Chevrolet Captiva: Zagłówki

Położenie

Ostrzeżenie

Przed wyruszeniem w drogę należy odpowiednio wyregulować zagłówki.

Wyjęcie lub nieprawidłowe ustawienie zagłówka grozi odniesieniem poważnych urazów głowy i karku w razie kolizji.

Pamiętać, aby zagłówki regulować zawsze przed rozpoczęciem jazdy.

Zagłówki


Środek zagłówka powinien znajdować się na wysokości oczu kierowcy. Jeśli takie ustawienie nie jest możliwe, np. z powodu dużego wzrostu osoby, zagłówek należy ustawić w najwyższym położeniu.

Osoby niskie powinny ustawić zagłówek w najniższej pozycji.

Zagłówki


Regulacja wysokości

Pociągnąć zagłówki do góry, aby ustawić je w wyższym położeniu.

Nacisnąć je w dół, przytrzymując wciśnięty przycisk zwalniający blokadę, aby ustawić je w niższym położeniu.

Zagłówki


Regulacja położenia poziomego

Aby odchylić zagłówki przednich foteli,

1. Ustawić zagłówek w pozycji pionowej poprzez pochylenie go do oporu w przód i zwolnienie.

2. Ostrożnie pochylić zagłówek wprzód do wybranego położenia.

Aktywne zagłówki

W przypadku uderzenia w tył samochodu, aktywne zagłówki przednich foteli automatycznie przechylają się w przód. Głowa jest bardziej skutecznie przytrzymywana przez zagłówek, dzięki czemu maleje ryzyko obrażeń spowodowanych gwałtownym przeprostem kręgosłupa w okolicy kręgów szyjnych.

    Fotele przednie

    Pozycja fotela OstrzeżeniePrzed wyruszeniem w drogę należy odpowiednio wyregulować fotele. Usiąść w fotelu w taki spos ...

    Categorie