Citroen C3 Aircross: Ładowarka bezprzewodowa

Ładowarka bezprzewodowa


Układ umożliwia bezprzewodowe ładowanie urządzeń przenośnych, takich jak smartfony.

W tym celu wykorzystuje zasadę indukcji magnetycznej zgodnie z normą Qi 1.1.

Ładowane urządzenie powinno być zgodne z normą Qi pod względem konstrukcyjnym albo dzięki kompatybilnemu uchwytowi lub obudowie.

Strefę ładowania oznaczono symbolem Qi.

Działanie

Ładowanie działa przy włączonym silniku i w trybie STOP funkcji Stop & Start.

Ładowaniem steruje smartfon.

W wersjach z układem otwierania i uruchamiania bez użycia kluczyka działanie ładowarki może ulec chwilowemu zakłóceniu przy otwieraniu drzwi albo przy wyłączeniu zapłonu.

Ładowanie

 • Sprawdzić najpierw, czy strefa ładowania jest odsłonięta.
 • Ułożyć urządzenie pośrodku strefy ładowania.
 • Kontrolka ładowarki zapala się na zielono z chwilą wykrycia urządzenia.


 • Ładowanie akumulatora urządzenia rozpoczyna się natychmiast.
 • Gdy akumulator jest całkowicie naładowany, kontrolka ładowarki gaśnie.

Układ nie został zaprojektowany do ładowania kilku urządzeń równocześnie.

Nie pozostawiać metalowych przedmiotów (monety, klucze, pilot zdalnego sterowania itd.) w strefie ładowania w trakcie ładowania urządzenia – ryzyko przegrzania lub przerwania ładowania!


Kontrola działania

Kontrolka ładowania umożliwia śledzenie działania ładowarki.

Kontrolka ładowania Znaczenie
Zgaszona Silnik wyłączony.

Nie wykryto kompatybilnego urządzenia przenośnego.

Ładowanie zakończone.

Zielona, świeci ciągle Wykrycie kompatybilnego urządzenia.

Trwa ładowanie

Pomarańczowa, miga Wykrycie obcego ciała w strefie ładowania.

Urządzenie źle wycentrowane w strefie ładowania.

Pomarańczowa, świeci ciągle Wadliwe działanie wskaźnika ładowania urządzenia.

Zbyt wysoka temperatura akumulatora urządzenia.

Usterka ładowarki.

Jeżeli kontrolka świeci na pomarańczowo:


 • zabrać urządzenie, a następnie ułożyć pośrodku strefy ładowania, albo
 • zabrać urządzenie i ponowić próbę po upływie piętnastu minut.

Jeżeli problem nadal występuje, zlecić sprawdzenie układu w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

  Osłona przeciwsłoneczna

  Osłona przeciwsłoneczna jest wyposażona w lusterko kosmetyczne z klapką zasłaniającą i uchwyt na karty (albo na bilety). Niczego nie mocować i nie przyklejać na os ...

  Gniazdo USB

  Gniazdo USB znajduje się w konsoli środkowej. Umożliwia podłączenie urządzenia przenośnego albo pamięci USB. Odczytuje pliki audio przesyłane do systemu audio w ...

  Categorie