Citroen C3 Aircross: Kontrola/uzupełnianie ciśnienia w oponach

Sprężarki bez wkładu naprawczego można także użyć do sprawdzania ciśnienia lub do okazjonalnego pompowania opon.

 • Zdjąć korek z zaworu opony i odłożyć go w czyste miejsce.
 • Rozwinąć przewód schowany pod sprężarką.

Kontrola/uzupełnianie ciśnienia w oponach


 • Podłączyć przewód do zaworu opony i mocno dokręcić.
 • Sprawdzić, czy wyłącznik sprężarki jest ustawiony w położeniu "O".
 • Rozwinąć całkowicie przewód elektryczny schowany pod sprężarką.
 • Włożyć wtyczkę elektryczną sprężarki do gniazda 12 V samochodu.
 • Włączyć zapłon.

Kontrola/uzupełnianie ciśnienia w oponach 


Na tej etykiecie podano wartości ciśnienia w oponach.

 Kontrola/uzupełnianie ciśnienia w oponach


 • Włączyć sprężarkę, przestawiając przełącznik do położenia "I" i pompować, aż ciśnienie w oponie osiągnie wartość wskazaną na etykiecie. Aby zmniejszyć ciśnienie powietrza w oponie, nacisnąć czarny przycisk na przewodzie sprężarki przy przyłączu zaworu.

Jeżeli po upływie 7 minut nie można uzyskać ciśnienia 2 bar, oznacza to, że opony nie można naprawić.

Skontaktować się z ASO sieci CITROËN lub z warsztatem specjalistycznym w celu uzyskania pomocy.

 • Po osiągnięciu właściwego ciśnienia przestawić przełącznik do położenia "O".
 • Odłączyć i schować zestaw.

Po naprawieniu opony nie jechać dalej niż 200 km. Udać się do ASO sieci CITROËN lub do warsztatu specjalistycznego w celu wymiany opony.

W przypadku korekty ciśnienia w jednej bądź kilku oponach należy wykonać inicjalizację układu wykrywania niedopompowania opon.

Więcej informacji na temat wykrywania niskiego ciśnienia w oponach znajduje się w odpowiednim rozdziale.

  Dostęp do zestawu

  Zestaw znajduje się w pojemniku pod podłogą bagażnika. Lista narzędzi Zestaw do prowizorycznej naprawy opon. Zawiera środek uszczelniający do tymczasowej napraw ...

  Categorie