnośników szyb przednich

Po podłączeniu akumulatora należy zainicjować funkcję zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem.

Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem nie działa podczas tych czynności:

 • Całkowicie opuścić, a następnie podnieść szybę. Za każdym naciśnięciem szyba podnosi się o kilka centymetrów.

  Kontynuować tę czynność do całkowitego zamknięcia szyby.

 • Przytrzymać pociągnięty przycisk przez co najmniej jedną sekundę po zamknięciu szyby.

Zawsze należy wyjmować kluczyk ze stacyjki, opuszczając samochód nawet na krótki czas. W przypadku przytrzaśnięcia podczas działania podnośnika szyby należy zmienić kierunek ruchu szyby. W tym celu należy nacisnąć odpowiedni przycisk. Jeżeli kierowca uruchamia podnośnik szyb pasażerów, musi się upewnić, czy nikt nie uniemożliwi prawidłowego zamknięcia się szyb. Kierowca powinien upewnić się, czy pasażerowie używają podnośników szyb we właściwy sposób. Podczas sterowania elektrycznymi podnośnikami szyb należy zwracać szczególną uwagę na dzieci

  Otwierany dach panoramiczny

  Otwieraniem i zamykaniem dachu panoramicznego oraz jego zasłony steruje się za pomocą przycisków w konsoli dachowej. Przycisk sterowania zasłoną. Przycisk ste ...

  Categorie