Citroen C3 Aircross: Hill Assist Descent

Układ wspomagania podczas zjazdu na drogach o miękkiej nawierzchni (żwir, błoto itd.) albo na drodze o dużym nachyleniu.

Umożliwia zmniejszenie ryzyka poślizgu albo utraty panowania nad pojazdem podczas zjazdu, zarówno na biegu do przodu, jak i na biegu wstecznym.

Pomaga kierowcy w prowadzeniu pojazdu ze stałą prędkością podczas zjazdu, w zależności od włączonego biegu, przy równoczesnym stopniowym zwalnianiu hamulców.

Aby układ się włączył, nachylenie drogi musi być większe niż 5%. Z układu można korzystać, gdy skrzynia biegów jest w położeniu neutralnym. W innym przypadku włączyć bieg odpowiadający prędkości, aby uniknąć zgaśnięcia silnika. W przypadku automatycznej skrzyni biegów z układu można korzystać po ustawieniu dźwigni w położeniu N, D lub R.

Gdy układ przejdzie w tryb regulacji, układ Active Safety Brake zostaje automatycznie wyłączony.

Układ jest niedostępny, gdy prędkość pojazdu przekracza 50 km/h.

Działanie

Działanie

Układ jest domyślnie wyłączony.

Stan układu nie jest zapamiętywany po wyłączeniu zapłonu.

Kierowca może włączyć układ przy pracującym silniku, podczas postoju pojazdu albo podczas jazdy z prędkością do około 50 km/h.

Działanie


Przy prędkości poniżej 50 km/h naciskać
ten przycisk aż do zapalenia się jego kontrolki, aby włączyć układ. Ta kontrolka świeci na zielono w zestawie wskaźników.

Układ włącza się przy prędkości poniżej 30 km/h.

Gdy tylko samochód zaczyna zjazd, można zwolnić pedały przyspieszenia i hamulca – układ reguluje prędkość:

  • jeżeli włączony jest pierwszy lub
    drugi bieg, prędkość maleje i kontrolka alarmowa miga szybko;
  • jeżeli skrzynia biegów jest w położeniu neutralnym albo pedał sprzęgła jest wciśnięty, prędkość maleje i kontrolka miga powoli. W tym przypadku prędkość utrzymywana podczas zjazdu jest mniejsza.

Gdy pojazd stoi na pochyłości, a kierowca zwolni pedały przyspieszenia i hamulca, układ zwolni hamulce, aby stopniowo wprawiać pojazd w ruch.

W trakcie działania układu automatycznie włączają się światła stop.

Gdy prędkość przekroczy 30 km/h, działanie układu zostaje automatycznie wstrzymane, kontrolka w zestawie wskaźników gaśnie, ale kontrolka przycisku nadal świeci.

Układ wznawia sterowanie w sposób automatyczny, gdy prędkość spada poniżej 30 km/h, a warunki nachylenia i zwolnienia pedałów są spełnione.

Można w dowolnym momencie nacisnąć ponownie pedał przyspieszenia albo hamulca.

Wyłączanie

Wyłączanie


Naciskać przycisk aż do zgaśnięcia jego kontrolki. Kontrolka w zestawie wskaźników gaśnie.

Powyżej 70 km/h układ wyłącza się automatycznie. Kontrolka przycisku gaśnie.

Usterka

Ta kontrolka zapala się w przypadku
usterki układu, a towarzyszy jej wyświetlenie komunikatu w zestawie wskaźników.

Należy wówczas przeprowadzić kontrolę w ASO sieci CITROËN lub w warsztacie specjalistycznym.

    Grip control

    Jest to specjalny opatentowany układ kontroli trakcji, który poprawia działanie układu napędowego samochodu w śniegu, błocie lub piachu. Stanowi wyposażenie o zoptymal ...

    Categorie