Chevrolet Captiva: Zamki drzwi

Ostrzeżenie

Temperatura w kabinie samochodu może gwałtownie wzrosnąć i osiągnąć dużo wyższy poziom niż temperatura zewnętrzna.

Nie należy pozostawiać w samochodzie dzieci ani zwierząt bez opieki.

Grozi to odniesieniem poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń.

Dzieci mogą bawić się elektrycznie otwieranymi szybami, innymi elementami sterującymi lub nieświadomie uruchomić samochód.

Nie należy pozostawiać kluczyka w samochodzie, gdy znajdują się w nim dzieci.

Może to doprowadzić do poważnych obrażeń lub nawet śmierci.

 

Przestroga

Przycisk w klamce drzwi służy wyłącznie do bezkluczykowego odblokowania. Opuszczając samochód, należy zablokować wszystkie drzwi przez naciśnięcie przycisku blokowania nadajnika układu dostępu bezkluczykowego lub pamiętać o sprawdzeniu aktywacji funkcji bezkluczykowego blokowania.

Ręcznie otwierane zamki drzwi

Ręcznie otwierane zamki drzwi


Ręcznie otwierane zamki drzwi


Aby zablokować manualnie zablokować lub odblokować drzwi kierowcy, należy włożyć kluczyk do zamka i przekręcić.

Ręcznie otwierane zamki drzwi


Aby zablokować drzwi od wewnątrz, należy wyciągnąć przycisk blokady.

Aby odblokować drzwi od wewnątrz, należy wcisnąć przycisk blokady.

Centralny zamek

Centralny zamek można uaktywniać i dezaktywować z poziomu drzwi kierowcy. Umożliwia on blokowanie i odblokowywanie wszystkich drzwi oraz tylnej klapy z poziomu drzwi kierowcy za pomocą kluczyka lub nadajnika zdalnego sterowania (z zewnątrz), bądź przełącznika blokady drzwi (od wewnątrz).

Przycisk centralnego zamka

Centralny zamek


Drzwi można również zablokować i odblokować za pomocą przełączników blokady drzwi na panelu sterowania w podłokietniku drzwi kierowcy.

Aby zablokować drzwi, nacisnąć prawą część przełącznika.

Aby odblokować drzwi, nacisnąć lewą część przełącznika.

Aby otworzyć drzwi od wewnątrz lub z zewnątrz, pociągnąć za klamkę.

Uwagi: Elementy zatrzaskowe i zawiasy drzwi należy smarować regularnie lub, gdy podczas zamykania bądź otwierania drzwi, albo w czasie jazdy słychać hałas.

Drzwi kierowcy i przednie drzwi pasażera można otworzyć od wewnątrz samochodu przez pociągnięcie klamki nawet, gdy są zablokowane przyciskiem blokady drzwi.

Pełna blokada zamków

Aby dodatkowo zabezpieczyć pojazd po jego opuszczeniu, można włączyć pełną blokadę drzwi, jeśli pojazd jest wyposażony w dodatkowy autoalarm.

Funkcja pełnej blokady powoduje elektroniczne zablokowanie wszystkich zamków elektrycznych, w wyniku czego nie można otworzyć żadnych drzwi, nawet jeżeli uda się wejść do wnętrza samochodu przez wybitą szybę.

Ostrzeżenie

Nie włączać pełnej blokady zamków, jeżeli w samochodzie znajdują się pasażerowie.

Otwarcie drzwi od wewnątrz nie będzie możliwe.

Zamek antywłamaniowy można włączyć w następujący sposób:

 • Nacisnąć przycisk ZABLOKUJ dwa razy pod rząd. Nacisnąć przycisk ZABLOKUJ jeden raz w celu zablokowania zamków pojazdu, a następnie nacisnąć go ponownie (przed upływem 3 sekund) w celu uruchomienia pełnej blokady zamków.
 • Włożyć kluczyk w zamek drzwi kierowcy i obrócić dwa razy pod rząd w kierunku tyłu pojazdu. Po pierwszym obróceniu kluczyka zostaną zablokowane zamki drzwi, a po drugim - włączona funkcja pełnej blokady.

W celu wyłączenia pełnej blokady zamków nacisnąć przycisk ODBLOKUJ na kluczyku. Zamki drzwi zostaną odblokowane.

Uwagi: Zamek antywłamaniowy działa, gdy wszystkie drzwi i tylna klapa są zamknięte.

Uwagi: Odblokowanie drzwi zwykłym sposobem powoduje wyłączenie zamka antywłamaniowego.

Blokada tylnych drzwi

Blokada tylnych drzwi


Przestroga

Nie ciągnąć za klamkę wewnętrzną, gdy blokada bezpieczeństwa znajduje się w położeniu LOCK ("zablokowane").

Może to spowodować uszkodzenie klamki.

 

Ostrzeżenie

Blokadę bezpieczeństwa tylnych drzwi należy uruchamiać zawsze, gdy na fotelach tylnych są przewożone dzieci.

Można posłużyć się kluczykiem lub odpowiednim śrubokrętem.

Aby włączyć blokadę bezpieczeństwa tylnych drzwi, ustawić pokrętła blokady w położeniu poziomym.

Przy włączonej blokadzie tylne drzwi można otworzyć tylko od zewnątrz.

Aby wyłączyć blokadę bezpieczeństwa tylnych drzwi, ustawić pokrętła blokady w położeniu pionowym.

  Blokowanie bezkluczykowe

  Drzwi zostają automatycznie zablokowane po kilku sekundach, jeśli zapłon jest wyłączony, wszystkie drzwi są zamknięte i co najmniej jeden nad ...

  Drzwi

  Klapa tylna Zamek tylnej klapy można zablokować i odblokować przy pomocy centralnego zamka. Podczas zamykania tylnej klapy uważać, aby nie przyci ...

  Categorie