Chevrolet Captiva: Drzwi

Klapa tylna

Zamek tylnej klapy można zablokować i odblokować przy pomocy centralnego zamka.

Podczas zamykania tylnej klapy uważać, aby nie przyciąć rąk ani innych części ciała, własnych bądź innych osób.

Przestroga

Podczas otwierania lub zamykania tylnej klapy należy upewnić się, że w tym obszarze nie ma żadnych przeszkód.

 

Ostrzeżenie

Jazda z otwartą tylną klapą może powodować przedostawanie się gazów spalinowych do kabiny pasażerskiej.

Nie prowadzić pojazdu przy otwartej tylnej klapie.

Gazy spalinowe są trujące i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Klapa tylna


Jeśli samochód z układem dostępu bezkluczykowego jest zablokowany, rozpoznanie nadajnika układu dostępu bezkluczykowego jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy znajduje się on w odległości nieprzekraczającej 1 m; wtedy klapę tylną można otworzyć za pomocą przycisku zwalniania klapy tylnej znajdującego się nad tablicą rejestracyjną.

Przestroga

Przy odblokowaniu tylnej klapy za pomocą przycisku zwalniania tylnej klapy, odblokują się również wszystkie drzwi. Po zamknięciu tylnej klapy należy pamiętać, aby ze względów bezpieczeństwa nacisnąć przycisk blokowania na nadajniku układu dostępu bezkluczykowego.

    Zamki drzwi

    OstrzeżenieTemperatura w kabinie samochodu może gwałtownie wzrosnąć i osiągnąć dużo wyższy poziom niż tempera ...

    Zabezpieczanie samochodu

    Autoalarm Typ 1 Kontrolka autoalarmu Sygnalizuje działanie autoalarmu. Kontrolka autoalarmu gaśnie po odblokowaniu drzwi za pomocą nadajnika zdalnego stero ...

    Categorie